Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to COVID-19. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
68 research outcomes, page 1 of 7
 • other research product . 2021
  Open Access English
  Authors:
  Petersson, Alma;
  Persistent Identifiers

  Allvarliga olyckor som leder till skador, eller rent av döden, är globalt sett ett växande problem. Undersökningar visar att så många som 8% av alla som dör förlorar livet till följd av en skada. Människor som bor i fattigare länder är drabbade i större utsträckning. De...

  Add to ORCID
 • other research product . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Dejancic, Ivona; Ocampo, Maddeleine;
  Persistent Identifiers

  Bakgrund: Neonatalvård står för sjukvård av nyfödda barn. Till följd av sjukdom, för tidig födsel eller komplikation vid födsel kan spädbarn behöva intensivvård i början av livet. Sjukdomar som kan orsaka att nyfödda kräver intensivvård för överlevnad är exempelvis seps...

  Add to ORCID
 • other research product . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Possnert, Samuel; Rahmani, Baback;
  Persistent Identifiers

  Bakgrund: Den krävande intensivvårdsmiljön utsätter intensivvårdssjuksköterskor för en hög stress och graden av utbrändhet hos intensivvårdssjuksköterskor är högre än annan vård-och omsorgspersonal. Indirekt exponering till trauma i dessa miljöer kopplat med utbrändhet ...

  Add to ORCID
 • other research product . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Eskengren, Maribelle; Karlström, Josefin;
  Persistent Identifiers

  Bakgrund: SARS-CoV-2 (Covid-19) är ett virus som har orsakat en pandemi över hela världen. Pandemin har medfört en ökad belastning på Sveriges hälso-och sjukvård. Flertalet operationer har fått ställas in för att kunna flytta operationspersonal till covid-iva avdelninga...

  Add to ORCID
 • other research product . 2021
  Open Access English
  Authors:
  Bayerlein, Michael; Boese, Vanessa A.; Gates, Scott; Kamin, Katrin; Syed Mansoob, Murshed;
  Persistent Identifiers

  Populist parties and actors now govern various countries around the world. Often elected by the public in times of economic crises and over the perceived failure of the elites, the question stands as to how populist governments actually perform once elected. Using the p...

  Add to ORCID
 • other research product . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Fritz, Felicia; Sjögren Nyberg, Clara;
  Persistent Identifiers

  Teleworking is an increasing phenomenon among organizations due to technological development, and since the Swedish public health authority declared SARS-CoV-2 a pandemic, remote work has been recommended for Swedish companies. When communication only takes place via di...

  Add to ORCID
 • other research product . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Pieper, Viola; Nilsson, Linda;
  Persistent Identifiers

  Som följd av Covid-19 har fler ungdomar merparten av sitt sociala utbyte på internet. Mer tid på nätet kan dock öka risken för nätmobbning och ensamhetskänslor, vilket den här studien avser att undersöka. Den här studien är en tvärsnittsstudie där 54 ungdomar (15–19 år)...

  Add to ORCID
 • other research product . 2021
  Open Access English
  Authors:
  Charron, Nicholas; Lapuente, Victor; Bauhr, Monika;
  Persistent Identifiers

  The 2021 European Quality of Government Index (the EQI) is the largest survey ever undertaken to measure perceptions of quality of government, collecting the opinions of over 129,000 respondents in a total of 208 NUTS 1 and NUTS 2 regions in all EU 27 member states. Thi...

  Add to ORCID
 • other research product . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Persson, Simon;
  Persistent Identifiers

  The purpose of this quantitative study is to find out how the media image of Sweden, Norway and Denmark has been framed by the leading evening press in the other countries during the initial three months of the COVID-19 pandemic. The study aims to answer which frames th...

  Add to ORCID
 • The purpose of this study is to examine how five Swedish newspapers portrayed the Black Lives Matter (BLM) movement and supporting demonstrations during a time period between May 25th and June 14th, 2020. The theory of framing, how people’s perception of a subject is af...

  Add to ORCID
68 research outcomes, page 1 of 7