Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to COVID-19. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
3 research outcomes, page 1 of 1
 • other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Kirkevold, Øyvind; Eriksen, Siren; Lichtwarck, Bjørn; Selbæk, Geir;

  Bakgrunn: Skrøpelige eldre med multisykdom er ekstra sårbare og har høyere risiko enn yngre for alvorlig sykdom og død ved covid-19. Alle helse- og omsorgsinstitusjoner skal ha et infeksjonskontrollprogram som skal gi skriftlige retningslinjer for generelle smittevernti...

 • other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Ofstad, Eirik Hugaas; Hauglid, Tore; Tollåli, Terje; Vasiljevic, Katarina Radisavljevic; Dybwik, Knut;
  Publisher: Den norske legeforening

  En kvinne i 60-årene med covid-19-utløst akutt lungesviktsyndrom hadde stasjonær kritisk sykdom etter tre ukers intensivbehandling. Dag 19 på respirator fikk hun behandling med steroider. Det ble raskt klinisk bedring, og hun kunne avvennes fra ventilasjonsstøtte. Bedri...

 • other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Kvåle, Rune; Bønaa, Kaare Harald; Forster, Rachel Bedenis; Gravningen, Kirsten Midttun; Juliusson, Pétur Benedikt; Myklebust, Tor Åge;

  BAKGRUNN Hjerte- og karsykdommer og kreft har vært beskrevet som mulige risikofaktorer for død av covid-19. Hensikten med studien er å undersøke om tidligere påvist hjerte- og karsykdom eller kreft har påvirket risiko for å dø etter påvist covid-19 i Norge. MATERIALE OG...

3 research outcomes, page 1 of 1