Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to COVID-19. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
737 research outcomes, page 1 of 74
 • Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoitus oli järjestää puoliautomaattisen, neuvovan aed-sydäniskurin (Automated External Defibrillator) käyttökoulutus Kaasmarkun vapaaehtoisen palokunnan (WPK:n) hälytysosastolle. Sydäniskuri eli defibrillaattori on laite, joka sähkö...

 • other research product . 2021
  Open Access Finnish
  Authors:
  Ikonen, Sanna; Vainionpää, Katri;

  Tutkimuslähtöisessä opinnäytetyössä tutkittiin koronaviruksen (COVID-19) aiheuttamia muutok-sia seurakunnan nuorisotyöhön vuoden 2020 kevään ja kesän aikana. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, mitä työmuotoja nuorisotyössä otettiin käyttöön, kun ei enää voitu ko...

 • other research product . 2021
  Open Access Finnish
  Authors:
  Mustonen, Kati; Reipas, Sara;

  Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda työnkulku mikroskooppikuvan viemisestä VR-ympäristöön ja tehdä prototyyppi mikroskooppidatan visualisointimallista VR-ympäristöön. Tarkoituksena oli selvittää, mitä 2D-kuvan muuttaminen VR-muotoon vaatii sekä miten VR-visualisointimal...

 • other research product . 2021
  Open Access Finnish
  Authors:
  Keränen, Adele; Rask, Sanni;

  Tämä opinnäytetyö toteutettiin henkilöstöpalvelualalla toimivalle yritykselle, joka halusi pysyä tutkimuksessa anonyyminä. Näin ollen toimeksiantajasta käytettiin opinnäytetyössä nimeä Yritys X. Keväällä 2020 koronaviruspandemian vallitessa moni yritys siirtyi etätyöske...

 • other research product . 2021
  Open Access Finnish
  Authors:
  Sotkasiira, Samiila;

  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia matkailualalla toimivan Matkailu Oy:n taloudellista tilannetta ja kasvun kehitystä, mahdollisimman realistisesti suunnitellulta tarkastelujaksolta. Tarkastelujaksoon päädyttiin ottamaan mukaan tilikaudet ajalta 02/2016 – 01/202...

 • other research product . 2021
  Open Access Finnish
  Authors:
  Aalto, Herman;

  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää mahdollisuuksia varautua asuntolainan korkojen nousulta. Työn tarkoituksena oli selvittää, millainen vaikutus alhaisella korkotasolla ja koronapandemialla on ollut asuntolainamarkkinoihin ja korkosuojaustuotteiden suosioon. ...

 • other research product . 2021
  Open Access English
  Authors:
  Shuku, Eron; Karadadas, Nedim Ates;

  This thesis was commissioned by the Electrical Engineering and Automation degree programme at the Häme University of Applied Sciences (HAMK), with Katariina Penttilä as the thesis supervisor. The target of this project was to establish a solar tracking system with progr...

 • other research product . 2021
  Open Access Finnish
  Authors:
  Harju, Henna;

  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää vanhempien kokemuksia etäopetuksen aikana opetuksen muutoksista ja haasteista nuoren koulunkäynnissä. Tutkimuksessa myös selvitetään, minkälaista tukea vanhemmat ovat saaneet ja olisivat kaivanneet vanhemmuuteensa nuoren et...

 • other research product . 2021
  Open Access Finnish
  Publisher: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

  Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa toteutetaan laadukasta ja nykyaikaista ensihoidon koulutusta, tutkimusta ja kehittämistoimintaa. Ensihoitajan koulutus on ollut yksi vetovoimaisimmista terveysalan koulutuksistamme jo vuodesta 1998 alkaen, jolloin ensimmäiset ensiho...

 • other research product . 2021
  Open Access Finnish
  Authors:
  Pettersson, Eeva-Kaarina;

  Opinnäytetyössäni käsitellään videon ja podcastin mahdollisuuksia paikalliskulttuurin tuottamisessa ja sen saavuttamisessa. Kehittämistyön kohderyhmänä olivat palvelutaloissa asuvat vanhukset. Työ tehtiin toimeksiantona Someron Kulttuuri yhdistykselle, jossa toimin itse...

737 research outcomes, page 1 of 74