Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
Filters (1)
The following results are related to COVID-19. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
70 research outcomes, page 1 of 7
 • publication . Report . External research report . 2021
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Skogheim, Ragnhild; Orderud, Geir Inge; Ruud, Marit Ekne; Søholt, Susanne;
  Persistent Identifiers
  Publisher: By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet – storbyuniversitetet

  Rapporten presenterer resultater fra en kartlegging av informasjonstiltak fra offentlige myndigheter og frivillige organisasjoner overfor innvandrerbefolkningen i forbindelse med covid-19. Rapporten har hatt særlig oppmerksomhet mot tiltak i bydelene Gamle Oslo og Bjerk...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2021
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Haugseth, Jan Frode;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Institutt for lærerutdanning

  Våren 2020 stengte alle skoler og idrettsanlegg i Norge på grunn av den globale pandemien som følge av viruset SARS-Cov-2/Covid19. I Norge ble de fleste videregående skoler og folkehøgskoler fysisk stengt fra 12. mars til over sommeren, og det samme gjaldt den organiser...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2021
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Indseth, Thor; Nygård, Karin Maria; Godøy, Anna Aasen;
  Publisher: Folkehelseinstituttet
 • Om denne rapporten Denne rapporten inneholder Folkehelseinstituttets vurdering av risiko ved covid-19- epidemien i Norge i lys av mulige framvekst av varianter av SARS-CoV-2 med nye egenskaper, samt innspill til strategi mot epidemien. Formålet er å støtte Helse- og oms...

 • publication . Bachelor thesis . 2021
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Hynes, Rebecca;

  Konkurranse i markedet, teknologisk utvikling, krav fra myndighetene, samfunnsøkonomien og til og med naturkatastrofer eller pandemier, gjør at virksomheter lever med et kontinuerlig endringspress om være i takt med omgivelsene. Både i offentlig sektor og i det private ...

 • publication . Book . Report . 2020
  Restricted Norwegian
  Authors:
  Morten Balle Hansen; Tilde Marie Bertelsen; Andrej Christian Lindholst; Trond Bliksvær; Bente Vibeke Lunde; Rolf Solli; Maria Wolmesjö;
  Publisher: Institut for Politik og Samfund, Aalborg Universitet
 • publication . Article . 2020
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Elstad, Beate; Døving, Erik; Jansson, Dag;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Scandinavian University Press (Universitetsforlaget)

  Kunst- og kulturfeltet ble hardt rammet av covid-19-pandemien. I en svært uoversiktlig situasjon i midten av april 2020 gjennomførte vi en undersøkelse blant medlemmene i Creo – Norges største interesseorganisasjon innen feltet. Respondentene erfarer større økonomisk og...

  Add to ORCID
 • publication . Research . Report . 2020
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Pedersen, Eirin; Egeland, Cathrine;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – Oslo Metropolitan University

  I dette notatet gir vi en beskrivelse av hverdagslivet i norske barnefamilier under covid-19- nedstengningen av Norge fra mars til juni 2020, da barnehager, skoler og skolefritidsordninger (SFO) var stengt. Analysen er basert på intervjuer med 14 familier med ulike arbe...

  Add to ORCID
 • publication . Report . External research report . 2020
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Egelandsdal, Kjetil; Hansen, Cecilie Johanna Slokvik;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Centre for the Science of Learning & Technology (SLATE), UiB

  publishedVersion

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2020
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Gjerustad, Cay; Bergene, Ann Cecilie;
  Publisher: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU

  Rapporten presenterer resultater fra Deltakerundersøkelsen 2020, en spørreundersøkelse rettet mot lærere som har tatt videreutdanning i regi av strategien Kompetanse for kvalitet. Hensikten er å undersøke lærernes opplevelse av hvordan situasjonen med Covid-19 har påvir...

70 research outcomes, page 1 of 7