Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to COVID-19. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
634 research outcomes, page 1 of 64
 • Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoitus oli järjestää puoliautomaattisen, neuvovan aed-sydäniskurin (Automated External Defibrillator) käyttökoulutus Kaasmarkun vapaaehtoisen palokunnan (WPK:n) hälytysosastolle. Sydäniskuri eli defibrillaattori on laite, joka sähkö...

 • other research product . 2021
  Open Access Finnish
  Authors:
  Ikonen, Sanna; Vainionpää, Katri;

  Tutkimuslähtöisessä opinnäytetyössä tutkittiin koronaviruksen (COVID-19) aiheuttamia muutok-sia seurakunnan nuorisotyöhön vuoden 2020 kevään ja kesän aikana. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, mitä työmuotoja nuorisotyössä otettiin käyttöön, kun ei enää voitu ko...

 • other research product . 2021
  Open Access Finnish
  Authors:
  Mustonen, Kati; Reipas, Sara;

  Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda työnkulku mikroskooppikuvan viemisestä VR-ympäristöön ja tehdä prototyyppi mikroskooppidatan visualisointimallista VR-ympäristöön. Tarkoituksena oli selvittää, mitä 2D-kuvan muuttaminen VR-muotoon vaatii sekä miten VR-visualisointimal...

 • other research product . 2021
  Open Access Finnish
  Authors:
  Jallinoja,Piia; Väliverronen,Esa;
  Persistent Identifiers

  publishersversion Peer reviewed

  Add to ORCID
 • other research product . 2021
  Open Access Finnish
  Authors:
  Keränen, Adele; Rask, Sanni;

  Tämä opinnäytetyö toteutettiin henkilöstöpalvelualalla toimivalle yritykselle, joka halusi pysyä tutkimuksessa anonyyminä. Näin ollen toimeksiantajasta käytettiin opinnäytetyössä nimeä Yritys X. Keväällä 2020 koronaviruspandemian vallitessa moni yritys siirtyi etätyöske...

 • other research product . 2021
  Open Access Finnish
  Authors:
  Sotkasiira, Samiila;

  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia matkailualalla toimivan Matkailu Oy:n taloudellista tilannetta ja kasvun kehitystä, mahdollisimman realistisesti suunnitellulta tarkastelujaksolta. Tarkastelujaksoon päädyttiin ottamaan mukaan tilikaudet ajalta 02/2016 – 01/202...

 • other research product . 2021
  Open Access Finnish
  Authors:
  Aalto, Herman;

  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää mahdollisuuksia varautua asuntolainan korkojen nousulta. Työn tarkoituksena oli selvittää, millainen vaikutus alhaisella korkotasolla ja koronapandemialla on ollut asuntolainamarkkinoihin ja korkosuojaustuotteiden suosioon. ...

 • other research product . 2021
  Open Access Finnish
  Authors:
  Kokkonen, Claudia;

  Tutkielmassa pohditaan force majeure -sopimusehtojen yleistä merkitystä sopimusoikeudessa ja määritellään vastuusta vapautumisen edellytykset. Sen jälkeen pohditaan force majeure -ehdon käytössä erityisten sopimusehtojen, vakioehtojen ja kauppalain kattaman määritelmän ...

 • other research product . 2021
  Open Access Finnish
  Authors:
  Harju, Henna;

  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää vanhempien kokemuksia etäopetuksen aikana opetuksen muutoksista ja haasteista nuoren koulunkäynnissä. Tutkimuksessa myös selvitetään, minkälaista tukea vanhemmat ovat saaneet ja olisivat kaivanneet vanhemmuuteensa nuoren et...

 • other research product . 2021
  Open Access Finnish
  Publisher: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

  Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa toteutetaan laadukasta ja nykyaikaista ensihoidon koulutusta, tutkimusta ja kehittämistoimintaa. Ensihoitajan koulutus on ollut yksi vetovoimaisimmista terveysalan koulutuksistamme jo vuodesta 1998 alkaen, jolloin ensimmäiset ensiho...

634 research outcomes, page 1 of 64