Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to COVID-19. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
20 research outcomes, page 1 of 2
 • other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Bertheussen, Bernt Arne; Bendiksen, Bjørn Inge;

  Norge er verdens nest største eksportør av sjømat. Inntektene skaper arbeid og aktivitet i lokalsamfunn langs hele kysten. Denne studien undersøker hvor sårbare inntektene til sjømatnæringen har vært under Covid-19 pandemien som har preget mesteparten av 2020 og hele 20...

 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Holden, Steinar; Wulfsberg, Fredrik;
  Publisher: Akademikerne

  Vi bruker en ISPK-modell til å analysere effekter av pandemien på norsk økonomi og hvilke implikasjoner dette har for penge- og finanspolitikk. Smitteverntiltak og frykt for smitte har gitt en dramatisk nedgang i potensielt BNP som ikke skal motvirkes av øko-nomisk poli...

 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Norwegian
  Publisher: Folkehelseinstituttet

  Økende antall påvisninger av influensavirus Overvåkingen fra uke 50 viser at influensaaktiviteten i Norge er svært lav, men økende. Det er påvist influensatilfeller alle ukene i sesongen så langt, med en økning siste fire uker. • Det er fremdeles svært lavt nivå av infl...

 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Holt, Tonje; Helland, Maren Sand; Larsen, Linda Paarup Neigaard;
 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Tolgensbakk, Ida; Löfgren, Jakob;
  Publisher: Novus forlag

  Da koronapandemien traff Skandinavia våren 2020 snudde den opp-ned på mange aspekter ved hverdagslivet. Den stengte folk ute fra arbeidsplasser, sosiale møtesteder og vante rammer. Den endra måten vi kunne forholde oss til hverandre på. Noen kjempa for liv, helse og liv...

 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Hågvar, Yngve Benestad;
  Publisher: Universitetsforlaget

  Covid-19-pandemien fikk massiv mediedekning da den kom til Norge våren 2020. Samspillet mellom helseautoriteter, politikere og medier er i slike tilfeller avgjørende for hvilken forståelse av pandemien som blir etablert i offentligheten. Med utgangspunkt i Briggs & Hall...

 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Jordhøy, Fredrik; Lund, Vidar; Amato, Ettore;
 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Bern, Linn Terese; Lorentzen, Nefise Özkal; Nordanger, Marte;

  Denne studien fokuserer på studenters egne opplevelser av hvordan omleggingen fra fysisk til digitalt mediert undervisning preget læringsrommet i høyere utdanning under covid-19-pandemien. Studien bygger på seks dybdeintervjuer utført ved Høgskolen i Innlandet høsten 20...

 • other research product . 2021
  Open Access Norwegian
  Publisher: Folkehelseinstituttet

  Om rapporten: Rapporten inneholder Folkehelseinstituttets vurdering av status for covid-19-epidemien i Norge, prognose for utviklingen, vurdering av utfordringer i håndteringen av epidemien, vurdering av risiko og anbefalinger om smittevernstrategi. Formålet er å støtte...

 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Nøkleby, Heid; Berg, Rigmor; Muller, Ashley Elizabeth; Ames, Heather Melanie R;
20 research outcomes, page 1 of 2