research product . 2020

Pla de contingència per fer front a la COVID-19: sectorització i circuits

Bruguera, Carmina; Camps, Gemma;
Open Access
  • Published: 17 Jun 2020
  • Publisher: Departament de Salut
  • Country: Spain
Abstract
Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Pla de contingència; Centres residencials; Sectorització; Circuits Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Plan de contingencia; Centros residenciales; Sectorización; Circuitos Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Contingency plan; Residential centers; Sectorization; Circuits Webinar on s'explica com abordar els aspectes de salut pública dels plans de contingència; en concret se centra en com s’ha de fer la sectorització per zones del centre i els diferents circuits de persona, roba, menjar, residus, etc.
Subjects
free text keywords: COVID-19 (Malaltia), COVID-19 (Malaltia) - Prevenció, Residències de persones grans - Administració, :Infections::Virus Diseases::RNA Virus Infections::Nidovirales Infections::Coronaviridae Infections::Coronavirus Infections [DISEASES], :Other subheadings::Other subheadings::/prevention & control [Other subheadings], :Non-Medical Public and Private Facilities::Residential Facilities::Group Homes [TECHNOLOGY, INDUSTRY, AND AGRICULTURE], :Other subheadings::/organization & administration [Other subheadings], :Infecciones::Virosis::Infecciones por Virus ARN::Infecciones por Nidovirales::Infecciones por Coronaviridae::Infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :Otros calificadores::Otros calificadores::/prevención & control [Otros calificadores], :Instalaciones Privadas y Públicas no Médicas::Instituciones Residenciales::Hogares para Grupos [TECNOLOGÍA, INDUSTRIA Y AGRICULTURA], :Otros calificadores::/organización & administración [Otros calificadores], Infeccions per coronavirus, Coronavirus - Prevenció
Any information missing or wrong?Report an Issue