Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
Filters (1)
The following results are related to COVID-19. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
12,756 research outcomes, page 1 of 1,276
 • other research product . Lecture . 2021
  Open Access
  Authors:
  Ceulemans, Michael; Foulon, Veerle; Panchaud, Alice; Winterfeld, Ursula; Pomar, Leo; Lambelet, Valentine; Cleary, Brian; O'Shaughnessy, Fergal; Passier, Anneke; Richardson, Jonathan Luke; ...

  ispartof: 33rd Annual Meeting of the Organization of Teratology Information Specialists / MotherToBaby location:Virtual Conference date:28 Jun - 1 Jul 2021 status: accepted

 • other research product . 2021
  Open Access Portuguese
  Authors:
  Miranda,Flávio;
  Publisher: Instituto de Estudos Medievais, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa
 • other research product . 2021
  Open Access English
  Authors:
  Petersson, Alma;
  Persistent Identifiers

  Allvarliga olyckor som leder till skador, eller rent av döden, är globalt sett ett växande problem. Undersökningar visar att så många som 8% av alla som dör förlorar livet till följd av en skada. Människor som bor i fattigare länder är drabbade i större utsträckning. De...

  Add to ORCID
 • other research product . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Dejancic, Ivona; Ocampo, Maddeleine;
  Persistent Identifiers

  Bakgrund: Neonatalvård står för sjukvård av nyfödda barn. Till följd av sjukdom, för tidig födsel eller komplikation vid födsel kan spädbarn behöva intensivvård i början av livet. Sjukdomar som kan orsaka att nyfödda kräver intensivvård för överlevnad är exempelvis seps...

  Add to ORCID
 • other research product . 2021
  English
  Authors:
  Jong, Meng-Chang; Soh, Ann-Ni;

  Over the past few decades, the world has seen a stunning transformation of the tourism industry. The tourism industry is one of the world's largest and fastest growing economic sectors. Thus, it is one of the key economic drivers in most developed and developing countri...

 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Portuguese
  Authors:
  Carneiro, António Vaz; Henriques, Susana Oliveira;
  Persistent Identifiers
  Publisher: ISBE

  O objectivo da Newsletter do Instituto de Saúde Baseado na Evidência (ISBE) é a disponibilização de informação sobre áreas relevantes para a prática clínica, baseada na melhor evidência científica. São localizados estudos relevantes e de alta qualidade, criticamente ava...

  Add to ORCID
 • other research product . 2021
  English
  Authors:
  Rybacki, Jakub; Gniazdowski, Michał;

  The aim of this paper is to analyze the forecast errors of Polish professional forecasters under the COVID-19 crisis in 2020—based on the Parkiet competition. This analysis shows that after the initial disruption related to imposed lockdown in March and April, commercia...

 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Sernelj, Tea;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Znanstvena založba Filozofske fakultete
  Add to ORCID
 • other research product . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Possnert, Samuel; Rahmani, Baback;
  Persistent Identifiers

  Bakgrund: Den krävande intensivvårdsmiljön utsätter intensivvårdssjuksköterskor för en hög stress och graden av utbrändhet hos intensivvårdssjuksköterskor är högre än annan vård-och omsorgspersonal. Indirekt exponering till trauma i dessa miljöer kopplat med utbrändhet ...

  Add to ORCID
 • O objectivo da Newsletter do Instituto de Saúde Baseado na Evidência (ISBE) é a disponibilização de informação sobre áreas relevantes para a prática clínica, baseada na melhor evidência científica. São localizados estudos relevantes e de alta qualidade, criticamente ava...

  Add to ORCID
12,756 research outcomes, page 1 of 1,276