Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to COVID-19. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
3,191 Research products, page 1 of 320

 • COVID-19
 • Publications
 • Research software
 • 2012-2021
 • Turkish
 • COVID-19

10
arrow_drop_down
Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Open Access Turkish
  Authors: 
  UYSAL, Merve; KARAGÖZ, Ahmet Erman;
  Publisher: Yusuf ARSLAN

  Bu çalışmada, Covid-19 pandemi sürecinde yürütülen uzaktan eğitim uygulamalarına yönelik aday öğretmenlerin tutumlarının belirlenmesi hedeflenmiştir. Tarama modeli kullanılarak tasarlanan araştırmanın çalışma grubunu, 2020-2021 eğitim öğretim bahar döneminde Atatürk Öğr...

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  AĞAOĞLU, Cahit;
  Publisher: Necmettin Erbakan Üniversitesi

  Covid-19 salgını hukukun tüm yönlerini etkilediği gibi uluslararası nitelikteki özel hukuk ilişkilerini de etkilemiştir. Bu tür ilişkiler genellikle sözleşmelere dayanmakla birlikte milletlerarası aile hukukunda da birçok uyuşmazlığa neden olmuştur. Dolayısıyla çalışmam...

 • Publication . Conference object . 2021
  Closed Access Turkish
  Authors: 
  Demirtaş, Özgür; Boztosun, Derviş; Adli, Fatih;
  Country: Turkey

  Sağlık alanında hizmetlerin etkin ve verimli kullanılabilmesi sağlık ekonomisi açısından önemlidir. Sondönemde dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisi, dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğuekonomik konjonktür ve gelişmeler, direkt sağlık alanında insan unsurunu e...

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  YILDIRIM, Fehime Elem;
  Publisher: Marmara Üniversitesi

  Communication studies and the discipline of psychology have a major role in the analysis of the social andphysical conditions that we experience and in evaluating the effects of these conditions. The interaction of these two disciplines has progressed further with the a...

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Yavuz Kotan; Özgür Kotan;
  Publisher: Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği

  Bu çalışmada sigortacılık sektöründe iş sağlığı ve güvenliği ele alınmıştır. Sanayi ve ekonominin gelişmesi ile birlikte sektörler de çalışma koşulları değişmiş bunun sonucu olarak işyerlerinde yaşanan olumsuz olaylar artmış ve iş kazaları buna bağlı olarak artış göster...

 • Publication . Part of book or chapter of book . 2021
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Uçar, Mehmet; Canlıtepe, Ferhat; Güngör, Müjdet; Atamer, Mert Anıl;
  Publisher: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Yayınları
  Country: Turkey

  Günümüzde gelişimi ve finansal aktörlerin bu gelişime hızla ayak uydurmaları ile gündelik finans ile ilgili işlemlerimizin neredeyse tamamına cevap verir hale gelmiştir. Banka kavramının ilk ortaya çıkışından itibaren sürekli gelişim gösteren bankacılık sistemi mevduat ...

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  G��m����, Niyazi;
  Publisher: Zenodo

  Konu ve Ama��: 2019 y��l�� sonlar��nda ��in���de ba��layan ve halen de devam etmekte olan Covid-19 salg��n�� b��t��n d��nyay�� etkiledi��i gibi T��rkiye���yi de olumsuz y��nde etkilemi��tir. K��resel ticaret bu s��re��ten olumsuz etkilenmi�� ve d��nya ekonomileri k�����...

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  KALGI, Mehmet Emin; Milli Eğitim Bakanlığı; ÖZEN, Muhyettin; VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ;
  Publisher: Süleyman Demirel Üniversitesi

  This study aims to determine the levels of gratitude with the religious orientation of people, who had Covid-19 and those who had not, and to determine the level of influence that religious orientation had on gratitude. In the research, quantitative pattern and general ...

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  ŞEN AYTEKİN, Melek; YILAR ERKEK, Zümrüt; KAHRAMAN, Ayşenur;
  Publisher: Atatürk Üniversitesi

  The COVID-19 pandemic, which deeply affects every individual in society, undoubtedly affects pregnant women as well. Antenatal follow-ups of expectant mothers are sometimes delayed during the pandemic process, but this is not possible for labor. For this reason, it has ...

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  ORAL, Nursena; YAPICI, Selma; YUMUŞAK, Rabia; EREN, Tamer;
  Publisher: Gazi Üniversitesi

  Demand for the medical equipment and pharmaceutical industry is gradually increasing with the effect of health problems that have diversified in the process from past to present. In addition to this demand, the spread of the COVID-19 virus, which has affected the whole ...