Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
The following results are related to COVID-19. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
15 Research products

 • COVID-19
 • Publications
 • Other research products
 • 2014-2023
 • Eastern Mediterranean University Institutional Repository (EMU I-REP)

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Bogac, Ceren;

  Sanal gerçekliğin içinde katlananan mekânsal veya imgesel yansımaların gerçek dünya ile birleştiği an… Artık bu dünyanın ötesindeki mekanlara da seyahatler oturduğumuz yerden mümkünken, fiziksel mekanlarımız bu mutasyonlar sonucu neye dönüşüyor? Yani biz artık, hem çemberin içinde hem de çemberin dışında olabileceğimiz yeni mekanlar mı yaratıyoruz kendimize? Gerçek dünyanın üzerine katlanan siber peyzajlar ekseninde, “mekansal mutasyonlar” diye adlandırmayı seçtiğim dönüşüme dair düşündüklerim: 29 Nisan 2020 Çarşamba gün, Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nin “EVDEKAL.SERİSİ”nin ilk podcastındaydı… Boğaç, C. (2020). Mekansal Mutasyonlar (Spatial Mutations). Eastern Mediterranean University, Faculty of Architecture, Evde Kal Serisi Podcast, 29 April 2020, New York.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Eastern Mediterranea...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Eastern Mediterranea...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Agwuncha, Benedict Igwebuike;

  Covid-19 has not only halted people from active participation in daily activities but has also influenced the personal eating habits and cooking skills of educational tourists. These raised concerns about why, what, and how people eat irrespective of their various environmental, religious, socio-cultural, and political backgrounds. Based on these challenges, educational tourists start to adapt to changes in their eating habits and cooking skills. Currently, the results on the effects of Covid-19 on educational tourists’ eating habits and cooking skills are scarce. The purpose of this study is to fill the literature gap on the effects of Covid-19 on educational tourists’ eating habits and cooking skills. Eating habits and cooking skills are vital parts of healthier food choices, which help overcome various diseases. In this qualitative study, the data collected from 29 Edu-tourists studying at Eastern Mediterranean University (EMU) in North Cyprus using face-to-face interviews. Findings showed that Covid-19 had ripple effects such as; learning and improving cooking skills, hygiene consciousness, exercising, excess eating, etc., and educational tourists’ eating habits and cooking skills. One main contribution of this study is the knowledge expansion on eating habits and cooking skills. Future studies were discussed. Keywords: Covid-19; cooking skills; eating habits; educational tourists, Northern Cyprus. ÖZ:Covid-19, insanları günlük aktivitelere aktif olarak katılmaktan alıkoymakla kalmadı, aynı zamanda eğitim amacıyla seyahat eden turistlerin kişisel yeme alışkanlıklarını ve pişirme becerilerini de etkiledi. Bu sorunlar çevresel, dini, sosyo-kültürel ve politik geçmişlerine bakılmaksızın insanların neden, ne ve nasıl yediklerine ilişkin endişeleri artırdı. Bu zorluklara dayanarak, eğitim turistler yeme alışkanlıkları ve pişirme becerilerindeki değişikliklere uyum sağlamaya başladı. Halihazırda, Covid-19'un eğitim turistlerinin yeme alışkanlıkları ve yemek pişirme becerileri üzerindeki etkilerine ilişkin sonuçlar azdır. Bu çalışmanın amacı, Covid-19'un eğitim turistlerinin yeme alışkanlıkları ve yemek pişirme becerileri üzerindeki etkilerine ilişkin literatür boşluğunu doldurmaktır. Yeme alışkanlıkları ve pişirme becerileri, çeşitli hastalıkların üstesinden gelmeye yardımcı olan daha sağlıklı yiyecek seçimleri için hayati faktörlerdir. Bu nitel çalışmada, Kuzey Kıbrıs Gazimağusa'da eğitimlerini sürdüren 29 turistten yüz yüze görüşmelerle veri toplanmıştır. Bulgular, Covid-19'un turistlerin öğrenme çalışmaları, yemek pişirme becerileri, hijyen bilinci, egzersiz davranışı, yeme alışkanlıkları ve yemek pişirme becerileri üzerinde çeşitli etkileri olduğunu göstermiştir. Bu çalışmanın temel katkılarından biri, yeme alışkanlıkları ve yemek pişirme becerilerindeki bilginin genişletilmesidir. Tezin sonunda, öneriler ve gelecekteki çalışmalar için öneriler irdelenmiştir. Anahtar Kelimeler: Kovid19, Pişirme becerileri, Beslenme alışkanlıkları, Eğitim turizmi, Kuzey kıbrıs. Master of Science in Tourism Management. Institute of Graduate Studies and Research. Thesis (M.S.) - Eastern Mediterranean University, Faculty of Tourism, 2021. Supervisor: Prof. Dr. Ali Öztüren.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Eastern Mediterranea...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Eastern Mediterranea...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Özmutaf, Melis;

