Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to COVID-19. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
50 research outcomes, page 1 of 5
 • other research product . 2021
  Open Access Czech
  Authors:
  Novotná, Gabriela;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Jednota českých matematiků a fyziků

  summary:Článek popisuje výuku matematiky z pohledu žáků několika základních škol v Praze v reakci na pandemii koronaviru SARS-CoV-2, tedy během distanční výuky spojené s uzavřením škol. Zabývá se tím, jak změny vnímají samotní žáci, a otázkou, zda má změna stylu výuky v...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2021
  Open Access Czech
  Authors:
  Jančařík, Antonín; Kepka, Tomáš;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Jednota českých matematiků a fyziků

  summary:Otázkami spojenými s testováním vzorků se v souvislosti s pandemií covid-19 začala zabývat i širší veřejnost. Jednou z otázek, která byla v souvislosti s testováním diskutována, byla i otázka tzv. poolování. Cílem předkládaného článku je představit jeden z matem...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2021
  Open Access Czech
  Authors:
  Herejt, Michal;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Práce se zabývá problematikou sdílené ekonomiky a dopadů pandemie koronaviru na sdílenou ekonomiku v České republice. První kapitola se zaměřuje na samotnou definici sdílené ekonomiky včetně její historie ve světě a v České republice. Zároveň jsou popsány účastnící a ty...

 • other research product . 2020
  Open Access Czech
  Authors:
  Sternwaldová, Jenny;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Aktuální vývoj módy a oděvního průmyslu poslední rok dost ovlivnila celosvětová virová pandemie Covid-19. Nástup pandemie spolu s následnými bezpečnostními opatřeními, jako jsou různá omezení v možnosti práce, pohybu ve společnosti a setkávání se s jinými lidmi (kromě r...

 • other research product . 2020
  Open Access Czech
  Authors:
  Pitrová, Barbora;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Diplomová práce se zabývá analýzou krizového řízení vlády a dopady pandemie COVID-19 na podnikatelské subjekty a občany. Hlavním cílem diplomové práce je vyhodnotit krizové řízení státu spojené s pandemií COVID-19 a stanovit dopady krize jak na společnost, tak na konkré...

 • other research product . 2020
  Open Access Czech
  Authors:
  Nguyen, Tuyet Nhung;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Tato diplomová práce je zaměřena na zjištění dopadu COVID-19 na americký akciový trh a jeho sektory na základě analýzy vývoje amerického akciového indexu S&P 500 v roce 2020. V úvodní kapitole je vysvětlena metodika a cíl práce. V druhé kapitole jsou vysvětleny teoretic...

 • other research product . 2020
  Open Access Czech
  Authors:
  Svojanovská, Věra;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Předložená bakalářská práce pojednává o velmi aktuálním tématu, a to o dopadech pandemie způsobené nemocí Covid-19 na českou a světovou ekonomiku a konkrétní podnik. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na nemoc Covid-19, dopa...

 • other research product . 2020
  Open Access Czech
  Authors:
  Němečková, Amálie;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Diplomová práce je zaměřena na hospodaření územních samospráv. Shrnuje teoretická východiska územních samosprávných celků (obcí) a rozpočtového procesu, popisuje příjmy a výdaje obcí v České republice a zásady zdravého finančního řízení. Hlavním cílem práce bylo vyhodno...

 • other research product . 2020
  Open Access Czech
  Authors:
  Skalná, Simona;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Tato bakalářská práce je zaměřená na problematiku dopadů pandemie koronaviru na stravovací služby a vybrané poskytovatele stravovacích služeb v ČR. Cílem práce je zhodnotit dopady pandemie koronaviru na konkrétní podnikatelské subjekty v oblasti stravovacích služeb. Díl...

 • other research product . 2020
  Open Access Czech
  Authors:
  Berková, Ivana;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Tato diplomová práce se zabývá obsahovou analýzou online marketingové komunikace za využití platformy Facebook pro hotely U Pramenů, Central a Parkhotel. Komunikace těchto vybraných zařízení je sledovaná za období před a v průběhu pandemie Covid-19, kdy je využito kvant...

50 research outcomes, page 1 of 5