Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
Filters (1)
The following results are related to COVID-19. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
356 research outcomes, page 1 of 36
 • publication . Article . 2022
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Bernt Arne Bertheussen;
  Publisher: Nofima
  Country: Norway

  Published version available at: https://okonomiskfiskeriforskning.no/publication/okonomisk-fiskeriforskning-2022-1/ Norge er verdens nest største eksportør av sjømat. Inntektene skaper arbeid og aktivitet i lokalsamfunn langs hele kysten. Denne studien undersøker hvor s...

 • publication . Report . 2022
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Tuv, Marit; Fretheim, Atle; Furuseth, Ellen; Fattah, Ida; Hagen, Frode; Skjoldborg, Miert Lindboe; Elgersma, Ingeborg Hess; Kristiansen, Fredrik Aaeng;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Zenodo

  Study protocol for a randomised trial in Norway: General practitioner phone calls to increase COVID-19 vaccine uptake among high-risk patients. Protocol was finalised 07.12.2021 and registered in clinicaltrials.gov 08.12.2021.

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Report . 2022
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Prestvik, Anne; Kårstad, Signe; Milford, Anna Birgitte;
  Publisher: NIBIO
  Country: Norway

  De siste tjue årene (1999-2020) har antall jordbærdyrkere i Norge gått ned med 77 prosent. Arealet som brukes til jordbærdyrking er i samme periode redusert med 25 prosent. Utviklingen viser også at andelen små dyrkere (<3daa) er mindre i 2020, enn i 1999, og det er i d...

 • publication . Report . 2022
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Stoltenberg, Camilla; Golberg, Pernille; Boehlke, Nina; Rolfheim-Bye, Christina Lill; Øgaard, Therese Kari; Vikum, Eirik Frønæs; Fougner, Sonja Kvalheim;
  Publisher: Folkehelseinstituttet
  Country: Norway

  Folkehelseinstituttet har en sentral rolle i den nasjonale og globale helseberedskapen og som kunnskapsprodusent i helsesystemet. Beredskapsarbeidet skjer i tett samarbeid med nasjonale og internasjonale myndigheter og fagmiljø. Instituttet er statens smitteverninstitut...

 • publication . Master thesis . 2022
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Utklev, Anja; Vasshus, Oda Jørgensen;
  Publisher: The University of Bergen

  Dagens arbeidsliv preges av et utfordrende marked med hurtig endringstakt og teknologisk utvikling. Disse trendene argumenteres for å tilsløre grensene mellom arbeidsarenaen og hjemmearenaen, og fører til at flere arbeidstakere opplever arbeid-hjem konflikt. Organisasjo...

 • publication . Report . 2022
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Puijk, Roel;
  Publisher: Høgskolen i Innlandet
  Country: Norway

  © Forfatterne/Høgskolen i Innlandet, 2022 Notatet baserer seg på en publikumsundersøkelse ved Litteraturdagane i Vinje, august 2021. Første delen ser på publikums sammensetning i termer av kjønn, alder og geografisk hjemsted. Dessuten kartlegges hvilken tilknytning resp...

 • publication . Report . 2022
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Hellang, Øyvind; Espegren, Astrid;
  Publisher: NORCE Norwegian Research Centre AS

  En stadig økende andel av den norske befolkningen har innvandret til landet (SSB, 2022). For mange flyktninger og innvandrere er det utfordrende å få innpass i det norske arbeidslivet, dels på grunn av manglende norskkunnskaper og manglende formalkompetanse (Eide et al....

 • publication . Master thesis . 2022
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Vik, Ingrid Junker;
 • publication . Report . 2022
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Bjerknes, Anne-Line; Wilhelmsen, Terese;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Universitetet i Sørøst-Norge
  Country: Norway

  I denne rapporten ser vi på hvordan dokumentet «Profesjon, progresjon og praksis i barnehagelærerutdanningen» (PPP) har blitt tolket, forstått og forvaltet hos ulike aktører i barnehagelærerutdanningen 2. studieår, 2019-2020. Grunnet Covid-19 benyttet vi digitale spørre...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2022
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Tobiassen, Marte Midttun;

  Innreisekarantene er blitt brukt som smittevernstiltak i over 700 år. Da covid-19 rammet vinteren 2020 hadde verdens stater ulik tilnærming til innreisekarantene. I Norge var vi tilbakeholdne med et slikt tiltak, mens man i Kina raskt tok det i bruk. Forskjellen kan for...

356 research outcomes, page 1 of 36