  ÖZ: Bu çalışma, pandemi döneminde Denizli iline bağlı Sarayköy ilçesinde yaşayan 20-54 yaş arasındaki farklı beden kütle indeksine sahip bireylerin; Sars-CoV 2 virüsüne yakalanma, duygusal yeme, depresyon, diyet kalitesi, diyetle alınan çinko ve serum çinko düzeyini karşılaştırmak amacıyla yapılmıştır. Çalışma, Aralık 2020 - Eylül 2021 tarihleri arasında 200 kişi ile yürütülmüştür. Araştırma verileri teke tek görüşme metodu ile, yüz yüze anket yöntemi kullanılarak yapılmış ve biyokimyasal bulgular ile veri toplanmıştır. Anket formunda, bireylerin genel bilgileri, beslenme alışkanlıkları, besin takviyesi kullanma durumu, kovid-19 geçirip/geçirmeme, kovid 19 hastalığına yakalanma sayısı, kovid-19 aşısı olma durumu sorgulanmıştır. Duygusal yeme eğilimi için Duygusal Yeme Ölçeği (DYÖ), depresyon riskini analiz etmek için CES-Depresyon Ölçeği (CES-D), diyet kalitesini tespit etmek için ise Akdeniz Diyetine Bağlılık Ölçeği (MEDAS) ve Akdeniz Diyet Skoru (MDS), günlük çinko alımını saptamak için ise araştırmacı tarafından geliştirilen çinko tüketim sıklığı anketi kullanılmıştır. DYÖ ile BKİ ortalama değeri arasında istatiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p0.05). Kovid-19 geçiren (n=100) kişilerin, kovid-19 geçirmeyenlere göre (n=100) serum çinko konsantrasyonu daha düşük bulunmuştur (p0.05). Kovid-19 geçirip/geçirmeme durumu ile MEDAS ve MDS ölçekleri arasında anlamlı bir ilişki kurulmuştur (p0.05). The serum zinc concentration of people who had COVID-19 (n=100) was found to be lower (p0.05). A significant relationship was established between the Covid-19 or not, and the MEDAS and MDS scales (p<0.05). Clinical and randomized studies with large population content are needed to prove the relationship between emotional eating, depression, diet quality, serum zinc level and dietary zinc amount, and to examine the interaction between factors such as covid-19 or not, gender, anthropometric measurements. Keywords: Covid-19, Zinc, Emotional Eating, Depression, Diet Quality Beslenme ve Diyetetik - Yüksek Lisans Tezi. Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü. Tez (Yüksek Lisans) - Doğu Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, 2021. Eş-Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Seray Kabaran ve Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Fatma Hülyam Eren.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Eastern Mediterranea...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Eastern Mediterranea...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Kızıltan, Erem;

  The World Health Organization officially classified the Coronavirus-19 (COVID-19) spreading from Wuhan city, China, as a pandemic on March 11, 2020. The virus, which seriously threatens human health and even results in death, reveals the different management methods of the world countries in medical, economic and social terms. In the Turkish Republic of Northern Cyprus, the legitimate government (coalition government), acting differently from many countries in the world while managing this process, prevented the spread of the disease by taking the precaution on March 10, 2020, when the first case was spotted. The measures taken as top priory were to shut down the country's border’s (air, sea, land), for people from abroad to isolate the country, partial curfew and to postpone the Presidential election, which was planned to be held in April 2020, to October 2020, with the decision of the TRNC parliament. During the 56-day isolation period between March 10 and May 5, 2020, the legitimate government started working on the opening plan as well as managing the current crisis, with the cases being reset. In particular, the fact that the country is in the Presidential election process and that the political party leaders of the coalition government, the main opposition party leader and current President contested a seat, their different ideas and discourses revolving around these ideas on crisis management and opening plan have marked the process. In this study, the discourses of four politicians who became a candidate for the Presidential election, President Mustafa Akıncı, Prime Minister Ersin Tatar, Deputy Prime Minister Kudret Özersay, and the leader of the Main Opposition Party Tufan Erhürman during the 56-day isolation period were analyzed in terms of political communication. The discourses they shared on Facebook were gathered and analyzed in terms of content and mode by using the qualitative analysis method, categorized and macro and micro structures were tried to be revealed through Van Dijk's critical discourse analysis method. As a result of the research carried out, it was observed that the four Presidential candidates are in conflict and their approach to crisis management and strategy is reactive. Keywords: Political Communication, Discourse Analyzes, Crisis Management, Facebook, Covid-19. ÖZ: Dünya Sağlık Örgütü 11 Mart 2020 tarihinde resmi olarak Çin’in Wuhan kentinden dünyaya yayılan Koronavirüs-19 (COVID-19) hastalığını pandemi olarak sınıflandırmıştır. İnsan sağlığını ciddi derecede tehdit eden, hatta ölümle sonuçlanan bu hastalığı dünya ülkelerinin gerek tıbbi, gerek ekonomik gerekse de sosyal açıdan yönetim biçimi farklılılar göstermektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti (koalisyon hükümeti), bu süreci yönetirken dünyanın birçok ülkesinden farklı hareket ederek, 10 Mart 2020 tarihinde tespit edilen ilk vakayı ve temaslılarını karantinaya alarak, hastalığın yayılmasının önüne geçmiştir. Bu önlemlerin başında ülkeye yurtdışından gelen yolculara kapatılması (hava, kara, deniz kapıları), izole edilmesi, kısmi sokağa çıkma yasağı ve KKTC meclisinin kararıyla Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimini Ekim 2020 tarihine ertelemesidir. Meşru hükümet, vakaların sıfırlanması ile birlikte, 10 Mart- 5 Mayıs 2020 tarihleri arasında toplam 56 gün süren izolasyon süreci, mevcut krizi yönetme çabası yanında açılım planı üzerinde çalışmalara başlamıştır. Özellikle ülkenin Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde olması ve koalisyonu oluşturan siyasi parti başkanları ile mevcut Cumhurbaşkanın yanında ana muhalefet parti başkanının aday adayı olması, aday adaylarının kriz yönetimi ve açılım konularında farklı fikirleri ve bu fikirleri etrafında dönen söylemleri sürece damgasını vurmuştur. Bu çalışmada, Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday adayı olan dört siyasetçinin, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, Ana Muhalefet Başkanı Tufan Erhürman’ın 56 günlük izolasyon sürecindeki söylemleri siyasal iletişim açısından incelenmiştir. Sosyal medya sitesi olan Facebook üzerinden paylaştıkları söylemler, nitel analiz yöntemi kullanılarak, içerik bakımından ve biçimsel olarak analiz edilmiş, kategorize edilerek Van Dijk’in eleştirel söylem analizi üzerinden mikro ve makro yapılar ortaya konmaya çalışılmıştır. Yürütülen araştırmanın sonucunda dört Cumhurbaşkanı aday adayının söylemlerinde karşılıklı çatışma halinde oldukları ve reaktif kriz yönetimi ve stratejisi kullandıkları gözlemlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Siyasal İletişim, Söylem Analizi, Kriz Yönetimi, Facebook, Covid-19. İletişim ve Medya Çalışmaları - Yüksek Lisans Tezi. Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü. Tez (Yüksek Lisans) - Doğu Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi, 2020. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Aysu Arsoy.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Eastern Mediterranea...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Eastern Mediterranea...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Opatokun, Ismail Oluwaseyi;

