Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
Filters (1)
The following results are related to COVID-19. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
92 research outcomes, page 1 of 10
 • publication . Preprint . Article . 2021
  Open Access English
  Authors:
  Gandzha, I.S.; Kliushnichenko, O.V.; Lukyanets, S.P.;
  Persistent Identifiers

  Comment: 14 pages, 6 figures, 5 tables

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2021
  Open Access English
  Authors:
  Igor Nesteruk; Noureddine Benlagha;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute

  Проблематика. Для моделювання збільшення кількості випадків COVID-19 із часом можна використовувати різні набори даних і різні математичні моделі. Оскільки в статистичних даних існують деякі відмінності, то результати моделювання можуть бути різними. Складні математичні...

  Add to ORCID
 • Показано, що в умовах пандемії COVID-19 проведення семінарів в межах дисциплін з проблем сталого розвитку в дистанційному режимі дало змогу покращити характеристики колаборативності, динамічності, візуалізовності даних та інформації й інтерактивності занять. Зокрема, у ...

 • publication . Article . 2021
  Open Access Ukrainian
  Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова

  Стаття присвячена перспективам використання методів і засобів фізичної терапії у відновлювальному лікуванні хворих на вірусні пневмонії. Систематизовано підходи до реабілітації та особливості використання технологій фізичної терапії з метою корекції функціональних поруш...

 • publication . Article . 2021
  Open Access
  Authors:
  Natalia Yakimenko-Tereschenko; Tetiana Davydiuk; Irina Petrova;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Classic Private University

  У статті обгрунтовано теоретико-методичні засади механізму обліково відображення витрат підприємства на заходів з охорони праці. Проаналізовано статистичні дані щодо виробничого травматизму, зафіксованого на підприємствах, з деталізацією по областях. Узагальнено порядок...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2021
  Open Access
  Authors:
  Larysa Strygul; Viktoriia Aleksandrova;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Classic Private University

  В статті досліджено сучасний стан та умови господарювання підприємств готельно-ресторанного бізнесу, як складової вітчизняної сервісної економіки. Досліджено динаміку кількості підприємств цієї сфери діяльності та виділено існуючу тенденцію розвитку, визначено місце цьо...

  Add to ORCID
 • publication . Preprint . 2021
  Open Access English
  Authors:
  Parolini, Nicola; Dede', Luca; Antonietti, Paola F.; Ardenghi, Giovanni; Manzoni, Andrea; Miglio, Edie; Pugliese, Andrea; Verani, Marco; Quarteroni, Alfio;

  Comment: 25 pages

 • publication . Thesis . 2021
  Open Access Ukrainian
  Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 101 "Екологія" (10 – Природничі науки) – Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2021. Роботу виконано на кафедрі хімічної техніки та промислової екології Націон...

 • publication . Article . 2021
  Open Access Ukrainian
  Publisher: Одеський національний політехнічний університет

  Показано, що згортання надходжень від міжнародного туризму в умовах пандемії COVID-19 може бути компенсовано розвитком внутрішнього туризму. Розвиток внутрішнього туризму також дозволить підготуватися до відновлення ринку міжнародних туристичних послуг після спаду панде...

 • publication . Thesis . 2021
  Open Access Russian
  Publisher: Teadmus OÜ, Estonia

  Разработан подход к формированию и продвижению туристического имиджа регионов Украины, реализация которого позволит привлечь туристов как из этих регионов, так и страны в целом, а в перспективе (после снятия ограничений Covid-19) – иностранных туристов. Developed an app...

92 research outcomes, page 1 of 10