Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
Filters (1)
The following results are related to COVID-19. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
10,111 research outcomes, page 1 of 1,012
 • other research product . Lecture . 2021
  Open Access
  Authors:
  Ceulemans, Michael; Foulon, Veerle; Panchaud, Alice; Winterfeld, Ursula; Pomar, Leo; Lambelet, Valentine; Cleary, Brian; O'Shaughnessy, Fergal; Passier, Anneke; Richardson, Jonathan Luke; ...

  ispartof: 33rd Annual Meeting of the Organization of Teratology Information Specialists / MotherToBaby location:Virtual Conference date:28 Jun - 1 Jul 2021 status: accepted

 • other research product . 2021
  Open Access Portuguese
  Authors:
  Miranda,Flávio;
  Publisher: Instituto de Estudos Medievais, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa
 • other research product . 2021
  Open Access English
  Authors:
  Petersson, Alma;
  Persistent Identifiers

  Allvarliga olyckor som leder till skador, eller rent av döden, är globalt sett ett växande problem. Undersökningar visar att så många som 8% av alla som dör förlorar livet till följd av en skada. Människor som bor i fattigare länder är drabbade i större utsträckning. De...

  Add to ORCID
 • other research product . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Dejancic, Ivona; Ocampo, Maddeleine;
  Persistent Identifiers

  Bakgrund: Neonatalvård står för sjukvård av nyfödda barn. Till följd av sjukdom, för tidig födsel eller komplikation vid födsel kan spädbarn behöva intensivvård i början av livet. Sjukdomar som kan orsaka att nyfödda kräver intensivvård för överlevnad är exempelvis seps...

  Add to ORCID
 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Portuguese
  Authors:
  Carneiro, António Vaz; Henriques, Susana Oliveira;
  Persistent Identifiers
  Publisher: ISBE

  O objectivo da Newsletter do Instituto de Saúde Baseado na Evidência (ISBE) é a disponibilização de informação sobre áreas relevantes para a prática clínica, baseada na melhor evidência científica. São localizados estudos relevantes e de alta qualidade, criticamente ava...

  Add to ORCID
 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Sernelj, Tea;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Znanstvena založba Filozofske fakultete
  Add to ORCID
 • other research product . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Possnert, Samuel; Rahmani, Baback;
  Persistent Identifiers

  Bakgrund: Den krävande intensivvårdsmiljön utsätter intensivvårdssjuksköterskor för en hög stress och graden av utbrändhet hos intensivvårdssjuksköterskor är högre än annan vård-och omsorgspersonal. Indirekt exponering till trauma i dessa miljöer kopplat med utbrändhet ...

  Add to ORCID
 • O objectivo da Newsletter do Instituto de Saúde Baseado na Evidência (ISBE) é a disponibilização de informação sobre áreas relevantes para a prática clínica, baseada na melhor evidência científica. São localizados estudos relevantes e de alta qualidade, criticamente ava...

  Add to ORCID
 • other research product . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Eskengren, Maribelle; Karlström, Josefin;
  Persistent Identifiers

  Bakgrund: SARS-CoV-2 (Covid-19) är ett virus som har orsakat en pandemi över hela världen. Pandemin har medfört en ökad belastning på Sveriges hälso-och sjukvård. Flertalet operationer har fått ställas in för att kunna flytta operationspersonal till covid-iva avdelninga...

  Add to ORCID
 • other research product . 2021
  Open Access Portuguese
  Authors:
  Portugueis, Diane;
  Publisher: Centro Scalabriniano de Estudos Migratórios
10,111 research outcomes, page 1 of 1,012