Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
Filters (1)
The following results are related to COVID-19. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
1,346 research outcomes, page 1 of 135
 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Ayşegül Deringöz; Tuğba Danişan; Tamer Eren;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Gazi Üniversitesi

  İnsanlar tarih boyunca birçok bulaşıcı hastalıklarla mücadele etmiştir. Günümüzde ise Covid-19 adı verilen hastalığa neden olan korona virüs salgını ile mücadele edilmektedir. Covid-19 hastalığına yakalanmış veya yakalanma riski bulunan kişiler için en önemli faktörlerd...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  ORAL, Nursena; YAPICI, Selma; YUMUŞAK, Rabia; EREN, Tamer;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Gazi Üniversitesi

  Demand for the medical equipment and pharmaceutical industry is gradually increasing with the effect of health problems that have diversified in the process from past to present. In addition to this demand, the spread of the COVID-19 virus, which has affected the whole ...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  ERTOY, Ugur; AKÇAY, Muammer;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Mehmet BULUT

  The coronavirus epidemic has greatly affected our lives by causing radical changes all over the world. It has caused changes in a variety of areas, from the way we work and education, to our communication and interaction methods, to our shopping behaviour. China has act...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  DAŞTAN, Erhan;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Hayrullah KAHYA

  Bu çalışmanın amacı Covid-19 salgınının BİST Sınai endeksinde yer alan BİST Gıda-İçecek, BİST Hizmetler endeksinde yer alan BİST Turizm ve BİST Ulaştırma, BİST Teknoloji endeksinde yer alan BİST Bilişim şirketlerinin hisse senetlerine olan etkisini incelemektir. Sektörl...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Halis Bilgil;
  Persistent Identifiers
  Publisher: American Institute of Mathematical Sciences

  Grey theory is an approach that can be used to construct a model with limited samples to provide better forecasting advantage for short-term problems. In some cases, a grey forecasting model may yield unacceptable forecasting errors. In this work, a new exponential grey...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  DOĞAN KESKİN, Ayten; ARAL, Neriman;
  Publisher: Galenos Yayınevi

  Many digital games have emerged with the effect of technological developments in the 21st century. The overuse of these games has brought new diseases along. The most common of these diseases is game addiction. Game addiction is one of the behavioral addictions. Game ad...

 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  DÖĞER, Saniye Selin; KILINÇ, Fatma Elif;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Hayrullah KAHYA

  and indefinite period of quarantine. This research was carried out to evaluate the change in the communication of parents with their children before and during the pandemic. Demographic Information Form prepared by the researcher and Mother-Father-Child Communication As...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  PALALI, İsmail; GAYRETLİ ATAN, Sibel; ARSLAN, Mesut;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Mustafa Kemal Üniversitesi

  Amaç: Bu araştırma, COVID-19 salgınında sağlık çalışanlarının stres algı düzeyinin kas iskelet sistemi ağrılarına etkisinin değerlendirilmesi amacıyla planlandı.Gereç ve Yöntem: Araştırmaya COVID-19 sürecinde sağlık alanında çalışan ve çalışmaya gönüllü olarak katılan 2...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  BAKIRCI, Hasan; KILIÇ, Kübra;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Yüzüncü Yıl Üniversitesi

  Bu çalışmanın amacı, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) video modüllerinin Fen Bilimleri dersinde kullanımına ilişkin sekizinci sınıf öğrencilerinin görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Bu çalışma, nitel araştırma desenlerinden durum çalışması ile yürütülmüştür. Çalışmanın katılımcıla...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  OĞUZ, Ceren; SEVİNÇ, Özgür; BARIŞ, Erkan;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Pamukkale Üniversitesi

  Dünya genelinde COVID-19 pandemisi yaygınlığı ile ilişkili faktörlere yönelik bir ekolojik çalışmaÖzetAmaç: COVID-19 salgınında ülkelerdeki vaka, ölüm ve test sayılarıyla ülkelerin Gini katsayıları, yaşlı nüfus oranları, ekvatora uzaklıkları ve küresel sağlık güvenliği ...

  Add to ORCID
1,346 research outcomes, page 1 of 135