Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to COVID-19. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
406 research outcomes, page 1 of 41
 • publication . Master thesis . 2022
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Žuna, Manca;
  Country: Slovenia

  V primerjavi s preteklostjo so starši dandanes v vse večji meri aktivno vključeni v življenje svojih otrok. Natančno usmerjajo njihovo izobraževanje, načrtujejo krožke in zunajšolske dejavnosti ter nemalokrat tudi prosti čas otrok. Prosti čas lahko opredelimo na različn...

 • publication . Master thesis . 2022
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Ledinek, Tjaša;
  Country: Slovenia

  Poučevanje na daljavo je posebna oblika poučevanja, pri kateri sta učenec in učitelj prostorsko ločena, komunikacija med njima in učenci pa poteka s pomočjo raznovrstne informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT). Na takšno obliko poučevanja morajo biti dobro priprav...

 • publication . Master thesis . 2022
  Open Access Slovenian
  Authors:
  KOPRIVNIKAR, NIKA;
  Country: Slovenia

  V času šolanja na daljavo med epidemijo covid-19 so se učiteljice soočale s prenekaterimi izzivi, povezanimi tako s poučevanjem kot z osebnim življenjem. Epidemija je dramatično posegla v bolj ali manj vse sfere naših življenj. Zamikale so se pedagoške prakse, šolsko ži...

 • publication . Bachelor thesis . 2022
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Lipar, Aja;
  Publisher: A. Lipar
  Country: Slovenia

  Raziskava diplomskega dela se je nanašala na zadovoljstvo in mnenja drugih uporabnikov glede uporabe storitev Slovenskih železnic. Sama sem na vlaku preživela veliko časa in si ustvarila svoje mnenje, zato sem to želela preveriti še pri drugih. V diplomskem delu je upor...

 • publication . Master thesis . 2022
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Zimič, Tajda;
  Country: Slovenia

  Cepljenje je eno največjih odkritij v zgodovini medicine, s katerim nam je uspelo zamejiti ali celo eradicirati veliko število nalezljivih bolezni. Razvoj cepiv je zapleten proces, ki traja več let. Pandemija covida-19 pa je prišla nenadno in popolnoma spremenila normal...

 • publication . Master thesis . 2022
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Uršič, Neja;
  Country: Slovenia

  V magistrskem delu smo raziskali stopnjo telesne dejavnosti sladkornih bolnikov tipa 2 v času epidemije COVID-19 in ugotavljali morebitne povezave med telesno dejavnostjo in parametri kakovosti življenja ter zdravljenja pri teh bolnikih. Telesno dejavnost smo raziskoval...

 • publication . Master thesis . 2022
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Oberdank, Ana;
  Publisher: A. Oberdank
  Country: Slovenia
 • publication . Bachelor thesis . 2022
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Prek, Anej;
  Publisher: A. Prek
  Country: Slovenia
 • publication . Master thesis . 2022
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Premrov, Jan;
  Country: Slovenia

  Bančništvo je ključen dejavnik v ekonomskem sistemu, zato je zelo pomembno, da banke poslujejo odgovorno, so pozorne na tveganja lastnega poslovanja in vzdržujejo raven regulativnega kapitala, ki ustreza njihovi izpostavljenosti oziroma tveganjem. Vse te vidike ureja in...

 • publication . Bachelor thesis . 2022
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Beganović, Amra;
  Publisher: A. Beganović
  Country: Slovenia
406 research outcomes, page 1 of 41