Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to COVID-19. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
358 research outcomes, page 4 of 36
 • other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access Catalan; Valencian
  Authors:
  Guerrero-López, Ángel; Fina-Planas, Elvira; Cañete-González, Haridian; Jiménez-Sánchez-Arévalo, Judit; Legido-Mateo, Marta; Lopez-Roura, Montserrat; López-González, Patricia;
  Publisher: Agència de Salut Pública de Catalunya

  Coronavirus SARS-CoV-2; 2019-nCoV; COVID-19; Hostaleria; Contagi; Via aèria; Mesures de seguretat Coronavirus SARS-CoV-2; 2019-nCoV; COVID-19; Hostelería; Contagio; Vía aérea; Medidas de seguridad Coronavirus SARS-CoV-2; 2019-nCoV; COVID-19; Catering; Contagion; Airway;...

 • Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Pla sectorial; Fase de represa; Habitatges; Persones amb discapacitats Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Plan sectorial; Fase de reanudación; Viviendas; Personas con discapacidades Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19;...

 • other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access Catalan; Valencian
  Authors:
  Universitat de Lleida. Serveis Cientificotècnics. Cartografia i Sistemes d'Informació Geogràfica;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Universitat de Lleida. Serveis Cientificotècnics. Cartografia i Sistemes d'Informació Geogràfica

  Color Dades dels positius detectats els darrers 14 dies que provenen del registre RSAcovid19 del Departament de Salut i mostren dades d'aquells que han donat positiu en alguna prova diagnòstica (PCR o test ràpid). S'hi aprecia una evident evolució positiva de bona part ...

  Add to ORCID
 • Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Mesures; Règim de personal; Teletreball; Entitats proveïdores serveis sanitaris i sociosanitaris Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Medidas; Régimen de personal; Teletrabajo; Entidades proveedoras servicios sanitari...

 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Catalan; Valencian
  Publisher: Servei Català de la Salut

  Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Vacunació; Immunitat de grup; Seguretat Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Vacunación; Inmunidad de grupo; Seguridad Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Vaccination; Group immunity; Security Cartell adreçat...

 • other research product . 2020
  Open Access Catalan; Valencian
  Authors:
  Comissió Assessora per al Tractament Farmacològic de la Infecció per SARS-CoV-2;
  Publisher: Servei Català de la Salut

  Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Pacients adults; Tractament farmacològic; SISCAT; Assaigs clínics Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Pacientes adultos; Tratamiento farmacológico; SISCAT; Ensayos clínicos Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV...

 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Catalan; Valencian
  Publisher: Servei Català de la Salut

  Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Activitats; Contenció; Mesures de seguretat Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Actividades; Contención; Medidas de seguridad Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Activities; Containment; Security measures Ca...

 • other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access Catalan; Valencian
  Publisher: Departament de Salut

  Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Normativa; Resolucions; Instruccions; Decrets llei; Residències Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Normativa; Resoluciones; Instrucciones; Decretos ley; Residencias Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Norma...

 • other research product . 2020
  Open Access Catalan; Valencian
  Publisher: Departament de Salut

  Actuació inicial; Sospita; Infecció; Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV Actuación inicial; Sospecha; Infección; Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV Initial intervention; Suspicion; Infection; Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV Algoritme d'actua...

 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Catalan; Valencian
  Publisher: Servei Català de la Salut

  Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Activitats; Contenció; Mesures Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Actividades; Contención; Medidas Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Activities; Containment; Measures Cartell informant la ciutadania que a...

358 research outcomes, page 4 of 36