Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to COVID-19. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
119 research outcomes, page 1 of 12
 • publication . Bachelor thesis . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Åkesson, Louise; Levander, Hanna;
  Publisher: Umeå universitet, Sociologiska institutionen

  Vi lever i en pågående pandemi som har påverkat människor över hela världen. I Sverige har det tillkommit både restriktioner och rekommendationer för att minska smittspridningen. Folkhälsomyndigheten rekommenderar de som har möjlighet att arbeta hemifrån, även kallat di...

 • publication . Bachelor thesis . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Flodin, Julia;
  Publisher: Umeå universitet, Institutionen för geografi

  Tourism is a vital part of society today and is used as a way to achieve regional and local development. Since the demand for tourism is constantly changing based on what is happening in the world, destinations must be able to adjust to changes in a global context. For ...

 • publication . Bachelor thesis . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Sahleab, Sara; Skarin, Sofia; Habtemikael, Diana;
  Publisher: Umeå universitet, Sociologiska institutionen

  Denna uppsats hade som syfte att undersöka hur medarbetare upplever kriskommunikationen inom organisationer, samt om detta i sin tur har någon betydelse för medarbetarnas kommunikations- och arbetstillfredsställelse. Det empiriska materialet insamlades genom tre fokusgr...

 • publication . Bachelor thesis . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Henriksson, Karl; Hallesjö, Ludwig;
  Publisher: Umeå universitet, Företagsekonomi

  Effekterna av covid-19 pandemin har ytterligare accelererat den utveckling som skett i samhället under en längre tid. Allt mer av den privata och yrkesmässiga vardagen sker numera digitalt, där distansarbete blivit normen för många. Arbetslivet är möjligen det område so...

 • publication . Bachelor thesis . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Andersson, Moa; Karlsson, Christopher;
  Publisher: Umeå universitet, Företagsekonomi

  Tankesättet om att desto oftare en förändring i en verksamhet eller organisationer genomförs desto bättre har blivit allt mer vanligt vilket har medfört att organisationsförändringar sker allt oftare. Den ständiga utvecklingen av teknologi försvårar forskning...

 • publication . Bachelor thesis . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Ålhed, Cecilia;
  Publisher: Umeå universitet, Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Bakgrund I mars 2020 konstaterades att världen drabbats av en pandemi orsakad av SARS-CoV-2, vilket namngavs Covid-19. Många länder stängde ner och i Sverige uppmanades befolkningen att undvika sociala kontakter, jobba hemifrån och att inte vistas i butiker och köpcentr...

 • publication . Bachelor thesis . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Holtlund, Therese; Lövmark Ek, Sofia;
  Publisher: Umeå universitet, Sociologiska institutionen

  Trots att Sverige har lagar och föreskrifter för att främja en god organisatorisk och social arbetsmiljö, så ökar den arbetsrelaterade stressen hos Sveriges befolkning. Tidigare forskning kring arbetsrelaterad stress har primärt fokuserat på krav, kontroll och stöd i ar...

 • publication . Bachelor thesis . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Frank, Viktor;
  Publisher: Umeå universitet, Statsvetenskapliga institutionen

  I denna studie redogörs för hur ämneslärare i samhällskunskap upplevde distansundervisning i gymnasieskolan våren 2020. Övergången till distans skedde på grund av covid-19 pandemins plötsliga uppkomst och utbredning i Sverige. Forskning visar att distansundervisning som...

 • publication . Bachelor thesis . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Gottling, Jonna; Bull, Malou;
  Publisher: Umeå universitet, Institutionen för socialt arbete

  I och med rådande pandemin (covid-19) befinner sig skolungdomar i en utsatt situation gällande psykisk  hälsa  kopplat  till  distansundervisning.  Distansundervisningen  är  en  åtgärd  för  att bromsa smittspridningen.Syftet med studien är att kartlägga och bidra till...

 • publication . Bachelor thesis . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Rönngren, Nora;
  Publisher: Umeå universitet, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Rekordmånga blev arbetslösa våren 2020 över hela världen. Det berodde på att coronaviruset och covid-19-pandemin slog hårt ekonomiskt och ledde till ekonomisk lågkonjunktur och massiv arbetslöshet. Det är viktigt för alla människor att utforma sina egna liv....

119 research outcomes, page 1 of 12