Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
Filters (3)
The following results are related to COVID-19. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
151 research outcomes, page 1 of 16
 • publication . Master thesis . 2021
  Restricted Croatian
  Authors:
  Putar, Paula;
  Publisher: Sveučilište u Zagrebu. Filozofski fakultet. Odsjek za psihologiju.
  Country: Croatia

  Uslijed dugoročne izloženosti stresu na radnom mjestu može doći do profesionalnog sagorijevanja čemu su skloni učitelji i nastavnici zbog velikih zahtjeva samog posla, a pandemija COVID-19 te je zahtjeve dodatno povećala. Brojnim je istraživanjima ustanovljeno da su oso...

 • publication . Master thesis . 2021
  Restricted Turkish
  Authors:
  Çerçi, Muhammed;
  Publisher: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
  Country: Turkey

  Karbon ayak izi, küresel ısınmanın başlıca sebebi olmasından dolayı ekolojiyi, doğayı ve tüm insanlığı etkileyen günümüz ve geleceğimizin en büyük problemidir. Karbon ayak izi son zamanlarda üzerine önemli araştırmaların yapıldığı bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. ...

 • publication . Master thesis . 2021
  Restricted Croatian
  Authors:
  Sabljak, Monika;
  Publisher: Sveučilište u Zadru. Odjel za nastavničke studije u Gospiću.
  Country: Croatia

  Vlada Republike Hrvatske je 13. ožujka 2020. godine donijela odluku o prelasku s klasičnog oblika nastave na nastavu na daljinu u svim odgojno-obrazovnim ustanovama radi novootkrivenog virusa COVID-19. U svrhu ovog diplomskog rada provedeno je istraživanje o kvaliteti o...

 • publication . Master thesis . 2021
  Restricted Croatian
  Authors:
  Vojvoda, Ana;
  Publisher: Sveučilište u Zadru. Odjel za turizam i komunikacijske znanosti.
  Country: Croatia

  Na početku prvog poglavlja diplomskog rada definirana je kriza u turizmu i pojašnjena osjetljivost turizma na nasilne događaje iz okruženja. Pobliže su objašnjene krize terorizam, rat i politička nestabilnost, prirodne nepogode, te epidemije i bolesti. Nakon toga slijed...

 • publication . Master thesis . 2021
  Restricted Croatian
  Authors:
  Bunjevac, Marijana;
  Publisher: Sveučilište u Zadru. Odjel za etnologiju i antropologiju.
  Country: Croatia

  Glavna tema ovoga rada je razumijevanje procesa institucionalizacije festivala Grgurevo i Aurea Fest Požega, pri čemu je Grgurevo također poznato kao Dan grada Požege, a Aurea Fest Požega se označava kao glazbeno-kulturni festival. U radu je obrađena tema organizacije f...

 • publication . Master thesis . 2021
  Restricted Italian
  Authors:
  Stanić, Roko;
  Publisher: Sveučilište u Zadru. Odjel za talijanistiku.
  Country: Croatia

  Il tema di questa tesi è un’analisi contrastiva delle espressioni, sintagmi e collocazioni che si incontrano nel discorso dei media durante il periodo pandemico causato da malattia COVID-19. L’italiano viene usato come lingua di partenza attraverso il quale l’analisi pr...

 • publication . Master thesis . 2021
  Restricted Croatian
  Authors:
  Kosovac, Jakov;
  Publisher: Sveučilište u Zagrebu. Kineziološki fakultet.
  Country: Croatia

  Pauze od aktivnosti uzrokuju pad razine treniranosti, a time narušavaju motoričke i funkcionalne sposobnosti te povećavaju rizik od ozljeda. Cilj ovoga rada jest ustanoviti da li je pauza uzrokovana pandemijom covid-19 utjecala na značajne promjene u kondicijskim sposob...

 • publication . Master thesis . 2021
  Restricted Croatian
  Authors:
  Vukušić, Josip;
  Publisher: Sveučilište u Splitu. Sveučilišni odjel za stručne studije. Odsjek za računovodstvo i financije.
  Country: Croatia

  Konstantan rast populacije, razvoj tehnologije i inovacija, te globalizacija ekonomije susreću poduzeća s problemima koji često mogu dovesti i do poslovne krize u poslovanju ako nam odluke nisu pravodobne i ispravne. Kako bi rizike sveli na minimum poduzeće mora konstan...

 • publication . Master thesis . 2021
  Restricted Croatian
  Authors:
  Klobučar, Lidija;
  Publisher: Sveučilište u Zagrebu. Filozofski fakultet. Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti.
  Country: Croatia

  Čitanje je osnovni element tradicionalne pismenosti bez koje je danas gotovo nezamisliv osobni napredak pojedinca, a samim time i društva. Čitateljski odgoj djece u digitalnom dobu je poseban izazov. Autorica navodi dokumente kojima je uređen čitateljski odgoj djece u n...

 • publication . Master thesis . 2021
  Restricted Croatian
  Authors:
  Babić, Grozdana;
  Publisher: Sveučilište u Zadru. Odjel za zdravstvene studije.
  Country: Croatia

  UVOD: Unatoč velikim naporima znanstvenika i zdravstvenih djelatnika diljem svijeta u suzbijanju pandemije COVID-19, neodgovarajuća razina zdravstvene pismenosti opće populacije može biti ozbiljna prepreka u suzbijanju pandemije. CILJ: Ovo istraživanje imalo je za cilj ...

151 research outcomes, page 1 of 16