Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to COVID-19. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
69 research outcomes, page 1 of 7
 • publication . Master thesis . 2022
  Open Access Turkish
  Authors:
  Tekin, Özlem;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
  Country: Turkey

  The Covid-19 epidemic, which emerged at the end of 2019, has had many effects in all areas of life, including health, social and economic, all over the world. One of the areas most affected by this epidemic has undoubtedly been education. As in the whole world, due to t...

 • publication . Master thesis . 2022
  Open Access Turkish
  Authors:
  Topçu, Zeynep Betül;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
  Country: Turkey

  In this research, it was aimed to examine the relationship between parents' personality traits, perfectionism, parental burnout levels and anxiety levels. At the same time, it was examined whether parental burnout and anxiety levels differed according to various demogra...

 • other research product . 2022
  Open Access Turkish
  Authors:
  Başar, Özbür;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
  Country: Turkey

  Virtualization can be defined as software-based solutions of architectures that provide logical allocation of physical hardware resources. This can be done at different layers and for different purposes (servers, desktops, applications, storage and networking). Desktop ...

 • publication . Master thesis . 2022
  Open Access Turkish
  Authors:
  Evcen, Selen Nur;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
  Country: Turkey

  Bu araştırma okul öncesi dönemde pandemi sürecinde çocukların oyun oynama haklarının nasıl bir engelle karşılaştığı ve ne gibi düzenlemelerin oluştuğunu ortaya koymak ve “Oyun Hakkına” ilişkin öğretmenlerin görüşlerini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Araştırma nite...

 • publication . Master thesis . 2022
  Open Access Turkish
  Authors:
  Hayırlı Hanay, Büşra;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
  Country: Turkey

  In this study, the relationship between childhood traumas, perceived social support levels, marital satisfaction and psychological resilience levels of adult individuals was examined. 513 adult individuals participated. Sociodemographic Information Form, Marriage Satisf...

 • publication . Book . 2022
  Open Access Turkish
  Publisher: Maltepe Üniversitesi
  Country: Turkey

  Günümüzde yaşanan değişim ve gelişmeler hukuk alanında sürekli sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Anayasa ve diğer birçok temel yasalarda gerçekleştirilen değişikliler ve bunların yorumu ile ilgili yargı içtihatlarının ele alınması, uluslararası hukuktaki gelişmeler ışığınd...

 • publication . Doctoral thesis . 2022
  Open Access Turkish
  Authors:
  Alkan Üstün, Ceren;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
  Country: Turkey

  Bu tez, hava yoluyla aktarılan koronavirüs ve cinsel yolla aktarılan HPV’nin; risk ve kaçınabilirlik algıları, önleme ilişkin tutum ve davranışlar, bireysel ve toplumsal sorumluluk algıları, suçlama ve damgalama eğilimleri üzerinden karşılaştırmalı bir analizini yapmakt...

 • publication . Master thesis . 2022
  Open Access Turkish
  Authors:
  Uzun, Merve Nur;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
  Country: Turkey

  Today, the COVID-19 pandemic, which is the agenda of the whole world, has caused companies to go to new searches in their functioning. Since the competitive environment always makes its presence felt, businesses know that they will stand out from their competitors at th...

 • publication . Master thesis . 2022
  Open Access Turkish
  Authors:
  Satar Şenel, Gamze;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
  Country: Turkey

  İnternetin ortaya çıkması, teknoloji ve müşteri veri tabanlarının gelişmesiyle birlikte pazarlama faaliyetlerinde devrim niteliğinde değişimler yaşanmıştır. Fikir, ihtiyaç ve isteklerin hızla değiştiği tüketim toplumunda, beklentileri ve tarzları birbirinden çok ayrı ol...

 • publication . Master thesis . 2022
  Open Access Turkish
  Authors:
  Topçuoğlu, Tuğçe Merve;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
  Country: Turkey

  During COVID-19, social media has played an important role in disseminating information for public health agencies and government stakeholders (i.e. actors) about situations, risks and personal protective actions to prevent the spread of the disease. In this context, ri...

69 research outcomes, page 1 of 7