Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to COVID-19. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
91 research outcomes, page 1 of 10
 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Finnish
  Authors:
  Toivanen, Heidi;
  Publisher: Itä-Suomen yliopisto
 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Finnish
  Authors:
  Niemi, R. (Reetta);
  Publisher: University of Oulu

  Tiivistelmä. Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan perusopetuksen luokanopettajien työssä jaksamista kevään 2020 etäopetusjakson ajalta. Tutkimustehtävänä on selvittää mitä luokanopettajat kertovat omasta työssä jaksamisestaan etäopetusjakson, eli 18.3.–14.5.2020 ...

 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Finnish
  Authors:
  Hyvärinen, J. (Jenni);
  Publisher: University of Oulu

  Tiivistelmä. Sosiaalinen tuki on ihmisten välistä vuorovaikutusta, joka pitää sisällään kokemuksen välittämisestä ja huolenpidosta. Termiä käytetään, kun viitataan sellaisiin mekanismeihin, joiden avulla ihmissuhteet oletettavasti suojelevat ihmisiä esimerkiksi epävarmo...

 • publication . Bachelor thesis . 2021
  Open Access Finnish
  Authors:
  Korkala, H. (Heli);
  Publisher: University of Oulu

  Tiivistelmä. Tämän kandidaatintyön tarkoituksena on selvittää musiikin verkko-opiskelussa esille nousevia hyötyjä ja haasteita. Lisäksi tutkielma pyrkii selvittämään, miten verkkoympäristössä opiskelu tukee oppimista. Covid-19-pandemian myötä aihe on erittäin ajankohtai...

 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Finnish
  Authors:
  Luoma, A. (Annakaisa); Ohtamaa, I. (Ida);
  Publisher: University of Oulu

  Tiivistelmä. Tutkimme päiväkodin johtajien ja varajohtajien käsityksiä jaetusta johtajuudesta COVID-19 pandemian aikana. COVID-19 pandemian myötä johtajuus vaati uudenlaista mukautumista sekä maailmantilan tiedostamista, johon jaettu johtajuus toi tutkimuksemme mukaan t...

 • publication . Article . 2021
  Open Access Finnish
  Authors:
  Hyrkäs, E.-R. (Eve-Riina);
  Publisher: Tieteellisten seurain valtuuskunta

  Abstrakti Koronatestitulos on negatiivinen, mutta infektion yleisoireet eivät hellitä. Lääkäri pohtii ääneen, voisiko vika olla korvien välissä. Miten tällainen ajatuksellinen hyppäys tapahtuu, kun COVID-19-taudin eteneminen ja pitkäaikaisvaikutukset ovat huonosti tunne...

 • publication . Article . 2021
  Open Access Finnish
  Authors:
  Ronkainen, Antti;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Poliittisen talouden tutkimuksen seura ry

  Tammikuun 21. päivänä vuonna 2020 Italian hallitus julisti koronavirukseen liittyvän hätätilan ja kielsi kaikki lennot Italiasta Kiinaan ja Kiinasta Italiaan. Covid-19-viruksen levitessä muut Euroopan unionin (EU) jäsenmaat seurasivat Italian esimerkkiä, julistivat nope...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Finnish
  Authors:
  Jokela, Suvi;
  Publisher: Itä-Suomen yliopisto
 • publication . Article . 2021
  Open Access Finnish
  Authors:
  Tiihonen, Seppo;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Valtiotieteellinen yhdistys – Statsvetenskapliga föreningen

  Artikkelissa tarkastellaan pääministerin aseman määrittelyä siviilikriisien johtajana uuden perustuslain aikana.  Artikkelissa pureudutaan pääministerin asemaan siviilikriisien johtajana yhtäältä valtioneuvostossa omaksutun ministerihallintomallin ja toisaalta president...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2021
  Open Access Finnish
  Authors:
  Dolinšek, Saša; Kulusjärvi, Outi; Ojala, Salli; Tervo-Kankare, Kaarina;
  Publisher: Pohjois-Suomen Maantieteellinen Seura ja Maantieteen Tutkimusyksikkö

  Merkittävänä elinkeinona matkailu aiheuttaa paljon myönteisiä mutta myös kielteisiä vaikutuksia toimintaympäristössään. Nämä moninaiset vaikutukset näkyvät usein erityisen hyvin kohdealueilla, joissa matkailijat ovat vuorovaikutuksessa paikallisen luonnonympäristön, tal...

91 research outcomes, page 1 of 10