Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
Filters (1)
The following results are related to COVID-19. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
254 research outcomes, page 1 of 26
 • publication . Other literature type . 2022
  Open Access Finnish
  Authors:
  Piispa, Mikko;
  Publisher: Helsingin yliopisto
  Country: Finland

  This PhD thesis studies young people’s mobility and mobile practices, as they are currently in conflict with the climate crisis and the resulting worries caused by it. The analysis focuses not only on the individual choices being made, but also on utopian actions and id...

 • publication . Bachelor thesis . 2022
  Open Access Finnish
  Authors:
  Salmela, N. (Noora);
  Publisher: University of Oulu
  Country: Finland

  Tiivistelmä. Hengityselimistöllä on monia eri tehtäviä ihmisen elimistössä, mutta sen päätarkoitus on tuoda happea ulkoilmasta kudoksiin ja viedä hiilidioksidia ulos. Hengityselimistö koostuu ylä- ja alahengitysteistä. Ylähengitysteihin lukeutuvat rakenteet nenästä ääni...

 • publication . Thesis . 2022
  Open Access Finnish
  Authors:
  Alahuhta, E. (Eemeli); Hashi, A. (Ahmed);
  Publisher: University of Oulu
  Country: Finland

  Tiivistelmä. Tämän tutkielman tavoitteena oli valmistaa video-opetusmateriaalia opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) MeDigi-hankkeeseen kariologian oppialalle hammaslääketieteen opiskelijoille, sekä tehdä kirjallisuuskatsaus ajankohtaiseen tutkimusnäyttöön digitaalises...

 • publication . Master thesis . 2022
  Open Access Finnish
  Authors:
  Kähkönen, J. (Jenna); Lehtikangas, A. (Alina);
  Publisher: University of Oulu
  Country: Finland

  Tiivistelmä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaisia kokemuksia opettajilla on esi- ja alkuopetuksen nivelvaiheesta oppilaan kouluun siirtymisen näkökulmasta. Lisäksi tutkimuksessa tarkastelemme millaiset tekijät edistävät ja haittaavat oppilaan kouluun ...

 • publication . Bachelor thesis . 2022
  Open Access Finnish
  Authors:
  Rautio, E-N. (Elli-Noora);
  Publisher: University of Oulu
  Country: Finland

  Tiivistelmä. Kun COVID-19 julistettiin keväällä 2020 maailmanlaajuiseksi pandemiaksi, muuttui elämämme kertaheitolla. Valtiot ryhtyivät erinäisiin rajoitustoimiin, joiden taksoituksena oli pyrkiä estämään taudin laajempi leviäminen sekä suojella kansakuntaa sairastumise...

 • publication . Bachelor thesis . 2022
  Open Access Finnish
  Authors:
  Kähkönen, M. (Mimmi);
  Publisher: University of Oulu
  Country: Finland

  Tiivistelmä. Tämän kandidaatintutkielman aiheena on luoda katsaus Covid-19-pandemian vaikutuksista suomalaisten henkilöasiakkaiden asuntolainoihin. Tutkielmassa aihetta lähestytään tutkimalla kahtena pääkohteena lainojen hakumäärien- sekä maksukyvyn muutoksia ja syitä. ...

 • publication . Bachelor thesis . 2022
  Open Access Finnish
  Authors:
  Juntunen, H. (Heta);
  Publisher: University of Oulu
  Country: Finland

  Tiivistelmä. Lapsi ja nuori viettää suuren osan ajastaan koulussa. Erinäiset lait, asiakirjat ja opetussuunnitelma velvoittaa koulua huolehtimaan oppilaiden kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Hyvinvoinnin tilaa ja siihen liittyviä tekijöitä on tutkittu paljon. Opettaji...

 • publication . Master thesis . 2022
  Open Access Finnish
  Authors:
  Laamanen, E. (Emmiina); Lehtosaari, K. (Krista);
  Publisher: University of Oulu
  Country: Finland

  Tiivistelmä. Varhaiskasvatuksessa on puhuttu viime vuosina paljon ammattilaisten työssä jaksamisesta, alalla pysymisestä ja uupumisesta muun muassa huonojen työolojen ja työvoimapulan takia. Keskusteluissa on ollut esillä myös varhaiskasvatuksen moniammatillisuus ja mon...

 • publication . Master thesis . 2022
  Open Access Finnish
  Authors:
  Soininen, Niko;
  Publisher: Itä-Suomen yliopisto
  Country: Finland
 • publication . Article . 2022
  Open Access Finnish
  Authors:
  Gillberg, Susanna; Ruokonen, Inkeri;
  Publisher: Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura

  Koronavirustaudin (Covid-19) aiheuttama pandemia toi poikkeusolot myös suomalaiseen varhaiskasvatukseen maaliskuussa 2020. Tämän tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, miten varhaiskasvatuksen henkilöstö koki päiväkoteihin kohdistuneet toimenpiteet maalis–kesä...

254 research outcomes, page 1 of 26