Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to COVID-19. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
19 research outcomes, page 1 of 2
 • other research product . 2022
  Open Access Polish
  Authors:
  Freitas Olim, Marta; Guadalupe, Sónia; Carvalho, Mónica; Fragoso, Paula; Ribeiro, Susana; Torres, Susana; Dias, Dora Isabel; Macário, Fernando;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Country: Poland

  This study aimed to assess the social impact of COVID-19 on chronic kidney disease patients, a vulnerable population, by analysing the social problems that emerged and aggravated during the pandemic’s first phase. 117 CKD patients on treatment, referred to Social Work, ...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2022
  Restricted Polish
  Authors:
  Kujawa, Dawid;
  Persistent Identifiers

  Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Problemem badawczym dysertacji są zmiany jakie zachodzą w mediach audiowizualnych, w szczególności to jak postęp technologiczny, dostępność urządzeń rejestrujących i Internet zmieniają dotychczasowe formy audiowizualne, a także...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2021
  Open Access Polish
  Authors:
  Kowalska, Marzena;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Country: Poland

  Selective bibliography of monographies and articles from representative scientific and professional journals in the field of information science and book science as well as social communication and media, which were published in Poland in 2020 and 2021 (until August 202...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2021
  Open Access Polish
  Authors:
  Tiwari, Pinaz; Chowdhary, Nimit;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Country: Poland

  Pandemia COVID-19 spowodowała radykalne zmiany w codziennym życiu ludzi oraz funkcjonowaniu gospodarek. Uważa się, iż zmiany te mają charakter ewolucyjny i zapoczątkują nową fazę transformacji, jednak praktyki stosowane obecnie zarówno przez osoby prywatne, jak i przez ...

  Add to ORCIDorcid
 • Rev_3 Covid-19 na "świecie". Zestawienie różnych statystyk z wykresami i tabelami- aktualizaja na 29 Kwiecień 2021 Korekta NOP'ów i brak tabeli w poprzedniej wersji.

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Polish
  Authors:
  Adrian, Wójcik; Aleksandra, Cichocka; Główczewski, Michał;
  Country: Poland

  Polskie tłumaczenie Miller, J. M. (2020). Do COVID-19 Conspiracy Theory Beliefs Form a Monological Belief System? Canadian Journal of Political Science, 1–8. https://doi.org/10.1017/S0008423920000517

 • other research product . 2021
  Open Access Polish
  Authors:
  Borkowski, Robert; Skrabacz, Aleksandra; Sideris, Elżbieta; Konieczny, Czesław; Hrytsai, Liliia; Zychowicz, Iwona; Halista-Telus, Edyta; Mendyk, Przemysław; Wilkowski, Paweł; Stelmach, Jarosław; ...
  Persistent Identifiers
  Publisher: Oficyna Wydawnicza AFM
  Country: Poland

  Wprowadzenie "W niniejszym numerze kwartalnika podejmujemy nową, wymuszoną okolicznościami, problematykę epidemiczną, wychodząc z założenia, że obowiązkiem badacza jest reagować na nowe zjawiska i zagrożenia. Autorzy skupili się na wątkach społecznych, psychologicznych,...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2021
  Open Access Polish
  Authors:
  Szuban, Maciej;
  Persistent Identifiers
  Country: Poland

  Celem pracy badawczej jest omówienie tematyki związanej z funkcjonowaniem Światowej Organizacji Zdrowia i jej znaczeniem przy zwalczaniu zagrożenia jakim jest pandemia. Praca zawiera omówienie historii powstania organizacji, jej zarządzania i struktury oraz celów i zada...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2021
  Open Access Polish
  Authors:
  Dudzińska, Alicja; Gąsiorek, Andżelika;
  Persistent Identifiers
  Country: Poland
  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2021
  Open Access Polish
  Authors:
  Wróbel, Piotr;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Oficyna Wydawnicza AFM
  Country: Poland

  Fotografia powietrzna oraz jej rozwój w kierunku teledetekcji lotniczej i satelitarnej stworzyły nowe narzędzia badań nad architekturą i urbanistyką. W połączeniu z technikami informatycznymi przyczyniły się do powstania dostępnych programów komputerowych. Zasoby inform...

  Add to ORCIDorcid
19 research outcomes, page 1 of 2