Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
Filters (1)
The following results are related to COVID-19. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
1,093 research outcomes, page 1 of 110
 • publication . Article . 2021
  Open Access English
  Authors:
  Mohamed Farhoud; Sheeza Shah; Pekka Stenholm; Ewald Kibler; Maija Renko; Siri Terjesen;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Elsevier Inc.

  Social enterprises can play a pivotal role in mitigating the negative effects of major crises if these ventures are able to attract enough funding for their activities. Our research reflects on the experiences of a UK-based crowdfunding platform, UpEffect, to develop un...

  Add to ORCID
 • publication . Article . Preprint . 2021
  Open Access English
  Authors:
  Anna-Maria Hokajärvi; Annastiina Rytkönen; Ananda Tiwari; Ari Kauppinen; Sami Oikarinen; Kirsi-Maarit Lehto; Aino Kankaanpää; Teemu Gunnar; Haider Al-Hello; Soile Blomqvist; ...

  Graphical abstract Unlabelled Image

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Finnish
  Authors:
  Toivanen, Heidi;
  Publisher: Itä-Suomen yliopisto
 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access English
  Publisher: University of Oulu

  Abstract. Corporate social responsibility is increasingly emerging and discussed topic amongst both scholars and corporations. As the ongoing COVID-19 pandemic has forced both organizations and consumers alike to reshape their habits and behavior, the impact on CSR was ...

 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Finnish
  Authors:
  Niemi, R. (Reetta);
  Publisher: University of Oulu

  Tiivistelmä. Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan perusopetuksen luokanopettajien työssä jaksamista kevään 2020 etäopetusjakson ajalta. Tutkimustehtävänä on selvittää mitä luokanopettajat kertovat omasta työssä jaksamisestaan etäopetusjakson, eli 18.3.–14.5.2020 ...

 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Finnish
  Authors:
  Hyvärinen, J. (Jenni);
  Publisher: University of Oulu

  Tiivistelmä. Sosiaalinen tuki on ihmisten välistä vuorovaikutusta, joka pitää sisällään kokemuksen välittämisestä ja huolenpidosta. Termiä käytetään, kun viitataan sellaisiin mekanismeihin, joiden avulla ihmissuhteet oletettavasti suojelevat ihmisiä esimerkiksi epävarmo...

 • publication . Bachelor thesis . 2021
  Open Access Finnish
  Authors:
  Korkala, H. (Heli);
  Publisher: University of Oulu

  Tiivistelmä. Tämän kandidaatintyön tarkoituksena on selvittää musiikin verkko-opiskelussa esille nousevia hyötyjä ja haasteita. Lisäksi tutkielma pyrkii selvittämään, miten verkkoympäristössä opiskelu tukee oppimista. Covid-19-pandemian myötä aihe on erittäin ajankohtai...

 • publication . Article . 2021
  Open Access English
  Authors:
  Mukherjee, Rajendrani; Kundu, Aurghyadip; Mukherjee, Indrajit; Gupta, Deepak; Tiwari, Prayag; Khanna, Ashish; Shorfuzzaman, Mohammad;
  Persistent Identifiers
  Publisher: SPRINGER WIEN

  COVID - 19 affected severely worldwide. The pandemic has caused many causalities in a very short span. The IoT-cloud-based healthcare model requirement is utmost in this situation to provide a better decision in the covid-19 pandemic. In this paper, an attempt has been ...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access English
  Authors:
  Risikko, J. (Jutta);
  Publisher: University of Oulu

  Abstract. The purpose of this study is to shed light into how manager-employee trust is developed during a situation of telecommuting under crisis. The paper aims to describe how managers of organizations have experienced the development of trust relationship between th...

 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Finnish
  Authors:
  Luoma, A. (Annakaisa); Ohtamaa, I. (Ida);
  Publisher: University of Oulu

  Tiivistelmä. Tutkimme päiväkodin johtajien ja varajohtajien käsityksiä jaetusta johtajuudesta COVID-19 pandemian aikana. COVID-19 pandemian myötä johtajuus vaati uudenlaista mukautumista sekä maailmantilan tiedostamista, johon jaettu johtajuus toi tutkimuksemme mukaan t...

1,093 research outcomes, page 1 of 110