Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
Filters (1)
The following results are related to COVID-19. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
915 research outcomes, page 1 of 92
 • publication . Article . 2022
  Open Access
  Authors:
  BOLAT, Mehtap; KUNİ, Filiz; KURBAN, Büşra; BİNGÖL, Yavuz;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Necmettin Erbakan University

  Toplum da yaşanan herhangi bir değişiklik ya da tehdit unsuru, bireyleri tedirgin etmekte ve davranışlarını değiştirmektedir. Özellikle bu değişiklikte sağlık konu olunca bireyler kendilerini ve ailelerini korumak için daha dikkatli ve titiz davranmaktadır. Dünya da ve ...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2022
  Open Access English
  Authors:
  Gürol Yokuş;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Özgen KORKMAZ

  This research aims to explore educational leadership during the COVID-19 pandemic from the perspectives of higher education students and to develop a guiding model of educational leadership for ‘new normal’ with the novel emerging components. This research is conducted ...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2022
  Open Access
  Authors:
  Hasan Kaya; Aybeniz Civan Kahve; Saniye Gökçe Saykal; Nihan Büyüklüoğlu; Rabia Nazik Yüksel; Erol Göka;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Acibadem Universitesi Saglik Bilimleri Dergisi

  Purpose: The COVID-19 pandemic affects mental health as well as physical health. Many studies have shown that the pandemic has negative effects on the mental health of individuals. Determining the factors that play a role in the psychological resilience and burnout leve...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  AĞAOĞLU, Cahit;
  Publisher: Necmettin Erbakan Üniversitesi

  Covid-19 salgını hukukun tüm yönlerini etkilediği gibi uluslararası nitelikteki özel hukuk ilişkilerini de etkilemiştir. Bu tür ilişkiler genellikle sözleşmelere dayanmakla birlikte milletlerarası aile hukukunda da birçok uyuşmazlığa neden olmuştur. Dolayısıyla çalışmam...

 • publication . Article . 2021
  Open Access English
  Authors:
  KÜNÜ, Serkan; DURAN, Seçil;
  Publisher: Cem IŞIK

  The COVID-19 pandemic is an active extreme acute respiratory virus syndrome (SARS‐CoV‐2). It has many effects on many areas ranging from education to culture to economics. However, it can be said that the most important effect is on economics. The outbreak has become th...

 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  ŞEN AYTEKİN, Melek; YILAR ERKEK, Zümrüt; KAHRAMAN, Ayşenur;
  Publisher: Atatürk Üniversitesi

  The COVID-19 pandemic, which deeply affects every individual in society, undoubtedly affects pregnant women as well. Antenatal follow-ups of expectant mothers are sometimes delayed during the pandemic process, but this is not possible for labor. For this reason, it has ...

 • publication . Article . 2021
  Open Access English
  Authors:
  AİMER, Nagmi;
  Publisher: Cem IŞIK

  Recently, the extent to which economic policy uncertainty (EPU) affects exchange rate movements has been an important research question. Therefore, this paper examines the effects of both economic policy uncertainty (EPU) and the volatility index (VIX) on exchange rates...

 • “Hapis cezasının koşullu salıverilme öncesinde denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak infazı”, 5275 sayılı Kanun’a 5 Nisan 2012 tarihli ve 6291 sayılı Kanun’la eklenen “Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infazı” başlıklı madde 105/A’da yer alan düzenleme...

 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  KIRCA, Nurcan; ÖNGEN, Meryem;
  Publisher: Atatürk Üniversitesi

  Pandemi sürecinde üreme sağlığının olumsuz yönde etkilenebileceği ve üreme sağlığı hizmetlerinin sunumunda güçlüklerin ortaya çıkabileceği belirtilmiştir. Gebe kadınların genel popülasyona kıyasla daha fazla risk altında olup olmadığı ve SARS-CoV2’nin gebe kadınlar üzer...

 • publication . Article . 2021
  Open Access English
  Authors:
  SINGIRANKABO, Edouard; HAKIZIMANA, Jean Marie Vianney; HAKIZAKUBANA NGOBOKA, Jean Paul;
  Publisher: Seyfettin ERDOĞAN

  Bu çalışmanın amacı, COVID-19'un çeşitli finansal kurum ve yatırımcıların ilgisini çeken Ruanda Menkul Kıymetler Borsası üzerindeki etkisini incelemektir. Ruanda Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören dört şirketin 4 Ocak 2020 ile 12 Nisan 2021 arasındaki gü...

915 research outcomes, page 1 of 92