Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to COVID-19. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
294 research outcomes, page 1 of 30
 • publication . Article . 2022
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bertheussen, Bernt Arne; Bendiksen, Bjørn Inge;
  Publisher: Nofima
  Country: Norway

  Source at https://okonomiskfiskeriforskning.no/robuste-sjomatinntekter-ogsa-under-covid-19-pandemien/. Norge er verdens nest største eksportør av sjømat. Inntektene skaper arbeid og aktivitet i lokalsamfunn langs hele kysten. Denne studien undersøker hvor sårbare inntek...

 • publication . Doctoral thesis . 2022
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Aasland, Tora;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University of Stavanger, Norway
  Country: Norway

  Dr. Philos. thesis in Risk management and societal safety Samvirke er en form for organisasjon med tradisjoner langt tilbake i tid. Samtidig er samvirke en arbeidsmåte for samarbeid og samhandling. Likevel er det noe mer og annet enn samarbeid og samhandling. Samvirke b...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . 2022
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Paulsen, Therese Oen; Linchausen, Isabel Olsen;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen
  Country: Norway

  Arbeid på hjemmekontor har fått økt oppmerksomhet i dagens arbeidsliv grunnet covid-19 pandemien. Pålagt bruk av hjemmekontor kan ha fremskyndet en endring i arbeidslivets fungering i form av samarbeid over lengre distanser og bruk av digitale verktøy. På bakgrunn av de...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . 2022
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Utklev, Anja; Vasshus, Oda Jørgensen;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen
  Country: Norway

  Dagens arbeidsliv preges av et utfordrende marked med hurtig endringstakt og teknologisk utvikling. Disse trendene argumenteres for å tilsløre grensene mellom arbeidsarenaen og hjemmearenaen, og fører til at flere arbeidstakere opplever arbeid-hjem konflikt. Organisasjo...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . External research report . 2022
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hellang, Øyvind; Espegren, Astrid;
  Publisher: NORCE Norwegian Research Centre AS
  Country: Norway

  En stadig økende andel av den norske befolkningen har innvandret til landet (SSB, 2022). For mange flyktninger og innvandrere er det utfordrende å få innpass i det norske arbeidslivet, dels på grunn av manglende norskkunnskaper og manglende formalkompetanse (Eide et al....

 • publication . Report . 2022
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Akin, Deniz; Wold, Lisa Knatterud; Lauritzen, Tonje;
  Publisher: Høgskolen i Innlandet
  Country: Norway

  Intervjustudien er gjort på oppdrag fra Likestillingssenteret på Hamar. © Forfatter/ Høgskolen i Innlandet Formål: Formålet med denne intervjustudien var å utdype og nyansere resultatene fra to kvantitative undersøkelser gjennomført for Likestillingssenteret i begynnels...

 • publication . Report . 2022
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Lyngstad, Trude Marie; Berg, Thale Cathrine; Brandal, Lin T.; Lund, Hilde Marie; Kacelnik, Oliver; Lange, Heidi; Macdonald, Emily Ann; Paulsen, Trine Hessevik; Gran, Jahn Christopher; Naseer, Mohammed Umaer; ...
  Publisher: Folkehelseinstituttet, Område for smittevern, miljø og helse, Avdeling for smittevern og beredskap
  Country: Norway

  Hovedbudskap I 2021 ble det varslet 1 252 utbrudd med totalt 19 303 rapporterte sykdomstilfeller. Dette tilsvarer en solid økning i antall varslede utbrudd sammenlignet med 2020 (561 utbrudd) og 2019 (223 utbrudd). Økningen skyldes varsler om utbrudd av SARS-CoV-2 (1 16...

 • publication . Bachelor thesis . 2022
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bru, Thomas;
  Persistent Identifiers
  Publisher: uis
  Country: Norway
  Add to ORCIDorcid
 • Som følge av covid-19-pandemien har mange land utviklet egne smittesporingsapplikasjoner som tilleggsverktøy til manuell smittesporing. De ulike teknologiske løsningene har imidlertid ikke vært problemfrie. Eksempelvis ble norske Smittestopp 1 deaktivert og de innsamled...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . 2021
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Øie, Magnus;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen
  Country: Norway

  Myndighetenes Covid-19-tiltak har ført til forsinkelser i flere entrepriseprosjekter. En følge av dette er at entreprenøren pålegges merkostnader for å overholde de nye offentlige reguleringene, slik som omfattende desinfisering av byggeplassen. I entreprisestandarden N...

  Add to ORCIDorcid
294 research outcomes, page 1 of 30