Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to COVID-19. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
220 research outcomes, page 1 of 22
 • other research product . 2022
  Open Access Swedish
  Authors:
  Englund, Liza; Liravian Heidari, Azam;
  Persistent Identifiers
  Country: Sweden

  The year 2020 turned out very differently than most expected. The Covid-19 pandemic incited stay-at-home directives, social distancing and other restrictions in a world-wide attempt to stop the spread of the virus. Early on, social workers and other professions recognis...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2022
  Open Access Swedish
  Authors:
  Jansson, Linda;
  Persistent Identifiers
  Country: Sweden

  Syftet med den här studien är att undersöka utformningen samt mottagandet av Göteborgs universitets decentraliserade kriskommunikation gällande covid-19 under 2020 med fokus på webbplatsen Studentportalen. Det för att få djupare kunskap om hur decentraliserad kriskommun...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2022
  Open Access Swedish
  Authors:
  Axede, Linnea; Ringqvist, Clara;
  Persistent Identifiers
  Country: Sweden

  Syfte: Syftet med studien är att utifrån ett kommunikationsperspektiv undersöka motivation och ansvar i relation till vaccination. Metod: Kvalitativa fokusgruppsintervjuer. Material: Tre fokusgrupper om 3-4 deltagare. Huvudresultat: Resultatet av vår studie visar att so...

  Add to ORCIDorcid
 • In Sweden, some municipalities have been hit considerably harder than others by COVID-19. A deeper understanding of this variance can have significant health-promoting and economic implications and can help to increase resiliency. The existing research literature has la...

  Add to ORCIDorcid
 • Vi har idag tillgång till information och nyheter via olika medier såsom radio, tv och tidningar. Samtidigt med detta finns där människor som inte tror att det vi blir informerade om är sant, att nyhetsmedier censurerar incidenter och förmedlar vinklade skildringar. Mån...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2022
  Open Access Swedish
  Authors:
  Pedersen, Ida; Bohlin, Ester;
  Persistent Identifiers
  Country: Sweden

  Bakgrund: I Sverige är majoriteten av alla aborter hemaborter. Hemabort innebär idag att den medicinska aborten startas på sjukhus och att kvinnan därefter slutför aborten i hemmet. Förslag har lagts fram att hela abortprocessen ska kunna göras i hemmet och att barnmors...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2022
  Open Access Swedish
  Authors:
  Hedberg, Anton; Wreeby, Hannes;
  Persistent Identifiers
  Country: Sweden

  On 10th of March 2020, due to covid-19, the Swedish Public Health Agency raised the risk level to “very high”. Meeting restrictions were set to a maximum of 500 people. Before the month was ended public gatherings with over 50 participants were prohibited, making it imp...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2022
  Open Access Swedish
  Authors:
  Tanttu, Kylie; Mbabazi, Dorothy;
  Persistent Identifiers
  Country: Sweden

  Bakgrund: Hög ålder är en av de största riskfaktorerna för att drabbas av allvarlig sjukdom och död i Covid-19. Social distansering blev den primära åtgärden för att minska smittspridningen av COVID-19, men hälso- och sjukvårdspersonal har inte tillräcklig kunskap om hu...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2022
  Open Access Swedish
  Authors:
  Larsson, Isabella; Nilsson, Julia;
  Persistent Identifiers
  Country: Sweden

  BAKGRUND: Världshälsoorganisationen deklarerade covid-19 som en pandemi den 11 mars 2020. För att minska smittspridningen krävdes åtgärder för att utforma en säker vård. Säker vård ingår i den legitimerade sjuksköterskans kompetens och sjuksköterskan arbetar för att för...

  Add to ORCIDorcid
 • I mars 2020 deklarerades covid-19 utbrottet som en pandemi. En graviditet är en stor händelse i livet som under pandemin präglats av risken att insjukna i en främmande sjukdom utan vetskap om hur infektionen kommer påverka fostret. Gravida kvinnor har tvingats leva unde...

220 research outcomes, page 1 of 22