research product . Other ORP type . 2020

Recomanacions pràctiques per a la presa de decisions ètiques i clíniques en l’entorn residencial en context de la crisi de COVID-19 [fullet]

Gómez-Batiste, Xavier; Amblàs, Jordi; Terribas, Núria; Casellas-Grau, Anna; Costa, Xavier; Román, Begoña; Romero, Pepa; Geli-Fàbrega, Marina;
Open Access
  • Published: 02 May 2020
  • Publisher: Departament de Salut
  • Country: Spain
Abstract
Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Centres residencials; Presa de decisions clíniques; Presa de decisions ètiques Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Centros residenciales; Toma de decisiones clínicas; Toma de decisiones éticas Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Residential centers; Clinical decision making; Ethical decision making La situació derivada de la Pandèmia COVID-19 afecta de forma específica als centres residencials, per la vulnerabilitat de les persones usuàries (geriàtriques, de discapacitat o de salut mental), per la limitació dels recursos i la pressió de la resta d'àrees del sistema, així com per l'impacte en els professionals -empitjorant una situació tradicionalment ja difícil relacionada amb els recursos-. Aquest document té com a objectiu proporcionar algunes eines per a la presa de decisions ètiques i clíniques, a uns professionals de l’àmbit residencial que, en un context de crisi i limitació dels recursos interns i de l'entorn, estan fent tot el possible per oferir una atenció de qualitat a les persones usuàries.
Subjects
free text keywords: Medicina clínica - Presa de decisions, Residències de persones grans, Residències per a discapacitats, COVID-19 (Malaltia), :Diagnosis::Clinical Decision-Making [ANALYTICAL, DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC TECHNIQUES, AND EQUIPMENT], :Health Care Facilities, Manpower, and Services::Health Facilities::Residential Facilities::Homes for the Aged [HEALTH CARE], :Health Care Facilities, Manpower, and Services::Health Facilities::Residential Facilities::Group Homes [HEALTH CARE], :Infections::Virus Diseases::RNA Virus Infections::Nidovirales Infections::Coronaviridae Infections::Coronavirus Infections [DISEASES], :Instalaciones para Atención de Salud, Recursos Humanos y Servicios::Instituciones de Salud::Instituciones Residenciales::Hogares para Ancianos [ATENCIÓN DE SALUD], :Instalaciones para Atención de Salud, Recursos Humanos y Servicios::Instituciones de Salud::Instituciones Residenciales::Hogares para Grupos [ATENCIÓN DE SALUD], :virosis::infecciones por virus ARN::infecciones por Nidovirales::infecciones por Coronaviridae::infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :Diagnóstico::Toma de Decisiones Clínicas [TÉCNICAS Y EQUIPOS ANALÍTICOS, DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS], :instalaciones, servicios y personal de asistencia sanitaria::centros sanitarios::instituciones residenciales::hogares para ancianos [ATENCIÓN DE SALUD], :instalaciones, servicios y personal de asistencia sanitaria::centros sanitarios::instituciones residenciales::hogares para grupos [ATENCIÓN DE SALUD]
Any information missing or wrong?Report an Issue