  In this paper, a non-parametric method known as Data Envelopment Analysis was used to analyse the efficiency of the healthcare systems of 48 European countries in managing the covid-19 pandemic. Using the constant returns to scale model of Charnes, Cooper and Rhodes (CCR) on input and output variables like total population, total covid-19 cases, total tests performed, total recoveries etc, the results showed that only 10 out of the 48 countries were optimally efficient in their management of the pandemic with some of the richest countries like France and Belgium being some of the poorest performers. Minimally developed countries like the Czech Republic, Andorra and Moldova were some of the best performers with Moldova being the most referenced optimal country in the benchmark test. It was shown that the inefficient countries like France and Belgium had to reduce the number of cases via distancing and lockdown measures to improve efficiency. The same goes for minimally efficient countries like the United Kingdom. The results finally indicate that developmental indices like gross domestic product (GDP) had an insignificant impact on the efficiency of countries in managing the pandemic as very rich countries were poor performers, although their high populations likely skewed the efficiency ratios in comparison to high performing countries with low populations. Keywords: Data Envelopment Analysis, DEA, CCR, European, Countries, Healthcare, Efficiency, Gross Domestic Product, Total Population, Covid-19, Tests ÖZ: Bu makalede, Veri Zarflama Analizi olarak bilinen parametrik olmayan bir yöntem, covid-19 pandemisini yönetmede 48 Avrupa ülkesinin sağlık sistemlerinin etkinliğini analiz etmek için kullanılmıştır. Charnes, Cooper ve Rhodes'un (CCR) ölçek modeline göre sabit getiri modelini toplam nüfus, toplam covid-19 vakaları, gerçekleştirilen toplam testler, toplam geri kazanımlar gibi girdi ve çıktı değişkenleri üzerinde kullanarak, sonuçlar 48 ülkeden yalnızca 10'unun Fransa ve Belçika gibi en zengin ülkelerden bazıları en fakir performans gösteren ülkelerden bazıları ile pandemiyi idare etmede en iyi şekilde etkiliydi. Çek Cumhuriyeti, Andorra ve Moldova gibi minimal gelişmiş ülkeler, kıyaslama testinde en çok başvurulan optimal ülke olan Moldova ile en iyi performans gösteren ülkelerden bazılarıydı. Fransa ve Belçika gibi verimsiz ülkelerin verimliliği artırmak için mesafe ve tecrit tedbirleri yoluyla vaka sayısını azaltmak zorunda kaldığı gösterildi. Aynı durum Birleşik Krallık gibi minimum düzeyde verimli ülkeler için de geçerli. Son olarak sonuçlar, gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) gibi kalkınma endekslerinin, çok zengin ülkeler zayıf performans gösterenler olduğu için, ülkelerin pandemiyi yönetmedeki verimliliği üzerinde önemsiz bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Anahtar Kelimeler: Veri Zarflama Analizi DEA), CCR, Avrupa, Ülkeler, Sağlık Hizmetleri, Verimlilik, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, Toplam Nüfus, Covid-19, Pandemi, Testler Master of Science in Industrial Engineering. Institute of Graduate Studies and Research. Thesis (M.S.) - Eastern Mediterranean University, Faculty of Engineering, Dept. of Industrial Engineering, 2021. Supervisor: Assist. Prof. Dr. Sahand Daneshvar.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Eastern Mediterranea...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Eastern Mediterranea...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Jafari, Kaveh;

  The study sought to examine the impacts of COVID -19 on tourism in the case of Famagusta town, in North Cyprus. Via a qualitative research approach, data is collected through face-to-face interviews from direct and indirect tourism stakeholders operating in Famagusta. Famagusta one of the largest towns in North Cyprus is a attractive tourist destination, boasting some of the best pristine beaches for sun, sea and sand experience as we well as interesting historical sites. A judgmental sampling strategy was employed to collect data from tourism stakeholders on the impacts of COVID-19 on tourism. Descriptive data analysis is engaged to report the results. Results of the study showed that, the novel corona virus has hampered on the tourism sector in Famagusta, North Cyprus. Indeed, as the globe suffered its effects in terms of economic gains, business and business closure. It has been the same with Famagusta, while a few private sectors positively gained (Internet and Technology), all other tourism reliant sectors such as hotels, restaurants, travel agencies and the transport sector massively suffered as a result of the global lockdown due to COVID 19 pandemic. And, although restrictions have been eased off and it is back to business again, work has not been the same again. Evidently customers are less and there is reduced travel and tourist arrivals in the country. Tourism is an essential sector in the town and country at large, as such practical implications encourage all stakeholders to actively endorse precautionary measures in business. Furthermore, recommendations to ensure vaccines and strict quarantine measures are affected were made in thus study. Keywords: Tourism Planning, Covid-19 Impacts, Pandemics ÖZ: Çalışma, Kuzey Kıbrıs'ın Gazimağusa kasabası örneğinde COVID-19'un turizm üzerindeki etkilerini incelemeyi amaçladı. Nitel araştırma yaklaşımı ile veriler, Gazimağusa'da faaliyet gösteren doğrudan ve dolaylı turizm paydaşlarından yüz yüze görüşmeler yoluyla toplanmaktadır. Kuzey Kıbrıs'ın en büyük şehirlerinden biri olan Gazimağusa, güneş, deniz ve kum deneyimi için en iyi el değmemiş plajlardan bazılarının yanı sıra ilginç tarihi yerlere sahip çekici bir turizm merkezidir. Turizm paydaşlarından COVID-19'un turizm üzerindeki etkileri hakkında veri toplamak için yargılayıcı bir örnekleme stratejisi kullanıldı. Sonuçları rapor etmek için açıklayıcı veri analizi yapılır. Çalışmanın sonuçları, yeni korona virüsün Kuzey Kıbrıs'ın Gazimağusa kentinde turizm sektörünü engellediğini gösterdi. Nitekim, dünya ekonomik kazanımlar, iş ve işlerin kapanması açısından etkilerini yaşarken. Gazimağusa ile aynı durumdayken, birkaç özel sektör olumlu bir şekilde kazanırken (İnternet ve Teknoloji), oteller, restoranlar, seyahat acenteleri gibi diğer tüm turizme bağımlı sektörler ve ulaşım sektörü nedeniyle küresel kilitlenme nedeniyle büyük zarar gördü. Kovid-19 ve kısıtlamaların azaltılmasına ve tekrar faaliyete geçmesine rağmen, işler bir daha eskisi gibi olmadı. Anlaşılan, müşteriler daha az ve ülkeye seyahat ve turist girişleri azaldı. Bu tür pratik uygulamalar tüm paydaşları iş dünyasında ihtiyati tedbirleri aktif olarak kabul etmeye teşvik ettiğinden, turizm şehir ve ülke genelinde önemli bir sektördür. Ayrıca, bu çalışmada aşıların ve sıkı karantina önlemlerinin etkilenmesini sağlayacak öneriler yapılmıştır. Anahtar Kelimeler: Turizm Planlaması, Covid-19 Etkileri, Pandemiler Master of Science in Tourism Management. Institute of Graduate Studies and Research. Thesis (M.S.) - Eastern Mediterranean University, Faculty of Tourism, 2021. Supervisor: Asst. Prof. Dr. Ali Özduran.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Eastern Mediterranea...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Eastern Mediterranea...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Zahrae, Afellat Fatima;

  The sudden closure by universities’ campuses across the globe, amid the coronavirus outbreak, brought out several adverse effects on the Edu-tourism, including boredom. Delineated by the arousal and planned behaviour theories, this research developed a conceptual framework investigating the impact of boredom on attitude and behaviours and their indirect impacts through psychological distress among the international students at the Eastern Mediterranean University during the COVİD‐19 pandemic. Partial least square (PLS-SEM) was used to analyse data from a sample of 260 students to explore the fore-mentioned relationships. The multigroup analysis was run to assess different responses of the students based on their gender and age. The research findings underscored the significant negative effect of boredom on edu-tourists attitude and insignificant positive effects on behaviour. Equally, the results of the link between students attitude and behaviour did not show any significance. Also, the mediation results demonstrated that psychological distress does not have any mediation effects. On the other hand, the results of the multigroup analysis unearth different responses by students on COVID-19. The male and female, the young and older students, have different reactionstowards the coronavirus pandemic. The study provides practical and theoretical implications, limitations and areas for further research. Keywords: COVID-19, Edu-tourists, Edu-tourism, state of boredom, psychological distress, Edu-tourists attitude, Edu-tourists behaviour. ÖZ: Koronavirüs salgını sırasında dünyanın dört bir yanındaki üniversitelerin kampüslerinin aniden kapanması, eğitim turizmi üzerinde can sıkıntısı da dahil olmak üzere birçok olumsuz etki yarattı. Uyarılma ve planlı davranış teorileri ile tanımlanan bu araştırma, Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde COVİD-19 salgını sırasında uluslararası öğrencilerde can sıkıntısının tutum ve davranışlar üzerindeki etkisini ve psikolojik sıkıntı yoluyla dolaylı etkilerini araştıran kavramsal bir çerçeve geliştirdi. Yukarıda belirtilen ilişkileri keşfetmek için 260 öğrenciden oluşan bir örneklemden alınan verileri analiz etmek için kısmi en küçük kare (PLS-SEM) kullanılmıştır. Çoklu grup analizi, öğrencilerin cinsiyetlerine ve yaşlarına göre farklı tepkilerini değerlendirmek için yapılmıştır. Araştırma bulguları, can sıkıntısının eğitici turist tutumu üzerindeki önemli olumsuz etkisinin ve davranış üzerindeki önemsiz olumlu etkilerinin altını çizdi. Aynı şekilde, öğrencilerin tutumları ve davranışları arasındaki bağlantının sonuçları da herhangi bir anlam ifade etmemiştir. Ayrıca, arabuluculuk sonuçları, psikolojik sıkıntının herhangi bir arabuluculuk etkisi olmadığını gösterdi. Öte yandan, çoklu grup analizinin sonuçları, öğrencilerin COVID-19 üzerindeki farklı tepkilerini ortaya çıkardı. Erkek ve kadın, genç ve daha büyük öğrencilerin corona virüs salgınına karşı farklı tepkileri var. Çalışma, daha fazla araştırma için pratik ve teorik çıkarımlar, sınırlamalar ve alanlar sağlar. Anahtar kelimeler: COVID-19, Edu-turistler, Edu-turizm, can sıkıntısı durumu, psikolojik sıkıntı, Edu-turist tutumu, Edu-turist davranı Master of Science in Tourism Management. Institute of Graduate Studies and Research. Thesis (M.S.) - Eastern Mediterranean University, Faculty of Tourism, 2021. Supervisor: Prof. Dr. Habib Alipour.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Eastern Mediterranea...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Eastern Mediterranea...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Özmutaf, Melis;
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Eastern Mediterranea...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Eastern Mediterranea...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Esmaili, Reyhaneh;

  The current study presents a financial model to demonstrate all-inclusive hotel investment appraisal and sensitivity analysis. This thesis intends to study on a hotel investment in the Small Island Development States, Trinidad & Tobago. The financial viability of all-inclusive hotel is investigated by Cost Benefit Analysis (CBA) and Sensitivity Analysis has been done to address risky variables in this case study. Consequently, based on calculated Net Present Value (NPV) and Internal Rate of Return (IRR) -as most trustable evaluation criterion- the result established to assist investors and bankers to be well informed about the expected returns on equity with possible risk. Admittedly, the unprecedented situation caused by COVID-19 pandemic, leads this thesis to reassess the investment through two other scenarios, aiming to revise the analysis according to the latest projections of the tourism industry future while considering the new norm due to COVID-19 pandemic. Accordingly, with consideration of COVID-19 pandemic, the results reveal that the viability of the project is best attainable by scenario two. If the project deferred by two years it would become profitable and sustainable investment according to the positive study outcomes. Result of sensitivity analysis also identifies that the occupancy rate and price per night are variables with the highest effect on projects outcomes and hence should be closely monitored. Keywords: Hotel Investment, Feasibility Study, Financial Analysis, Sensitivity Analysis, Hotel Risk Factor, COVID-19 ÖZ: Mevcut çalışma, her şey dahil otel yatırım değerlendirmesi ve duyarlılık analizini göstermek için bir finansal model sunmaktadır. Bu tez, Küçük Ada Geliştirme Eyaletleri, Trinidad ve Tobago'da bir otel yatırımı üzerinde çalışmayı amaçlamaktadır. Her şey dahil otelin finansal uygulanabilirliği Maliyet Fayda Analizi (CBA) ile araştırılmış ve bu vaka çalışmasında riskli değişkenleri ele almak için Duyarlılık Analizi yapılmıştır. Sonuç olarak, hesaplanan Net Bugünkü Değer (NPV) ve İç Getiri Oranı (IRR)- en güvenilir değerlendirme kriteri olarak- temel alınarak, sonuç yatırımcıların ve bankacıların hisse senetlerinden beklenen getirilerin ve potansiyel risklerinin farkında olmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Kuşkusuz, COVID- 19 salgınının neden olduğu benzeri görülmemiş durum, bu tezi, COVID-19 salgını nedeniyle yeni normu göz önünde bulundurarak, turizm endüstrisinin geleceğinin en son projeksiyonlarına göre analizi yenilemeyi amaçlayan iki başka senaryo üzerinden yatırımı yeniden değerlendirmeye yönlendiriyor. Buna göre, COVID-19 salgını göz önüne alındığında, sonuçlar projenin uygulanabilirliğinin en iyi senaryo iki ile elde edilebileceğini ortaya koyuyor. Proje iki yıl ertelenirse, olumlu çalışma sonuçlarına göre kârlı ve sürdürülebilir bir yatırım haline gelecektir. Duyarlılık analizi sonucunda ayrıca, konaklama oranı ve gecelik fiyat, proje sonuçları üzerinde en yüksek etkiye sahip değişkenler olduğunu ve dolayısıyla yakından izlenmesi gerektiğini de tanımlar. Anahtar Kelimeler: Otel Yatırımı, Fizibilite Çalışması, Finansal Analiz, Duyarlılık Analizi, Otel Risk Faktörü, COVID-19 Master of Science in Tourism Management. Institute of Graduate Studies and Research. Thesis (M.S.) - Eastern Mediterranean University, Faculty of Tourism, 2020. Supervisor: Prof. Dr. Glen Paul Jenkins.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Eastern Mediterranea...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Eastern Mediterranea...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Usal, Raif;

  ÖZ:2019’un sonlarında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 pandemisi, tüm dünyayı etkilediği gibi, Kıbrıs’ın kuzeyini de tesiri altına almıştır. Tüm dünya aynı anda bu pandemiyi yaşarken medya her zaman olduğu gibi bilgiyi yayan, tartışan ve kamuoyu oluşturan bir mecra olarak ortaya çıkmıştır. Çalışma, Covid-19 pandemisinin etkisi ile Kıbrıs’ın kuzeyindeki medya pratiklerinin dönüşümü üzerine gerçekleştirilmiştir. Araştırma, kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak seçilen ve Covid-19 sürecinde Kıbrıs Türk medyasında aktif görev alan 8 gazeteci ile yapılan röportajlarla gerçekleştirilmiştir. Araştırma nitel bir çalışma olup içerik analizi kullanılarak analiz edilmiş ve temalar oluşturulmuştur. Bu çalışmada öne çıkan temalar kanaat önderi, bilgi kirliliği, yurttaş gazeteciliği, filtreleme, kamuoyu yaratma, altyapı yetersizliği, geleneksel ve dijital medya farkı ve izlenirlik oranı temalarıdır. Çalışma, ‘Covid-19 etkisi ile Kıbrıs'ın kuzeyindeki medya pratiklerinin dönüşümü nasıl gerçekleşmiştir?’ sorusuna medya insanlarının deneyimlerinden yola çıkarak cevap aramaktadır. Çalışma, medya insanlarının deneyimlerden yola çıkarak böylesi özel bir dönemde Kıbrıs Türk medya pratikleri betimlemeye çalışmaktadır. Çalışmanın sonucunda röportajlarda öne çıkan temalar genel olarak değerlendirilmiş ve medya okuryazarlığının önemi vurgulanmıştır. Anahtar Kelimeler: Covid-19 Etkisi, Kıbrıs Türk Medyası, Medya Pratikleri, Kuzey Kıbrıs, Pandemi, Yeni Medya. In the late 2019, the Covid-19 pandemic which emerged in Wuhan city of 2019 has also influenced the whole world as well as the North of Cyprus. In the same time, the entire world has occured as a media that emitting the pandemic, which emitted media information, discuss and form public opinion. The study was carried out on the conversion of the media practices North of Cyprus with the effect of Covid-19 pandemic. The research was performed interviews with 8 journalists who are selected in the Turkish Cypriot media selected using the sampling method. The research is analyzed and the themes were analyzed using ‘content analysis’ method. In this study, the themes leading to canaate leaders, information pollution, citizenship journalism, filtration, public creation, infrastructure, traditional and digital media difference and monitoring rate themes. This study is looking forward to the experiences of media people to search the answer of this question; ‘How has been the conversion of media practices in North of Cyprus during the Covid-19 effect?’. The study works to describe the practices of North Cyprus Turkish media in such a special period, such as the experiences of media people. The themes in the interviews are generally evaluated in the interviews on the importance of media literacy is emphasized. Keywords: Covid-19 Effect, Cyprus Turkish Media, Media Practices, North Cyprus, Pandemia, New Media İletişim ve Medya Çalışmaları - Yüksek Lisans Tezi. Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü. Tez (Yüksek Lisans) - Doğu Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi, 2021. Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Yetin Arslan.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Eastern Mediterranea...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Eastern Mediterranea...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
The following results are related to COVID-19. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
15 Research products
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Bogac, Ceren;

  Sanal gerçekliğin içinde katlananan mekânsal veya imgesel yansımaların gerçek dünya ile birleştiği an… Artık bu dünyanın ötesindeki mekanlara da seyahatler oturduğumuz yerden mümkünken, fiziksel mekanlarımız bu mutasyonlar sonucu neye dönüşüyor? Yani biz artık, hem çemberin içinde hem de çemberin dışında olabileceğimiz yeni mekanlar mı yaratıyoruz kendimize? Gerçek dünyanın üzerine katlanan siber peyzajlar ekseninde, “mekansal mutasyonlar” diye adlandırmayı seçtiğim dönüşüme dair düşündüklerim: 29 Nisan 2020 Çarşamba gün, Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nin “EVDEKAL.SERİSİ”nin ilk podcastındaydı… Boğaç, C. (2020). Mekansal Mutasyonlar (Spatial Mutations). Eastern Mediterranean University, Faculty of Architecture, Evde Kal Serisi Podcast, 29 April 2020, New York.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Eastern Mediterranea...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Eastern Mediterranea...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Agwuncha, Benedict Igwebuike;

  Covid-19 has not only halted people from active participation in daily activities but has also influenced the personal eating habits and cooking skills of educational tourists. These raised concerns about why, what, and how people eat irrespective of their various environmental, religious, socio-cultural, and political backgrounds. Based on these challenges, educational tourists start to adapt to changes in their eating habits and cooking skills. Currently, the results on the effects of Covid-19 on educational tourists’ eating habits and cooking skills are scarce. The purpose of this study is to fill the literature gap on the effects of Covid-19 on educational tourists’ eating habits and cooking skills. Eating habits and cooking skills are vital parts of healthier food choices, which help overcome various diseases. In this qualitative study, the data collected from 29 Edu-tourists studying at Eastern Mediterranean University (EMU) in North Cyprus using face-to-face interviews. Findings showed that Covid-19 had ripple effects such as; learning and improving cooking skills, hygiene consciousness, exercising, excess eating, etc., and educational tourists’ eating habits and cooking skills. One main contribution of this study is the knowledge expansion on eating habits and cooking skills. Future studies were discussed. Keywords: Covid-19; cooking skills; eating habits; educational tourists, Northern Cyprus. ÖZ:Covid-19, insanları günlük aktivitelere aktif olarak katılmaktan alıkoymakla kalmadı, aynı zamanda eğitim amacıyla seyahat eden turistlerin kişisel yeme alışkanlıklarını ve pişirme becerilerini de etkiledi. Bu sorunlar çevresel, dini, sosyo-kültürel ve politik geçmişlerine bakılmaksızın insanların neden, ne ve nasıl yediklerine ilişkin endişeleri artırdı. Bu zorluklara dayanarak, eğitim turistler yeme alışkanlıkları ve pişirme becerilerindeki değişikliklere uyum sağlamaya başladı. Halihazırda, Covid-19'un eğitim turistlerinin yeme alışkanlıkları ve yemek pişirme becerileri üzerindeki etkilerine ilişkin sonuçlar azdır. Bu çalışmanın amacı, Covid-19'un eğitim turistlerinin yeme alışkanlıkları ve yemek pişirme becerileri üzerindeki etkilerine ilişkin literatür boşluğunu doldurmaktır. Yeme alışkanlıkları ve pişirme becerileri, çeşitli hastalıkların üstesinden gelmeye yardımcı olan daha sağlıklı yiyecek seçimleri için hayati faktörlerdir. Bu nitel çalışmada, Kuzey Kıbrıs Gazimağusa'da eğitimlerini sürdüren 29 turistten yüz yüze görüşmelerle veri toplanmıştır. Bulgular, Covid-19'un turistlerin öğrenme çalışmaları, yemek pişirme becerileri, hijyen bilinci, egzersiz davranışı, yeme alışkanlıkları ve yemek pişirme becerileri üzerinde çeşitli etkileri olduğunu göstermiştir. Bu çalışmanın temel katkılarından biri, yeme alışkanlıkları ve yemek pişirme becerilerindeki bilginin genişletilmesidir. Tezin sonunda, öneriler ve gelecekteki çalışmalar için öneriler irdelenmiştir. Anahtar Kelimeler: Kovid19, Pişirme becerileri, Beslenme alışkanlıkları, Eğitim turizmi, Kuzey kıbrıs. Master of Science in Tourism Management. Institute of Graduate Studies and Research. Thesis (M.S.) - Eastern Mediterranean University, Faculty of Tourism, 2021. Supervisor: Prof. Dr. Ali Öztüren.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Eastern Mediterranea...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Eastern Mediterranea...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Özmutaf, Melis;

  ÖZ: Bu çalışma, pandemi döneminde Denizli iline bağlı Sarayköy ilçesinde yaşayan 20-54 yaş arasındaki farklı beden kütle indeksine sahip bireylerin; Sars-CoV 2 virüsüne yakalanma, duygusal yeme, depresyon, diyet kalitesi, diyetle alınan çinko ve serum çinko düzeyini karşılaştırmak amacıyla yapılmıştır. Çalışma, Aralık 2020 - Eylül 2021 tarihleri arasında 200 kişi ile yürütülmüştür. Araştırma verileri teke tek görüşme metodu ile, yüz yüze anket yöntemi kullanılarak yapılmış ve biyokimyasal bulgular ile veri toplanmıştır. Anket formunda, bireylerin genel bilgileri, beslenme alışkanlıkları, besin takviyesi kullanma durumu, kovid-19 geçirip/geçirmeme, kovid 19 hastalığına yakalanma sayısı, kovid-19 aşısı olma durumu sorgulanmıştır. Duygusal yeme eğilimi için Duygusal Yeme Ölçeği (DYÖ), depresyon riskini analiz etmek için CES-Depresyon Ölçeği (CES-D), diyet kalitesini tespit etmek için ise Akdeniz Diyetine Bağlılık Ölçeği (MEDAS) ve Akdeniz Diyet Skoru (MDS), günlük çinko alımını saptamak için ise araştırmacı tarafından geliştirilen çinko tüketim sıklığı anketi kullanılmıştır. DYÖ ile BKİ ortalama değeri arasında istatiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p0.05). Kovid-19 geçiren (n=100) kişilerin, kovid-19 geçirmeyenlere göre (n=100) serum çinko konsantrasyonu daha düşük bulunmuştur (p0.05). Kovid-19 geçirip/geçirmeme durumu ile MEDAS ve MDS ölçekleri arasında anlamlı bir ilişki kurulmuştur (p0.05). The serum zinc concentration of people who had COVID-19 (n=100) was found to be lower (p0.05). A significant relationship was established between the Covid-19 or not, and the MEDAS and MDS scales (p<0.05). Clinical and randomized studies with large population content are needed to prove the relationship between emotional eating, depression, diet quality, serum zinc level and dietary zinc amount, and to examine the interaction between factors such as covid-19 or not, gender, anthropometric measurements. Keywords: Covid-19, Zinc, Emotional Eating, Depression, Diet Quality Beslenme ve Diyetetik - Yüksek Lisans Tezi. Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü. Tez (Yüksek Lisans) - Doğu Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, 2021. Eş-Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Seray Kabaran ve Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Fatma Hülyam Eren.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Eastern Mediterranea...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Eastern Mediterranea...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Kızıltan, Erem;

  The World Health Organization officially classified the Coronavirus-19 (COVID-19) spreading from Wuhan city, China, as a pandemic on March 11, 2020. The virus, which seriously threatens human health and even results in death, reveals the different management methods of the world countries in medical, economic and social terms. In the Turkish Republic of Northern Cyprus, the legitimate government (coalition government), acting differently from many countries in the world while managing this process, prevented the spread of the disease by taking the precaution on March 10, 2020, when the first case was spotted. The measures taken as top priory were to shut down the country's border’s (air, sea, land), for people from abroad to isolate the country, partial curfew and to postpone the Presidential election, which was planned to be held in April 2020, to October 2020, with the decision of the TRNC parliament. During the 56-day isolation period between March 10 and May 5, 2020, the legitimate government started working on the opening plan as well as managing the current crisis, with the cases being reset. In particular, the fact that the country is in the Presidential election process and that the political party leaders of the coalition government, the main opposition party leader and current President contested a seat, their different ideas and discourses revolving around these ideas on crisis management and opening plan have marked the process. In this study, the discourses of four politicians who became a candidate for the Presidential election, President Mustafa Akıncı, Prime Minister Ersin Tatar, Deputy Prime Minister Kudret Özersay, and the leader of the Main Opposition Party Tufan Erhürman during the 56-day isolation period were analyzed in terms of political communication. The discourses they shared on Facebook were gathered and analyzed in terms of content and mode by using the qualitative analysis method, categorized and macro and micro structures were tried to be revealed through Van Dijk's critical discourse analysis method. As a result of the research carried out, it was observed that the four Presidential candidates are in conflict and their approach to crisis management and strategy is reactive. Keywords: Political Communication, Discourse Analyzes, Crisis Management, Facebook, Covid-19. ÖZ: Dünya Sağlık Örgütü 11 Mart 2020 tarihinde resmi olarak Çin’in Wuhan kentinden dünyaya yayılan Koronavirüs-19 (COVID-19) hastalığını pandemi olarak sınıflandırmıştır. İnsan sağlığını ciddi derecede tehdit eden, hatta ölümle sonuçlanan bu hastalığı dünya ülkelerinin gerek tıbbi, gerek ekonomik gerekse de sosyal açıdan yönetim biçimi farklılılar göstermektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti (koalisyon hükümeti), bu süreci yönetirken dünyanın birçok ülkesinden farklı hareket ederek, 10 Mart 2020 tarihinde tespit edilen ilk vakayı ve temaslılarını karantinaya alarak, hastalığın yayılmasının önüne geçmiştir. Bu önlemlerin başında ülkeye yurtdışından gelen yolculara kapatılması (hava, kara, deniz kapıları), izole edilmesi, kısmi sokağa çıkma yasağı ve KKTC meclisinin kararıyla Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimini Ekim 2020 tarihine ertelemesidir. Meşru hükümet, vakaların sıfırlanması ile birlikte, 10 Mart- 5 Mayıs 2020 tarihleri arasında toplam 56 gün süren izolasyon süreci, mevcut krizi yönetme çabası yanında açılım planı üzerinde çalışmalara başlamıştır. Özellikle ülkenin Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde olması ve koalisyonu oluşturan siyasi parti başkanları ile mevcut Cumhurbaşkanın yanında ana muhalefet parti başkanının aday adayı olması, aday adaylarının kriz yönetimi ve açılım konularında farklı fikirleri ve bu fikirleri etrafında dönen söylemleri sürece damgasını vurmuştur. Bu çalışmada, Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday adayı olan dört siyasetçinin, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, Ana Muhalefet Başkanı Tufan Erhürman’ın 56 günlük izolasyon sürecindeki söylemleri siyasal iletişim açısından incelenmiştir. Sosyal medya sitesi olan Facebook üzerinden paylaştıkları söylemler, nitel analiz yöntemi kullanılarak, içerik bakımından ve biçimsel olarak analiz edilmiş, kategorize edilerek Van Dijk’in eleştirel söylem analizi üzerinden mikro ve makro yapılar ortaya konmaya çalışılmıştır. Yürütülen araştırmanın sonucunda dört Cumhurbaşkanı aday adayının söylemlerinde karşılıklı çatışma halinde oldukları ve reaktif kriz yönetimi ve stratejisi kullandıkları gözlemlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Siyasal İletişim, Söylem Analizi, Kriz Yönetimi, Facebook, Covid-19. İletişim ve Medya Çalışmaları - Yüksek Lisans Tezi. Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü. Tez (Yüksek Lisans) - Doğu Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi, 2020. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Aysu Arsoy.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Eastern Mediterranea...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Eastern Mediterranea...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Opatokun, Ismail Oluwaseyi;

  In this paper, a non-parametric method known as Data Envelopment Analysis was used to analyse the efficiency of the healthcare systems of 48 European countries in managing the covid-19 pandemic. Using the constant returns to scale model of Charnes, Cooper and Rhodes (CCR) on input and output variables like total population, total covid-19 cases, total tests performed, total recoveries etc, the results showed that only 10 out of the 48 countries were optimally efficient in their management of the pandemic with some of the richest countries like France and Belgium being some of the poorest performers. Minimally developed countries like the Czech Republic, Andorra and Moldova were some of the best performers with Moldova being the most referenced optimal country in the benchmark test. It was shown that the inefficient countries like France and Belgium had to reduce the number of cases via distancing and lockdown measures to improve efficiency. The same goes for minimally efficient countries like the United Kingdom. The results finally indicate that developmental indices like gross domestic product (GDP) had an insignificant impact on the efficiency of countries in managing the pandemic as very rich countries were poor performers, although their high populations likely skewed the efficiency ratios in comparison to high performing countries with low populations. Keywords: Data Envelopment Analysis, DEA, CCR, European, Countries, Healthcare, Efficiency, Gross Domestic Product, Total Population, Covid-19, Tests ÖZ: Bu makalede, Veri Zarflama Analizi olarak bilinen parametrik olmayan bir yöntem, covid-19 pandemisini yönetmede 48 Avrupa ülkesinin sağlık sistemlerinin etkinliğini analiz etmek için kullanılmıştır. Charnes, Cooper ve Rhodes'un (CCR) ölçek modeline göre sabit getiri modelini toplam nüfus, toplam covid-19 vakaları, gerçekleştirilen toplam testler, toplam geri kazanımlar gibi girdi ve çıktı değişkenleri üzerinde kullanarak, sonuçlar 48 ülkeden yalnızca 10'unun Fransa ve Belçika gibi en zengin ülkelerden bazıları en fakir performans gösteren ülkelerden bazıları ile pandemiyi idare etmede en iyi şekilde etkiliydi. Çek Cumhuriyeti, Andorra ve Moldova gibi minimal gelişmiş ülkeler, kıyaslama testinde en çok başvurulan optimal ülke olan Moldova ile en iyi performans gösteren ülkelerden bazılarıydı. Fransa ve Belçika gibi verimsiz ülkelerin verimliliği artırmak için mesafe ve tecrit tedbirleri yoluyla vaka sayısını azaltmak zorunda kaldığı gösterildi. Aynı durum Birleşik Krallık gibi minimum düzeyde verimli ülkeler için de geçerli. Son olarak sonuçlar, gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) gibi kalkınma endekslerinin, çok zengin ülkeler zayıf performans gösterenler olduğu için, ülkelerin pandemiyi yönetmedeki verimliliği üzerinde önemsiz bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Anahtar Kelimeler: Veri Zarflama Analizi DEA), CCR, Avrupa, Ülkeler, Sağlık Hizmetleri, Verimlilik, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, Toplam Nüfus, Covid-19, Pandemi, Testler Master of Science in Industrial Engineering. Institute of Graduate Studies and Research. Thesis (M.S.) - