Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to COVID-19. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
233 research outcomes, page 1 of 24
 • With the derogatory political discourse by Donald Trump calling the Covid-19 pandemic the “China Virus,” and the “Wuhan Flu” there has been perceived increase in stigmatization, and discrimination towards Asian diaspora abroad. Shocking events have occurred in regard to...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2021
  Open Access English
  Authors:
  Lee, Mabel;
  Persistent Identifiers
  Country: Sweden

  COVID-19 has triggered rapid digitalization in organizations worldwide. New media at work tools were introduced as companies quickly shifted to remote work. Baby Boomer, Generation-X, Millennial and Generation-Z employees had to use new media at work at short notice. Th...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2021
  Open Access English
  Authors:
  Luo, Huan;
  Persistent Identifiers
  Country: Sweden

  This study examined how COVID-19 has affected the use of language, especially English and Chinese neologisms, semantic shifts, and their relationship with Hofstede cultural dimension theory. A corpus-based study was conducted. Four English corpora and two Chinese corpor...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Löndahl, Jakob; Alsved, Malin; Thuresson, Sara; Fraenkel, Carl-Johan;
  Persistent Identifiers
  Publisher: GÖTEBORGS UNIVERSITET Avd för Samhällsmedicin och Folkhälsa
  Country: Sweden

  Att spridning av sjukdomsframkallande luftvägsvirus kostar samhället enorma resurser har blivit uppenbart för alla under covid-19, men ovälkomna virus har varit människans följeslagare genom hela historien och ständigt uppkommer nya varianter med särskilt hög smittsamhe...

  Add to ORCIDorcid
 • Till följd av digitaliseringens utveckling och Covid-19, så har introduceringen av digitala vårdapplikationer fått ett stort genomslag på den svenska marknaden. De privata aktörerna var bland de första att kunna erbjuda konsumenter vård via digitala vårdapplikationer oc...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2021
  Open Access English
  Authors:
  Oliveira Santos, Inês Filipa; Önal-Malaza, Olivia;
  Persistent Identifiers
  Country: Sweden

  This study is interested in the external communication of Corporate Social Responsibility (CSR) during the ongoing COVID-19 pandemic. It specifically focuses on twelve Swedish internationally renowned companies operating within varied fields of work, thus contributing w...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Claesson, Isabella; Friis, Karin;
  Persistent Identifiers
  Country: Sweden

  Pandemin Covid-19 har inte lämnat någon oberörd, restaurangbranschen likaså. Sveriges krögare har under det senaste året bedrivit sina verksamheter under restriktioner och förutsättningar som tidigare hade uppfattats som omöjliga. Många restauranger har gått i konkurs t...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Petersson, Fanny; Rörfeldt, Malin;
  Persistent Identifiers
  Country: Sweden
  Add to ORCIDorcid
 • Under covid-19-pandemin har företag behövt kommunicera digitalt med sina kunder. Eftersom konsultbranschen kännetecknas av intensiva mötesdagar är det en industri som till hög grad har upplevt denna förändring. Det är därmed relevant att undersöka hur den digitala kommu...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Wernersson, Alice; Swärdh Sandell, Elin;
  Persistent Identifiers
  Country: Sweden

  Bakgrunden till studien grundar sig i den ökade mängden distansarbete till följd av Covid-19. Flera företag har på grund av detta fått genomgå stora organisatoriska förändringar som medfört många utmaningar. Det saknas teoretiskt ramverk för hur digitalt ledarskap ska u...

  Add to ORCIDorcid
233 research outcomes, page 1 of 24