Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
Filters (1)
The following results are related to COVID-19. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
235 research outcomes, page 1 of 24
 • publication . Master thesis . 2021
  Restricted Croatian
  Authors:
  Gaščić, Denis;
  Publisher: Sveučilište u Zagrebu. Filozofski fakultet. Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti.

  Pandemija koronavirusa, koju je Svjetska zdravstvena organizacija proglasila u ožujku 2020., dovela je do poticanja izolacije građana, ali i proglašavanja općih karantena. Jedna od mjera u suzbijanju širenja virusa COVID-19 bilo je i zatvaranje muzeja za javnost, pa i z...

 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Croatian
  Authors:
  Matsuno, Nina;
  Publisher: Sveučilište u Zagrebu. Prirodoslovno-matematički fakultet. Geofizički odsjek.

  Da bi se odredila razina seizmičkog nemira i njezina vremenska promjenjivost, analizirani su kontinuirani zapisi s devet seizmoloških postaja Hrvatske mreže seizmografa u razdoblju između 1. siječnja 2018. i 30. lipnja 2020. godine. Primijenjena je metoda računanja gust...

 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Croatian
  Authors:
  Petrokov, Iva;
  Publisher: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli. Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti.

  Tema ovog diplomskog rada su navike posjećivanja kazališta kod djece, a glavni cilj istraživanja je bio otkriti navike posjećivanja kazališta kod djece i njihovih roditelja. U prvom, teorijskom dijelu rada opisan je kratki pregled o razvoju svjetskog i dječjeg kazališta...

 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Croatian
  Authors:
  Stipeč, Melita;
  Publisher: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli. Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković".

  Ovaj diplomski rad sastoji se od uvoda, drugog poglavlja pod nazivom „Turizam, turist i zajednica“, trećeg poglavlja pod nazivom „Ekonomski i sociološki aspekti razvoja turizma“, četvrtog poglavlja pod nazivnom „Odnos između turista i domaćina“, petog poglavlja pod nazi...

 • publication . Master thesis . 2021
  Restricted Croatian
  Authors:
  Gaščić, Denis;
  Publisher: Sveučilište u Zagrebu. Filozofski fakultet. Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti.

  U doba bjesomučnog kolanja informacija teško je odrediti koje su informacije točne, a koje netočne. Borba protiv pandemije bolesti COVID-19 uzrokovane novim koronavirusom SARS-CoV-2 početkom 2020. nagnala je stanovništvo diljem svijeta da veliki broj aktivnosti prebaci ...

 • publication . Master thesis . 2021
  Restricted Croatian
  Authors:
  Karácsonyi, Dávid;
  Publisher: Sveučilište u Zagrebu. Filozofski fakultet. Odsjek za hungarologiju, turkologiju i judaistiku.

  Od XII. stoljeća pa do danas Mađari i Hrvati usko su povezani u mnogim područjima života. Kako su se članovi obaju naroda selili na prostore druge države, tako su sa sobom donijeli i svoju kulturu, jezik i tradiciju, a to je posebno izraženo u pograničnim dijelovima, ka...

 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Croatian
  Authors:
  Čotić, Dominika;
  Publisher: Sveučilište u Splitu. Ekonomski fakultet.

  Ponašanje koje potrošač prikazuje prilikom istraživanja različitih proizvoda, kupnje ili korištenja istih, od kojih očekuje da zadovolji njegove potrebe naziva se ponašanjem potrošača. Uspješno poslovanje poduzeća uvelike utječe o pravilnom praćenju procesa ponašanja po...

 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Croatian
  Authors:
  Bašnec, Ines;
  Publisher: Sveučilište Sjever. Sveučilišni centar Varaždin. Odjel za ekonomiju.

  Suvremena međunarodna trgovina u stalnom je rastu posebno u razdoblju snažne digitalizacije, tamo iza 2005. godine kada se međunarodno tržište sve više seli na internetske platforme. Razlog tome se može tražiti u potrebama tržišta, jer robu predstavlja hrana, odjeća, li...

 • publication . Master thesis . 2021
  Restricted Croatian
  Authors:
  Kinda, Iva;
  Publisher: Sveučilište u Zadru. Odjel za ekonomiju.

  U ovom radu prikazani su učinci uvođenja eura na pojedine makroekonomske pokazatelje država europodručja, koje imaju slična gospodarska obilježja kao Republika Hrvatska. Ne može se u potpunosti utvrditi kakav je učinak uvođenja eura, jer se učinak razlikovao među država...

 • publication . Doctoral thesis . 2021
  Open Access Croatian
  Authors:
  Mihaljević, Josip;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Sveučilište u Zagrebu. Filozofski fakultet. Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti.

  Tema je rada izgradnja konceptualnoga okvira igrifikacije hrvatskoga mrežnog rječnika. Istraživanje se provodi u okviru istraživanja projekta Mrežnik, koji u cijelosti financira Hrvatska zaklada za znanost. Projekt traje od 1. ožujka 2017. do 31. srpnja 2021. Mrežnik je...

  Add to ORCID
235 research outcomes, page 1 of 24