Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to COVID-19. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
8 research outcomes, page 1 of 1
 • other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access Czech
  Authors:
  Svoboda, Milan;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
 • other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access Czech
  Authors:
  Frei, Jiří; Krocová, Jitka; Doležal, Jaromír; Freiová, Romana; Hendrych Lorenzová, Eva;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence
 • other research product . 2019
  Open Access Czech
  Authors:
  Kovář, Matěj;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním dopadů hospodářské krize ve 30. letech a současném ekonomickém propadu během pandemie COVID-19 v roce 2020. Na začátku práce jsou definovány základní pojmy související s hospodářskou krizí a zasazení Velké hospodářské krize do ...

 • other research product . 2019
  Open Access Czech
  Authors:
  Makkiehová, Sára;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku fair trade a její sounáležitosti k udržitelnému rozvoji. Teoretická část se zabývá problematikou trvale udržitelného rozvoje včetně jejich základních principů, pilířů a cílů. Převážná část diplomové práce se věnuje koncep...

 • other research product . 2019
  Open Access Czech
  Authors:
  Nový, Tomáš;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Geografie, jako jeden z předmětů na školách v České republice i jinde ve světě, je předmětem, který se zabývá přírodou, krajinou, vztahy v ní, lidskou činností apod. I přes tak rozsáhlá a zajímavá témata se však mezi žáky netěší velké oblibě. Tato práce shrnuje základní...

 • other research product . 2019
  Open Access Czech
  Authors:
  Kovářová, Annette;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Tato diplomová práce se zabývá problematikou vymezení veřejné služby, kterou mají poskytovat veřejnoprávní média v ČR. Práce si klade za cíle vymezit pojem veřejnoprávní médium, blíže specifikovat aktuální právní úpravu a ověřit, zda veřejnoprávní média v ČR poskytují v...

 • other research product . 2019
  Open Access Czech
  Authors:
  Schwarzová, Aneta;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Tato práce poskytuje základní vhled do problematiky zániku závazků. V první části se autorka zaměřila na zásady závazkového práva, vymezení souvisejících pojmů, právní zakotvení a dále v obecné rovině na vznik, změnu a zánik závazku. Dále se autorka zaměřila na vybrané ...

 • other research product . 2017
  Open Access Czech
  Authors:
  Bělohradská, Andrea;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Tato diplomová práce pojednává o trestněprávní odpovědnosti ve zdravotnictví a její problematice. Je rozdělena do celkem šesti kapitol, sestávající se z úvodu, pěti hlavních kapitol, které si dále rozdělím na další podkapitoly, a ze závěru. Nejprve rozebírám obecné pojm...

8 research outcomes, page 1 of 1