Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to COVID-19. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
69 Research products, page 1 of 7

 • COVID-19
 • Research data
 • Other research products
 • ES
 • Catalan; Valencian
 • Diposit Digital de Documents de la UAB
 • Research Repository of Catalonia

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Other research product . 2021
  Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  Urrutia Arestizábal, Pamela; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola de Cultura de Pau;
  Country: Spain

  En l'última dècada els desplaçaments forçats de població a causa de conflictes armats, persecució i múltiples formes de violència s'han incrementat de manera exponencial. La crisi de la COVID-19 i les restriccions de moviment imposades per contenir l'expansió de la malaltia van impactar en aquesta realitat, creant una situació sense precedents i incidint especialment en els moviments transfronterers. La pandèmia ha exacerbat la vulnerabilitat de les persones desplaçades i refugiades -i també migrants-, que han hagut de fer front a conseqüències desproporcionades en el marc d'una crisi múltiple: de protecció, de salut i socioeconòmica, entre d'altres dimensions. La crisi de la COVID-19 també ha ofert lliçons, posant en evidència la interdependènciadel benestar i la salut dels éssers humans, la urgència de respostes col·lectives als reptes globals i la necessita ineludible de posar en pràctica vies legals i segures per gestionar la mobilitat humana des d'un enfocament de drets compromès amb la seguretat humana. En la última década los desplazamientos forzados de población a causa de conflictos armados, persecución y múltiples formas de violencia se han incrementado de manera exponencial. La crisis de la COVID-19 y las restricciones de movimiento impuestas para contener la expansión de la enfermedad impactaron en esta realidad, creando una situación sin precedentes e incidiendo especialmente en los movimientos transfronterizos. La pandemia ha exacerbado la vulnerabilidad de las personas desplazadas y refugiadas -y también migrantes-, que han tenido que lidiar con consecuencias desproporcionadas en el marco de una crisis múltiple: de protección, de salud y socioeconómica, entre otras dimensiones. La crisis de la COVID-19 también ha ofrecido lecciones, poniendo en evidencia la interdependencia del bienestar y la salud de los seres humanos, la urgencia de respuestas colectivas a los retos globales y la necesidad ineludible de poner en práctica vías legales y seguras para gestionar la movilidad humana desde un enfoque de derechos comprometido con la seguridad humana.

 • Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  Garganté Llanes, Maria; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres;
  Country: Spain

  La Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB publica, des de principis del confinament pel Covid-19, una sèrie de píndoles en forma de breu article, sota el títol 'Llibres i música en temps de desassossec', on es convida al lector a conèixer diferents suggeriments per a la lectura o l'audició de música, que ajudin a millorar l'estat d'ànim i aportin coneixement en moments difícils i d'incertesa per a tots. A 'Llibres i música en temps de desassossec' es poden llegir textos de professors i professores de la Facultat Text publicat com a notícia a la web de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona el 12/05/2020

 • Other research product . 2021
  Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  Corbella, Joan M.;
  Publisher: Barcelona: Generalitat de Catalunya,
  Country: Spain

  Obra col·lectiva biennal, creada per l'Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB), l'any 2000. L'onzena edició, corresponent al bienni 2019-2020, va comptar amb el suport de la Generalitat de Catalunya; el patrocini de Naturgy; la col·laboració de la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Girona i la Corporació Catalana De Mitjans Audiovisuals; la subscripció institucional de la Societat Catalana de Comunicació (filial de l'Institut d'Estudis Catalans); i la col·laboració científica de Estudio General de Medios (EGM)/Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC), Comscore, l'Observatori de la Comunicació a Catalunya, i el Portal de la Comunicació (InCom-UAB). En el marc del Grup Internacional d'Estudis sobre Comunicació i Cultura (InCom-UAB), reconegut com a Grup Consolidat de Recerca de la Generalitat de Catalunya per al període 2017-2020 (Referència de concessió 2017 SGR 00760) En el bienni 2019-2020 es van confirmar les tendències negatives en la premsa a Catalunya, de forma semblant al que va passar a Espanya i altres països de l'entorn. A l'inici del període les expectatives dels editors estaven posades en el creixement de la publicitat digital i la capacitat de convèncer la ciutadania de la necessitat de pagar per la informació en línia mentre el suport paper seguia la tendència a la baixa. Però els efectes de la pandèmia de la Covid-19 i dels episodis de confinament domiciliari van perjudicar les expectatives: la publicitat va disminuir de forma dràstica a tots els mitjans, però sobretot a la premsa, i es van trastocar tots els pronòstics, de manera que el sector de la premsa va entrar altre cop en crisi. La demanda als responsables polítics d'atenció i suport va ser generalitzada, a Catalunya, a Espanya i al món, i bona part de la discussió pública es va orientar envers el rol de les plataformes Google i Facebook respecte al periodisme i la indústria de la informació.

 • Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  Sibina Pruneda, Guillem; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa;
  Country: Spain

  La sanitat engloba totes aquelles actuacions i recursos destinats a protegir la salut dels ciutadans i promoure el benestar social. L'estat de salut de les persones i el benestar dependran entre d'altres factors, del nivell de despesa pública en sanitat que s'hi destini. A causa de la pandèmia de la COVID-19 s'ha generat molta controvèrsia sobre quin ha estat el paper de la despesa pública en sanitat els últims anys i la seva eficiència per millorar el benestar. L'objectiu d'aquesta investigació és estudiar quins han estat els impactes de la despesa pública en sanitat sobre la qualitat de vida mitjançant un anàlisi empíric amb dades de panell en el que s'utilitzaran diferents indicadors per analitzar el conjunt de països que integren la Unió Europea durant el període 2011-2019. En la primera part del treball, s'ha analitzat que és el que exposa la literatura sobre la relació entre la despesa en sanitat i la salut i el benestar de les persones, i s'han recopilat les diferents contribucions que expliquen diferents autors en les seves investigacions per contrastar-les amb els resultats obtinguts. La conclusió principal a la que s'arriba a través del treball empíric realitzat és que la despesa pública en sanitat té un impacte positiu sobre la salut i el benestar de les persones. En concret, els resultats posen de relleu que augmentar la despesa pública en sanitat augmentaria l'esperança de vida, tot i que no són concloents sobre els efectes provocats sobre la mortalitat infantil. Els resultats dels treball també mostren que hi ha altres factors que tenen una incidència rellevant sobre el nivell de benestar, factors que poden estar correlacionats amb el nivell de depesa en sanitat, com seria el cas de la pobresa. Health Public Services includes all those actions and resources used to protect the health of citizens and promoting social welfare. People's health and well-being depend, among other things, on the level of public health expenditure. The COVID-19 pandemic has created a great discussion over the role of public expenditure on health care in recent years and its efficiency in improving well-being. The goal of this research is to analyze the impacts of public expenditure on health and quality of life using statistical data over the 2011 to 2019 years, for all the European Union countries. In the first part of the research, I have studied the specialized documents, reports, files, books, … around the public health expenditure impact on the welfare state. I have summarized the point of view form those authors, and validated their opinions against the statistical results. The main conclusion reached through the empirical work is that expenditure on public health has a positive impact on people's health and well-being. Specifically, the results highlight that increasing public spending on health would increase life expectancy, although they are inconclusive about the infant mortality. The results of the work also show that there are other factors that have a significant impact on the level of well-being, factors that may be correlated with the level of expenditure on health, as would be the case of poverty.

 • Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  Àvila Pérez, Maria; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret;
  Country: Spain

  En el present treball s'analitzen les diverses normatives laborals aplicables per als actors i per les actrius de teatre a Espanya, les quals haurien d'afavorir unes condicions de treball dignes i protecció per aquests professionals. A tal efecte, es referencien les regulacions d'àmbit laboral al llarg de la història espanyola fins a l'actualitat per tal de poder comprendre l'evolució fins al present de la legislació protectora d'aquest gremi. Detalladament s'elabora una anàlisi del Reial Decret 1435/1985, d'1 d'agost, pel qual es regula la Relació Laboral Especial dels Artistes als Espectacles Públics i dels Convenis Col·lectius aplicables al Sector a Madrid i a Catalunya per poder extreure el nivell de proporció de protecció. Altrament s'inclou una breu síntesi de les ajudes aprovades durant la pandèmia de la COVID. Finalment, es duu a terme una validació empírica a través de la realització de cinc entrevistes a artistes del gremi i de l'anàlisi d'aquestes entrevistes per tal de poder extreure una realitat laboral del sector. Labour precariousness is a real issue in theatre workers as actors and actresses in Spain. This study was conducted to determine whether the law applied to this problem is enough or it is not. First, the object of study is all the laws that have been made in Spanish history from the first one that mentions intellectual workers to the present one. Second, the subject analysed in detail are the actual laws as Reial Decret 1435/1985, august first, which regulates the special labour relation of artists in public shows, and the Collective Agreements applicable to this sector in Madrid and Catalonia. It was necessary to include a small synthesis about the approved bits of help while the pandemic of COVID-19 that affects the planet since 2019. Concluding with the realization and the analysis of five interviews which were realized to visualize the real application of the law in the guild.

 • Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  Farré Corbella, Laia; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació;
  Country: Spain

  Aquest treball mostra a partir d'un reportatge escrit com afecta el despoblament, un problema vigent des de fa anys en una zona de la Catalunya interior, la Vall del Corb. A més a més, la crisi sanitària de la Covid-19 ha despertat l'interès per anar a viure al món rural, però la manca d'habitatge n'és el principal problema. Este trabajo muestra a partir de un reportaje escrito cómo afecta el despoblamiento, un problema vigente desde hace años en una zona de la Cataluña interior, la Vall del Corb. Además, la crisis sanitaria de la Covid-19 ha despertado el interés por ir a vivir en el mundo rural, pero la falta de vivienda es el principal problema. This work shows from a written report how depopulation affects, a problem that has been present for years in an area of inland Catalonia, the Vall del Corb. In addition, the Covid-19 health crisis has aroused interest in moving to the rural world, but the lack of housing is the main problem.

 • Other research product . 2020
  Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  Nieto-Galan, Agustí; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres;
  Country: Spain

  La Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB publica, des de principis del confinament pel Covid-19, una sèrie de píndoles en forma de breu article, sota el títol 'Llibres i música en temps de desassossec', on es convida al lector a conèixer diferents suggeriments per a la lectura o l'audició de música, que ajudin a millorar l'estat d'ànim i aportin coneixement en moments difícils i d'incertesa per a tots. A 'Llibres i música en temps de desassossec' es poden llegir textos de professors i professores de la Facultat Text publicat com a notícia a la web de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona el 16/06/2020

 • Other research product . 2021
  Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  Villellas, Ana; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola de Cultura de Pau;
  Publisher: Bellaterra Escola de Cultura de Pau
  Country: Spain

  La pandèmia per coronavirus que ha donat lloc a una crisi global de salut va emergir en un context internacional de fragilitat prèvia com a conseqüència, entre d'altres factors, dels conflictes armats i les tensions de caràcter sociopolític, així com del canvi climàtic. Es tracta de fenòmens globals que interactuen agreujant les crisis de salut i seguretat en què viuen nombroses poblacions. La magnitud d'aquestes crisis globals ha posat de manifest la dificultat per establir límits precisos entre unes i altres i la necessitat d'adoptar enfocaments globals que atenguin les interseccions que es produeixen entre les causes i conseqüències, així com a les diverses interrelacions que tenen lloc entre aquests fenòmens. La pandemia por coronavirus que ha dado lugar a una crisis global de salud emergió en un contexto internacional de fragilidad previa como consecuencia, entre otros factores de los conflictos armados y las tensiones de carácter sociopolítico, así como del cambio climático. Se trata de fenómenos globales que interactúan agravando las crisis de salud y seguridad en las que viven numerosas poblaciones. La magnitud de estas crisis globales ha puesto de manifiesto la dificultad para establecer límites precisos entre unas y otras y la necesidad de adoptar enfoques globales que atiendan a las intersecciones que se producen entre las causas y consecuencias, así como a las diversas interrelaciones que tienen lugar entre estos fenómenos.

 • Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  Morera-Vidal, Francesc; Capmany i Miro, Xavi; Valentín Puerto, Víctor; Ballester, Arnal; Bisbe, Luis; Verín, Daniel; García Díaz, Sara; Bienvenido Bandelló, María; Vilarrubí Olayo, Nàdia; Ruiz Salvador, Ariadna; +6 more
  Publisher: Barcelona : Escola Massana Centre d'Art i Disseny,
  Country: Spain

  A coberta: Grau en Arts i Disseny, Escola Massana. 2019-2020. A l'assignatura de Laboratori de llenguatges del Grau en Arts i Disseny de l'Escola Massana treballem el llenguatge en totes les seves accepcions. Aquesta obra és el recull de 10 treballs realitzats en el confinament arran de la pandèmia de COVID-19 a la primavera de 2020. Els treballs del Laboratori d'edició que aquí es mostren, gaudeixen de dos característiques a destacar. En primer lloc, tots ells recuperen una pràctica de la creativitat que podríem definir com a «innata»: una creativitat que no requereix de grans artificis ni flotadors tecnològics per, a través del que hi ha i amb el que hi ha, donar lloc a la manifestació d'una idea. En segon lloc l'heterogeneïtat i singularitat dels discursos, tant a nivell conceptual com formal. Lluny de les pràctiques més academicistes, la riquesa del treball pedagògic es troba en saber donar espai, considerar i acompanyar la llavor d'originalitat de cadascun dels alumnes per, així, extreure'n el màxim aprenentatge, capacitat de recerca i també, cal reivindicar-ho, gaudi.

 • Other research product . 2021
  Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  Niqui, Cinto; Segarra Moreno, Luis;
  Publisher: Barcelona: Generalitat de Catalunya,
  Country: Spain

  Obra col·lectiva biennal, creada per l'Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB), l'any 2000. L'onzena edició, corresponent al bienni 2019-2020, va comptar amb el suport de la Generalitat de Catalunya; el patrocini de Naturgy; la col·laboració de la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Girona i la Corporació Catalana De Mitjans Audiovisuals; la subscripció institucional de la Societat Catalana de Comunicació (filial de l'Institut d'Estudis Catalans); i la col·laboració científica de Estudio General de Medios (EGM)/Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC), Comscore, l'Observatori de la Comunicació a Catalunya, i el Portal de la Comunicació (InCom-UAB). En el marc del Grup Internacional d'Estudis sobre Comunicació i Cultura (InCom-UAB), reconegut com a Grup Consolidat de Recerca de la Generalitat de Catalunya per al període 2017-2020 (Referència de concessió 2017 SGR 00760) El bienni radiofònic 2019-2020 a Catalunya es caracteritza per una davallada de l'audiència, que se situa en els 3,8 milions d'oients els dies feiners. RAC1 i Catalunya Ràdio segueixen essent les emissores més escoltades entre les generalistes, mentre que Los 40 Principales conserva el lideratge de la ràdio temàtica musical. L'oferta més gran es troba a la banda analògica d'FM, amb 344 emissores o programacions diferents -83 del tercer sector-, seguida de la banda de televisió digital terrestre (TDT) amb 71 ràdios. La inversió publicitària en el sector radiofònic privat ha baixat gairebé un 20% degut a la pandèmia de la Covid-19, i s'ha situat en els 43,2 milions d'euros anuals. En l'àmbit laboral, el sector privat perd 36 treballadors directes, la majoria després de la pandèmia, i manté 657 treballadors directes a principis de 2021. Tot i l'augment del consum de podcasts, la ràdio arriba principalment a la seva audiència de forma analògica i gratuïta a la banda de l'FM, amb una penetració d'un 49,8%, a finals de 2020.