Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to COVID-19. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
43 research outcomes, page 1 of 5
 • publication . Report . 2021
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Caspersen, Joakim; Hermstad, Ingrid Holmedahl; Hybertsen, Ingunn Dahler; Lynnebakke, Brit; Vika, Karl Solbue; Hammer Smedsrud, Jørgen; Wendelborg, Christian; Federici, Roger Andre;
  Publisher: NTNU Samfunnsforskning og NIFU

  Den 12. mars 2020 stengte alle landets grunnskoler på grunn av COVID-19 pandemien. I denne rapporten presenteres resultater fra en bred gjennomgang av foreliggende studier knyttet til pandemien og grunnskolenes håndtering, sammen med resultater fra et omfattende egeninn...

 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hvam, Håkon Ingulfsen; Vik, Anders;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Change management Innovasjon er avgjørende for bedrifters overlevelse både økonomisk og i henhold til konkurranse. Covid-19 påvirker sektorene i arbeidslivet ulikt, og i eiendomsmeglerbransjen i Norge ser det ut til å bli solgt flere boliger i år enn ...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2021
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Indseth, Thor; Godøy, Anna Aasen; Kjøllesdal, Marte Karoline Råberg; Arnesen, Trude Margrete; Jacobsen, Caroline Calero; Vinjerui, Kristin Hestmann; Telle, Kjetil Elias;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Folkehelseinstituttet, Område for helsetjeneste og Område for smittevern
  Add to ORCID
 • publication . Report . 2021
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Indseth, Thor; Jacobsen, Caroline Calero; Diaz, Esperanza; Løland, Karina Koller;
  Publisher: Folkehelseinstituttet

  Innledning: Hvordan covid-19 rammer ulike demografiske grupper ulikt har betydning både for spredning av smitte og utbruddshåndteringen lokalt og nasjonalt. I denne rapporten har vi undersøkt grad av testing, bekreftet smitte og relaterte innleggelser etter fødeland for...

 • publication . Report . 2021
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Nilsen, Thomas Sevenius; Johansen, Rune; Aarø, Leif Edvard; Kjøllesdal, Marte Karoline Råberg; Indseth, Thor;
  Publisher: Folkehelseinstituttet ved Kunnskapsprogrammet for covid-19, Område for psykisk og fysisk helse, Område for helsetjenester, Område for smittevern

  Innledning Innvandrere i Norge har, sammenliknet med resten av befolkningen, vært særlig hardt rammet av pandemien og er betydelig overrepresentert både i form av påvist smitte og antall innleggelser. Informasjon om smittevernadferd og holdninger til tiltak og koronavak...

 • publication . Report . 2021
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Andersen, Morten Skumsrud; Giske, Mathilde; Sverdrup, Ulf;
  Publisher: NUPI

  Etter tusenårsskiftet har åpne økonomier i økende takt satt i gang prosesser for å vurdere risikoen av utenlandsinvesteringer. Bakgrunnen for dette er økende grad av investeringer fra mindre transparente økonomier, frykt for svekket konkurranse blant internasjonale aktø...

 • publication . Research . 2021
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hjelseth, Ida Nervik; Solheim, Haakon; Vatne, Bjørn H.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norges Bank

  Etter at koronapandemien brøt ut, har myndighetene innført en rekke tiltak rettet mot næringslivet. Støtten har i stor grad blitt gitt til de næringene som er hardest rammet av pandemien og smitteverntiltakene. En betydelig andel av bankenes lånekunder i disse næringene...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2021
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Barton, David N.; Gundersen, Vegard; Venter, Zander V.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Fysisk aktivitet kan defineres som enhver kroppslig bevegelse utført av skjelettmuskulatur som resulterer i en økning i energiforbruket utover hvilenivå. Denne rapporten er avgrenset til en kunnskapsstatus om anvendelse av stordata for tilrettelegging av fysisk aktivite...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2021
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Lauvrak, Vigdis; Arentz-Hansen, Eva Helene;
  Publisher: Folkehelseinstituttet, Område for helsetjeneste

  I dette notatet formidler vi den nyeste oppsummerte forskningen om reinfeksjon med SARS-CoV-2. I tillegg gir vi en oversikt over registrerte pågående og planlagte studier som har oppgitt reinfeksjon som utfallsmål. Oppdraget ble gitt etter forslag fra utbruddsgruppen ti...

 • publication . Report . 2021
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Nøkleby, Heid; Berg, Rigmor; Muller, Ashley Elizabeth; Ames, Heather Melanie R;
  Publisher: Folkehelseinstituttet

  Hovedbudskap Oppdraget var å kartlegge og hente ut resultater fra studier publisert om covid-19-pandemiens og samfunnsnedstengningens følger for barn og unge. Problemstillingen var: Hva er konsekvensene av covid-19-pandemien på barn og unges liv og helse? Vi gjennomført...

43 research outcomes, page 1 of 5