Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to COVID-19. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
79 research outcomes, page 1 of 8
 • other research product . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Håkansson, Sofia; Kopp, Erica;
  Persistent Identifiers

  Syfte: Syftet med denna studie är att analysera hur frågan om omställningen till onboardingprocesser samt skapandet av gemenskap för nyanställda på distans diskuteras i texter inom HR-området. Teori: Studien tar utgångspunkt i Lave och Wengers teori om situerat lärande ...

  Add to ORCID
 • other research product . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Sharanina, Svetlana;
  Persistent Identifiers

  Syfte med denna uppsats är att undersöka vilka effekter pandemin har på en förskoleverksamhet utifrån barnskötarnas egna upplevelser. För att på bästa sätt fånga upp fenomenet har fyra forskningsfrågor ställts i denna studie: -Hur upplevdes arbetsmiljö inom förskolan in...

  Add to ORCID
 • other research product . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Bräcknell, Hanna; Strandqvist, David;
  Persistent Identifiers

  This paper seeks to explore how the persistent health shock that is covid-19 impacted people’s everyday life as it pertains to short-term consumption and priorities. This is conducted by studying how the housing market in Sweden was affected by the crisis during 2020, m...

  Add to ORCID
 • other research product . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Persson, Ebba;
  Persistent Identifiers

  Studiens syfte är att undersöka hur arbetsmiljön påverkats under Covid-19-pandemin då många har tvingats arbeta på distans. Syftet är att lyfta subjektiva berättelser och utvärdera vilka faktorer som påverkar de olika aspekterna av arbetsmiljön. Tidigare forskning om at...

  Add to ORCID
 • other research product . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Lundberg, Lina; Broberg, Rebecka;
  Persistent Identifiers

  Syftet med studien är att undersöka kommunens första linjens chefers upplevelse av hur kommunen arbetar med det systematiska arbetsmiljöarbetet genom att få ta del av deras upplevelse av den egna psykosociala arbetsmiljön. Studien ska också se över vilka organisatoriska...

  Add to ORCID
 • other research product . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Stensson, Olivia;
  Persistent Identifiers

  Syftet med studien är att undersöka mellanchefers psykosociala arbetsmiljö, och hur de upplever ökad flexibilitet och mer otydliga gränser mellan arbete och fritid. Vidare undersöker studien på vilket sätt det påtvingade distansarbetet under covid-19-pandemin har påverk...

  Add to ORCID
 • other research product . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Haugsnes, Wilma; Persson, Linnéa;
  Persistent Identifiers

  Syfte: Studiens syfte är att undersöka huruvida reklaminnehåll har ändrats under pandemin och i så fall hur pandemin presenteras i reklaminnehåll. Teori: Studiens teoretiska ramverk består av Taylor’s six segment message strategy wheel och bildsemiotiken. Metod: Kvantit...

  Add to ORCID
 • other research product . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Forgo, Olivia;
  Persistent Identifiers

  Syftet med studien är att undersöka individers upplevelse av den psykosociala arbetsmiljön under distansarbetet och om diverse levnadsförhållanden samt arbetsutformning kan ha en inverkan. Teorierna som studien använder sig av är krav-kontroll-stödmodell och det gränslö...

  Add to ORCID
 • other research product . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Dragunowicz, Jesper;
  Persistent Identifiers

  Uppsatsens syfte är att undersöka hur första linjens chefer i en produktionsanläggning upplever sin psykosociala arbetsmiljö och framhäva eventuella psykosociala arbetsmiljöproblem. Vidare belyser uppsatsen hur första linjens chefer upplever att arbetsmiljöarbetet sköts...

  Add to ORCID
 • other research product . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Brynzér, Elin; Samuelsson, Sofia;
  Persistent Identifiers

  Bakgrund: Internets framväxt har kommit att förändra marknadsstrukturen för många branscher och det går att urskilja att det skett ett skifte där handeln i allt större utsträckning gått från traditionell butikshandel till handel på nätet. Inom livsmedelsbranschen har e-...

  Add to ORCID
79 research outcomes, page 1 of 8