research product . 2021

Eduquem diferent : Un cicle d'entrevistes audiovisuals sobre educació i canvi

Martos Imbernón, Laura; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació;
Open Access
  • Published: 01 Jan 2021
  • Country: Spain
Abstract
L'educació ha estat un dels eixos centrals de debat durant la pandèmia mundial, que davant la reafirmant necessitat de recórrer a les tecnologies per solucionar la barrera social que ha suposat la COVID-19, molts pedagogs i especialistes han posat en dubte l'efectivitat del sistema educatiu una vegada més. "Eduquem diferent" és una proposta d'un cicle de 10 entrevistes de profunditat, en format audiovisual, amb la realització i producció d'una primera "entrevista pilot", per conversar sobre aquest element social fonamental. Aquest cicle també consta d'una anàlisi prèvia sobre l'efectivitat del format i la definició d'estratègies per dur-lo a terme. La educación ha sido uno de los ejes centrales de debate durante la pandemia mundial, que ante la reafirmante necesidad de recorrer a las tecnologías para solucionar la barrera social que ha supuesto la COVID-19, muchos pedagogos y especialistas han puesto en duda la efectividad del sistema educativo una vez más. "Eduquemos diferente" es una propuesta de un ciclo de diez entrevistas de profundidad, en formato audiovisual, con la realización y producción de una primera "entrevista piloto", para conversar sobre este elemento social fundamental. Este ciclo también consta de un análisis previo sobre la efectividad del formato y la definición de estrategias para llevarlo a cabo. Education has been one of the main focus on discussion since the world pandemic. Before the reaffirming need of going to technologies to break the social wall that the COVID-19 has supposed, lots of pedagogues and specialists had questioned the effectivity of the educative system again. "Educate different" is a propose of a ten in-depth interviews, on audiovisual format, with a "pilot interview" produced and executed, to discuss about this main social element. Furthermore, this cycle has a previous analytic about the format effectivity and the definition of some strategies to carry it out.
Subjects
free text keywords: Periodisme, Educació, Entrevistes, Coronavirus
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue