Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to COVID-19. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
4,857 Research products, page 1 of 486

 • COVID-19
 • Publications
 • Research data
 • Research software
 • Other research products
 • 2012-2021
 • Turkish

10
arrow_drop_down
Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Gümüş, Niyazi;
  Publisher: Zenodo

  Konu ve Amaç: 2019 yılı sonlarında Çin’de başlayan ve halen de devam etmekte olan Covid-19 salgını bütün dünyayı etkilediği gibi Türkiye’yi de olumsuz yönde etkilemiştir. Küresel ticaret bu süreçten olu...

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Pelin GÖNKEK; Nahit KÖKER; R. Timuçin GENÇER;
  Publisher: Kadir YILDIZ

  İlk kez Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak pek çok kişinin ölümüne neden olan Covid-19, tüm endüstrilerde olduğu gibi spor endüstrisi içerisindeki yapıların da değişmesine neden olmuştur. Bu dönemde spor organizasyonları, taraftarlarıyla iletişimde kalabilmek için sos...

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Fatma Uzuntarla;
  Publisher: Zenodo

  Sayın editör, Çalışan sağlığı ve güvenliği kapsamında güvenlik farkındalığının güvenli davranışlar üzerinde etkisini incelemek amacıyla, bir eğitim ve araştırma hastanesinde görev yapan 418 sağlık çalışanıyla gerçekleşt...

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Tolga BEŞİKÇİ; Esra EMİR; Emrah ÖZDEMİR; Ezgi ABAY;
  Publisher: Kadir YILDIZ

  Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından COVID-19 olarak adlandırılan koronavirüs pandemisi tüm dünyayı etkisi altına alarak yeni yaşam koşullarını beraberinde getirmiştir. Bu süreçte bireylerin psikolojik durumlarında ve rekreasyonel aktivitelerde algılanan sağlık çıktılar...

 • Closed Access Turkish
  Authors: 
  Cerit, Kamuran;

  Covid-19 gibisalgınlar, genellikle toplumda artan korku ve endişe yaratarak, birçok kişinindavranışlarında, sosyal ve psikolojik esenliğinde bozulmalara neden olur.Ayrıca sağlık çalışanlarının, bulaşma açısından daha yüksek riske sahipolmaları ve Covid-19 izolasyon tedb...

 • Publication . Conference object . 2021
  Closed Access Turkish
  Authors: 
  Demirtaş, Özgür; Adli, Fatih; Boztosun, Derviş;
  Country: Turkey

  Sağlık alanında hizmetlerin etkin ve verimli kullanılabilmesi sağlık ekonomisi açısından önemlidir. Sondönemde dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisi, dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğuekonomik konjonktür ve gelişmeler, direkt sağlık alanında insan unsurunu e...

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  KARAKAŞ, Murtaza; TAPAN BROUTIN, Menekşe Seden; EZENTAŞ, Ridvan;
  Publisher: Mesut ÖZTÜRK

  Bu çalışma, bir ortaokul matematik öğretmeninin Covid-19 pandemisi sırasında gerçekleştirdiği hibrit eğitim sürecinde 6.sınıf düzeyindeki cebir öğretimi için kullandığı kaynakları inceleyerek öğretmenin dökümanlarının, öğretim sürecini etkileyen faktörlerin, öğretmen-öğ...

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  DERİCİ, Serkan;
  Publisher: Mustafa Hilmi ÇOLAKOĞLU

  Dünya genelinde yaşanan COVID 19 pandemisi ile beraber eğitimde ani bir şekilde uzaktan eğitim sistemine geçilmiştir. Eğitim 4.0 olarak hayatımıza giren uzaktan eğitim sistemi henüz ülkemizde olgunlaşma aşamasındadır. Gerek alt yapı yetersizliği olsun, gerekse de sistem...

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Sevgi EROĞLU GÜMÜŞ; Burcu Gülsevil BELBER;
  Publisher: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

  Covid–19 pandemisinin tüm dünyada var olduğu gibi Türkiye’de de birçok olumsuz etkileri görülmektedir. Hastalığın tüm dünyaya yayılması ve bir pandemi haline gelmesinde ulusal ve uluslararası hareketliliğin etkili olduğu bilinmektedir. Bu bağlamda turizm sektörü, pandem...

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  KALGI, Mehmet Emin; ÖZEN, Muhyettin;
  Publisher: Süleyman Demirel Üniversitesi

  This study aims to determine the levels of gratitude with the religious orientation of people, who had Covid-19 and those who had not, and to determine the level of influence that religious orientation had on gratitude. In the research, quantitative pattern and general ...