Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
Filters (1)
The following results are related to COVID-19. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
1,825 research outcomes, page 1 of 183
 • publication . Article . 2022
  Open Access Swedish
  Authors:
  Martin Berg; Ida Lidegran; Ulrika Schmauch; Glenn Sjöstrand; Zhanna Kravchenko;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Malmö universitet
  Country: Sweden

  I Sociologisk Forskning har undervisning och lärande tidigare diskuterats på flera sätt. Ämnet har bland annat behandlats i forskningsartiklar som undersökt skolbarns välbefinnande och utbildningsresultat (Aytar & Mella 2012), hinder för tillgång till högre utbildni...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Bachelor thesis . 2022
  Open Access Swedish
  Authors:
  Åkesson-Möller, Emil; Edlund, Elias;
  Publisher: Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
  Country: Sweden

  Bakgrund: Den 30 januari 2020 deklarerade WHO att spridningen av det nya coronaviruset var en internationell hälsofara. Pandemin påverkade vårdens rutiner och kapacitet. Kvalitativa studier från andra länder har visat på hög påfrestning både psykiskt och fysiskt för vår...

 • publication . Bachelor thesis . 2022
  Open Access Swedish
  Authors:
  Östberg, Elin;
  Publisher: Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  The aim of this Bachelor’s thesis is to investigate children’s librarians professional identity and its relation to the changes due to the covid-19 crisis. The focus is on reading promotion for children since it is an important part of a children’s librarian’s professio...

 • publication . Bachelor thesis . 2022
  Open Access Swedish
  Authors:
  Eriksson, Elin; Lidar, Astrid;
  Publisher: Mälardalens universitet, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik
  Country: Sweden

  Datum: 2022-01-12 Nivå: Kandidatuppsats i Företagsekonomi, 15 hp Institution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens Universitet Författare: Astrid Lidar Elin Eriksson 981005 980220 Titel: Ett förändrat konsumtionsbeteende En kvalitativ studie om hur cov...

 • publication . Bachelor thesis . 2022
  Open Access Swedish
  Authors:
  Bitouie, Hadis; Wikström, Sofia;
  Publisher: Sophiahemmet Högskola

  Covid-19 utbröt 2020, hälso- och sjukvården omorganiserar sina verksamheter, patienter insjuknar samt isoleras. Sjuksköterskan har en fundamental roll i akutsjukvård och förväntas kunna bedriva personcentrerad vård även i en hektisk situation. Sjuksköterskor har en klin...

 • publication . Bachelor thesis . 2022
  Open Access Swedish
  Authors:
  Lestander, Johanna; Ali, Wijdan;
  Publisher: Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
  Country: Sweden

  Covid-19 är en luftvägssjukdom som identifierades i slutet av 2019 i Kina och spred sig i stora delar av världen och klassades som en pandemi. Vissa som insjuknat i covid-19 har behövt vårdats på sjukhus. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva patienters upp...

 • publication . Bachelor thesis . 2022
  Open Access Swedish
  Authors:
  Bergström, Jennie; Blomberg, Wilma; Svärd, Lina;
  Publisher: Mittuniversitetet, Institutionen för design

  Under en kris tenderar människor att aktivt söka upp information under pågående kris och vänder sig till alternativa källor om den primära upplevs otillräcklig. Därför är det extra viktigt att information finns tillgänglig samt att den är begriplig att förstå. I denna u...

 • publication . Bachelor thesis . 2022
  Open Access Swedish
  Authors:
  Ibrahim, Nawras; Persson, Maria;
  Publisher: Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Det pandemiska utbrottet av Covid-19 har lett till snabb smittspridning i samhället. En liten del av de som insjuknar i Covid-19 utvecklar svårare sjukdom och behöver därför sjukhusvård. Detta innebär att vårdas på slutenvårdsavdelning där smittade patienter isoleras. E...

 • publication . Bachelor thesis . 2022
  Open Access Swedish
  Authors:
  Kynman, Claudia;
  Publisher: Uppsala universitet, Kulturgeografiska institutionen
  Country: Sweden

  Uppsatsens syfte är att undersöka om och vilka anpassningar i hemmet människor har gjort för att arbeta hemifrån under pandemin covid-19. Dessutom undersöks huruvida detta i sådant fall påverkat upplevelser av och känslor för hemmet. Studien är genomförd med en kvalitat...

 • publication . Bachelor thesis . 2022
  Open Access Swedish
  Authors:
  Cornelius, Tintin;
  Publisher: Försvarshögskolan
1,825 research outcomes, page 1 of 183