research product . Other ORP type . 2020

Regions sanitàries de Catalunya

Universitat de Lleida. Serveis Cientificotècnics. Cartografia i Sistemes d'Informació Geogràfica;
Open Access
  • Published: 01 Jun 2020
  • Publisher: Universitat de Lleida. Serveis Cientificotècnics. Cartografia i Sistemes d'Informació Geogràfica
  • Country: Spain
Abstract
Color El mapa de regions sanitàries vigent (5/5/2020) data de 2005 (D.105/2005, de 31 de maig, de delimitació de les regions sanitàries i dels sectors sanitaris del Servei Català de la Salut). Les modificacions posteriors de sectors sanitaris i àrees bàsiques de salut (ABS) no han alterat la configuració de les regions sanitàries.
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: Mapes, Covid-19, Regions sanitàries, COVID-19 (Malaltia) -- Catalunya, Infeccions per coronavirus -- Catalunya, Epidèmies -- Catalunya
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue