Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to COVID-19. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
12 research outcomes, page 1 of 2
 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Ercan Akyol;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Türk Kütüphaneciler Derneği

  The COVID-19 pandemic has dramatically changed our lives since it started. Although this change had heavy consequences, it also had positive aspects in terms of access to academic knowledge. Acceleration of digitization processes, online workshops, the expansion of data...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Aliye Akin; Adnan Akın; Mehtap Baş; Halil İbrahim Karakan;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Tutad

  The TaTuTa project (Agricultural Tourism Barter) was established to voluntarily provide support to farmers' families, who make a living with ecological agriculture, in matters such as finance, labor and information. The project aims to raise awareness about ecological f...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Emin Arslan; Hakan Kendir;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Tutad

  Küresel anlamda turizm sektörünü derinden etkileyen COVID-19 salgını, turist tercihlerinde büyük değişiklikleri beraberinde getirmiştir. Kitle turizminin daha az tercih edildiği, bireysel turizm aktivitelerinin tercihlerde daha fazla öne çıktığı bir döneme girilmiştir. ...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Tutuncu, Done; Esen, Muhammet Fevzi;
  Publisher: DergiPark
  Country: Turkey

  Giriş ve Amaç: Çalışmada, COVID-19 salgın yönetiminde nesnelerin internetinden (NİT) hangi alanlarda faydalanıldığının nitel araştırma yöntemlerinden biri olan bilim haritalarıyla tespit edilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Sciencedirect ve Pubmed platformları kulla...

 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Alkan, Aybars; Tümbek Tekeoğlu, Aşkım Nurdan;
  Publisher: İstanbul Ticaret Üniversitesi
  Country: Turkey

  COVID-19 salgını sonrasında kültür sanat tüketim modelleri hızla değişmekte ve kendine yeni kanallar aramaktadır. Bu araştırmayla Dünya çapında dönüşüm yaşayan sanat pazarının güncel durumunu anlamak ve buradaki aktörlerin gelecekte var olabilmek için neler yapabilecekl...

 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Kurt, Şule;
  Publisher: İstanbul Ticaret Üniversitesi
  Country: Turkey

  Sanayi Devrimi ve sonrasında oluşan, endüstriyel ve teknolojik gelişmeleri sanatsal, kültürel, toplumsal ve politik perspektifte gözlemleyen ve üzerinde düşünüp fikir geliştiren flanör, 19. ve 20.yüzyıl kent karakteridir. Flanör; modernite ile yaşanan teknolojik gelişme...

 • publication . Doctoral thesis . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Erol, Rıza;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
  Country: Turkey

  Dünyamız hızlı bir şekilde değişiyor. İnternetin bulunması ve yaygınlaşması ile mesafeler kısalmış iletişim artmıştır. Çağımız bilgi ve bilgiye sahip olanların sektörlere yön vereceği dijital çağ olma yolunda hızla ilerlemektedir. Özellikle 2019 yılının sonlarında dünya...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Akın, Aliye; Akın, Adnan; Baş, Mehtap; Karakan, Halil İbrahim;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Gazi Üniversitesi- Turizm Fakültesi
  Country: Turkey

  TaTuTa projesi (Tarım Turizm Takas), ekolojik tarım ile geçimini sağlayan çiftçi ailelerine gönüllü olarak finans, işgücü ve bilgi gibi konularda destek sağlamak amacıyla kurulmuştur. Proje, ziyaretçilere doğa dostu tarımsal üretim alanlarında yaşama ve öğrenme fırsatı ...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2020
  Open Access Turkish
  Authors:
  Karlı, Halil; Tanyaş, Mehmet;
  Publisher: İstanbul Ticaret Üniversitesi
  Country: Turkey

  Firmalar rekabetin yoğunlaşmasıyla birlikte çeşitli stratejiler kullanarak faaliyetlerine devam etmeye çalışmaktadırlar. Kullanılan bu stratejiler önemli avantajlar sunsa da bazı riskleri de beraberinde getirmektedir. Bu stratejilerden maksimum faydanın sağlanması için ...

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Turkish
  Authors:
  Karagöz, Abdulkadir;
  Publisher: İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
  Country: Turkey

  Tarım, insanlığın ilk ekonomik faaliyetidir. İnsanlık tarihinde tarım sektöründe zamanla değişimler yaşanmış, yöntemler, girdiler, çıktılar, ekipmanlar yenilenmiştir. Bu süreçte tarımın vazgeçilmezliği ise asla değişmemiştir. Dünya nüfusu arttıkça gıdaya olan talep de e...

12 research outcomes, page 1 of 2