Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to COVID-19. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
65 research outcomes, page 1 of 7
 • other research product . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Dejancic, Ivona; Ocampo, Maddeleine;
  Persistent Identifiers

  Bakgrund: Neonatalvård står för sjukvård av nyfödda barn. Till följd av sjukdom, för tidig födsel eller komplikation vid födsel kan spädbarn behöva intensivvård i början av livet. Sjukdomar som kan orsaka att nyfödda kräver intensivvård för överlevnad är exempelvis seps...

  Add to ORCID
 • other research product . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Possnert, Samuel; Rahmani, Baback;
  Persistent Identifiers

  Bakgrund: Den krävande intensivvårdsmiljön utsätter intensivvårdssjuksköterskor för en hög stress och graden av utbrändhet hos intensivvårdssjuksköterskor är högre än annan vård-och omsorgspersonal. Indirekt exponering till trauma i dessa miljöer kopplat med utbrändhet ...

  Add to ORCID
 • other research product . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Eskengren, Maribelle; Karlström, Josefin;
  Persistent Identifiers

  Bakgrund: SARS-CoV-2 (Covid-19) är ett virus som har orsakat en pandemi över hela världen. Pandemin har medfört en ökad belastning på Sveriges hälso-och sjukvård. Flertalet operationer har fått ställas in för att kunna flytta operationspersonal till covid-iva avdelninga...

  Add to ORCID
 • other research product . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Fritz, Felicia; Sjögren Nyberg, Clara;
  Persistent Identifiers

  Teleworking is an increasing phenomenon among organizations due to technological development, and since the Swedish public health authority declared SARS-CoV-2 a pandemic, remote work has been recommended for Swedish companies. When communication only takes place via di...

  Add to ORCID
 • other research product . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Pieper, Viola; Nilsson, Linda;
  Persistent Identifiers

  Som följd av Covid-19 har fler ungdomar merparten av sitt sociala utbyte på internet. Mer tid på nätet kan dock öka risken för nätmobbning och ensamhetskänslor, vilket den här studien avser att undersöka. Den här studien är en tvärsnittsstudie där 54 ungdomar (15–19 år)...

  Add to ORCID
 • other research product . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Persson, Simon;
  Persistent Identifiers

  The purpose of this quantitative study is to find out how the media image of Sweden, Norway and Denmark has been framed by the leading evening press in the other countries during the initial three months of the COVID-19 pandemic. The study aims to answer which frames th...

  Add to ORCID
 • The purpose of this study is to examine how five Swedish newspapers portrayed the Black Lives Matter (BLM) movement and supporting demonstrations during a time period between May 25th and June 14th, 2020. The theory of framing, how people’s perception of a subject is af...

  Add to ORCID
 • other research product . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Josephson, Kim; Lundahl, Malin;
  Persistent Identifiers

  Virussjukdomen Covid-19 som bröt ut i världen i slutet av 2019 har gjort att samhällen har satts i karantän. För personer med autism som är rutinbundna kan det vara problematiskt att bryta sin vardag. Syftet med denna studie är att undersöka vilken påverkan Covid-19 har...

  Add to ORCID
 • other research product . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Olsson, Elin; Johansson, Matilda;
  Persistent Identifiers

  Bakgrund: En sjukdom som sprider sig mellan människor och orsakar farsot benämns som en epidemi. När en epidemi får spridning över hela världen klassas den som en pandemi. Pandemier har huserat jordklotet i flera århundraden. Spridning av det nya coronaviruset SARS CoV-...

  Add to ORCID
 • other research product . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Edman, Rebecca; Sobel, Cassandra;
  Persistent Identifiers
  Add to ORCID
65 research outcomes, page 1 of 7