search
Include:
The following results are related to COVID-19. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
9 Research products, page 1 of 1

 • COVID-19
 • Open Access
 • Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian

Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors: 
  Andresen, Martin E.; Bensnes, Simon S.; Løkken, Sturla A.;
  Publisher: Statistisk sentralbyrå
  Country: Norway

  I denne rapporten gjennomfører vi en analyse med sikte på å beregne kostnadene av tiltak i utdanningssektoren i forbindelse med COVID-19. Rapporten bygger på arbeid i forbindelse med innspill til ekspertutvalget for samfunnsøkonomisk vurdering av smittevernstiltak nedsa...

 • Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors: 
  Andreassen, Trude; Coward, Sigrid Kristiane; Falk, Monica; Forland, Frode; Heradstveit, Petter Leinaas; Hveding, Øystein; Lavoll, Silje Bruland; Macdonald, Emily Ann; Nguyen, Truc Trung; Nygård, Karin Maria; +3 more
  Publisher: Folkehelseinstituttet
  Country: Norway

  Kommunane har hatt ei avgjerande rolle i handteringa av smitte og utbrot gjennom pandemien. Kommunane har gjort dette i samarbeid med nabokommunar, statsforvaltarar og nasjonale helsestyresmakter. Dette gjeld også for kommunane som deltok i denne gjennomgangen. Denne ra...

 • Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors: 
  Hatlelid, Anne Margrete;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet
  Country: Norway

  Masteroppgave i organisasjon og ledelse, Høgskulen på Vestlandet Tema i dette forskingsprosjektet er barn som bur på asylmottak, og deira moglegheit til å gå i ordinære barnehagar medan dei bur der. Straumen av asylsøkjarar til Noreg har dei siste 12 åra vore svært vari...

 • Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors: 
  Larsen, Camilla Marie;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet, Fakultet for helse- og sosialvitenskap
  Country: Norway

  SK152

 • Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors: 
  Hernes, Georg;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet
  Country: Norway

  Folkehelsearbeid med vekt på kosthold og fysisk aktivitet Campus Bergen 27.05.2021 FHA1112

 • Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors: 
  Eide, Ann Elida; Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Alsos, Gry Agnete;
  Publisher: Fagbokforlaget
  Country: Norway
 • Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors: 
  Brenne, Berete;
  Publisher: Høgskulen i Volda
  Country: Norway

  Abstract This master thesis is the final part of the Master in Media Practices at Volda University College. This assignment is free to answer how the apology from Hurtigruten in connection with the corona infection on board the MS Roald Amundsen, served as a crisis resp...

 • Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors: 
  Klokset, Sofie Christoffersen; Samuelsen, Julie; Torkildsen, Aurora;
  Publisher: NTNU
  Country: Norway

  Bakgrunn og formål: Kvalitetsrevisjonar blir jamleg gjennomførte ved dei medisinske laboratoria for å undersøke kvaliteten på arbeidet opp mot gitte standardar og krav. Denne oppgåva gjekk ut på å utføre ein intern kvalitetsrevisjon ved Avdeling for patologi, Seksjon fo...

 • Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors: 
  Remme, Hanne Irene Handeland;
  Country: Norway

  Mastergrad i spesialpedagogikk, Sogndal Fakultetet for lærarutdanning, kultur og idrett Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag Emnekode: MASPED3-303 14.05.2021 Bakgrunn: Å kjenne tilhøyre og ei oppleving av fellesskap er av stor avgjersle for alle elevar på s...