Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to COVID-19. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
52 research outcomes, page 1 of 6
 • other research product . 2021
  Open Access Czech
  Authors:
  Herejt, Michal;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Práce se zabývá problematikou sdílené ekonomiky a dopadů pandemie koronaviru na sdílenou ekonomiku v České republice. První kapitola se zaměřuje na samotnou definici sdílené ekonomiky včetně její historie ve světě a v České republice. Zároveň jsou popsány účastnící a ty...

 • other research product . 2020
  Open Access Czech
  Authors:
  Sternwaldová, Jenny;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Aktuální vývoj módy a oděvního průmyslu poslední rok dost ovlivnila celosvětová virová pandemie Covid-19. Nástup pandemie spolu s následnými bezpečnostními opatřeními, jako jsou různá omezení v možnosti práce, pohybu ve společnosti a setkávání se s jinými lidmi (kromě r...

 • other research product . 2020
  Open Access Czech
  Authors:
  Pitrová, Barbora;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Diplomová práce se zabývá analýzou krizového řízení vlády a dopady pandemie COVID-19 na podnikatelské subjekty a občany. Hlavním cílem diplomové práce je vyhodnotit krizové řízení státu spojené s pandemií COVID-19 a stanovit dopady krize jak na společnost, tak na konkré...

 • other research product . 2020
  Open Access Czech
  Authors:
  Nguyen, Tuyet Nhung;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Tato diplomová práce je zaměřena na zjištění dopadu COVID-19 na americký akciový trh a jeho sektory na základě analýzy vývoje amerického akciového indexu S&P 500 v roce 2020. V úvodní kapitole je vysvětlena metodika a cíl práce. V druhé kapitole jsou vysvětleny teoretic...

 • other research product . 2020
  Open Access Czech
  Authors:
  Svojanovská, Věra;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Předložená bakalářská práce pojednává o velmi aktuálním tématu, a to o dopadech pandemie způsobené nemocí Covid-19 na českou a světovou ekonomiku a konkrétní podnik. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na nemoc Covid-19, dopa...

 • other research product . 2020
  Open Access Czech
  Authors:
  Němečková, Amálie;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Diplomová práce je zaměřena na hospodaření územních samospráv. Shrnuje teoretická východiska územních samosprávných celků (obcí) a rozpočtového procesu, popisuje příjmy a výdaje obcí v České republice a zásady zdravého finančního řízení. Hlavním cílem práce bylo vyhodno...

 • other research product . 2020
  Open Access Czech
  Authors:
  Skalná, Simona;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Tato bakalářská práce je zaměřená na problematiku dopadů pandemie koronaviru na stravovací služby a vybrané poskytovatele stravovacích služeb v ČR. Cílem práce je zhodnotit dopady pandemie koronaviru na konkrétní podnikatelské subjekty v oblasti stravovacích služeb. Díl...

 • other research product . 2020
  Open Access Czech
  Authors:
  Berková, Ivana;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Tato diplomová práce se zabývá obsahovou analýzou online marketingové komunikace za využití platformy Facebook pro hotely U Pramenů, Central a Parkhotel. Komunikace těchto vybraných zařízení je sledovaná za období před a v průběhu pandemie Covid-19, kdy je využito kvant...

 • other research product . 2020
  Open Access Czech
  Authors:
  Helusová, Simona;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Tato diplomová práce se zabývá analyzováním dopadů a následným řešením spojeným se současným působením pandemie koronaviru na podnikatelské prostředí a ve společnosti EvoBus Česká republika s.r.o. Podnikatelské prostředí se během roku 2020 rapidně měnilo a koronavirus d...

 • other research product . 2020
  Open Access Czech
  Authors:
  Humpál, Ondřej;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  V bakalářské práci se zabývám volnočasovým chováním obyvatel města Plzně. Téma je zaměřené na zájem trávení volného času na zahradě v zahrádkářské osadě, jelikož má velmi příznivý přínos na psychickou i fyzickou stránku člověka. I přes pozitivní vliv zahrad, tyto často ...

52 research outcomes, page 1 of 6