Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
Filters (1)
The following results are related to COVID-19. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
366 research outcomes, page 1 of 37
 • publication . Report . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Andersson, Moa; Asklund, Klara; Doschori Nordström, Maria; Fredriksson, Cajsa; Forsell, Angelica; Jacobsson, Katarina; Karastogianni, Maria; Magnusson, Jan; Tigervall, Carina;
  Publisher: Socialhögskolan, Lunds universitet
 • publication . Report . 2021
  Open Access Swedish
  Persistent Identifiers
  Publisher: Nordicom, Göteborgs universitet

  Covid-19 drog in över Norden med full kraft under våren 2020. Ett år senare har pandemin fortfarande världen i ett starkt grepp. Både de hälsorelaterade och de ekonomiska konsekvenserna av viruset har dock varierat mellan de nordiska länderna. Samma sak gäller för den p...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Stroh, Emilie; Isaxon, Christina; Oudin, Anna; Malmqvist, Ebba;
  Publisher: Arbets- och miljömedicin Syd

  På uppdrag av Naturvårdsverket har avdelningen för Arbets- och miljömedicin vid Lunds Universitet utfört studie kring luftföroreningssituationen på förskolegårdar.Denna studie består av tre delar vara av en är en kunskapsinventering bland landets kommuner kring luftkval...

 • publication . Bachelor thesis . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Myrberg, Cajsa;
  Publisher: Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Uppsatsen analyserar krönikor skrivna i gymnasiets kurs Svenska 3 hösten 2020 med temat ”Vem blir jag i coronanstid?” Syftet med uppsatsen är att undersöka vad gymnasiets elever skriver om när de ska skriva om sina upplevelser under den globala pandemin covid-19. Genom ...

 • publication . Bachelor thesis . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Blomgren, Jessica; Priklonsky, Peter;
  Publisher: Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Intresseområdet för den här studien är arbetssituationen för de som arbetar hemifrån p.g.a.FHM:s rekommendationer. Det är ett aktuellt ämne som berör många. Inte minst för att detomfattande distansarbetet under pandemin har gett digitaliseringen av arbetslivet en skjuts...

 • publication . Bachelor thesis . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Alexandroff, Diana; Elmquist, Sanna;
  Publisher: Umeå universitet, Institutionen för psykologi

  Telehälsa är ett område som varit aktuellt i drygt 60 år. I och med Covid-19 ställdes nya krav på terapeuter att arbeta på distans.  EFT som parterapi är en upplevelse- och anknytningsbaserad metod. En kvalitativ intervjustudie genomfördes och materialet bearbetades med...

 • publication . Bachelor thesis . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Jansson, Caroline; Ihijji, Mina;
  Publisher: Uppsala universitet, Sociologiska institutionen

  I och med coronapandemin spreds oro och sjukdom världen över. Samtidigt ökade diskriminering och stigmatisering mot individer av asiatiskt ursprung. Denna studie har haft i syfte att få mer förståelse för den diskriminering och stigmatisering personer med asiatisk och ö...

 • publication . Bachelor thesis . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Abdimaxmud, Nagaad;
  Publisher: Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd
 • publication . Report . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Bäckström, Anders;
  Publisher: Uppsala universitet, Religionssociologi

  Rapporten ingår i Svenska kyrkan i utlandets (SKUT:s) utredning om utlandsförsamlingarnas framtida ställning. Denna rapport granskar svenska församlingens verksamhet i London. Utredningen föreslår a) att Londonförsamlingen använder den paus som Covid-19 pandemin innebär...

 • publication . Bachelor thesis . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Telleborn, Elina; Holmström, Elna;
  Publisher: Blekinge Tekniska Högskola

  Bakgrund: Sjuksköterskans huvudområde är omvårdnad, som bör utgå från de sex kärnkompetenserna. Partnerskap ska byggas på en personcentrerad omvårdnad som inkluderar patientens värderingar, resurser och engagemang. Detta behövs för att skapa kommunikation och delaktighe...

366 research outcomes, page 1 of 37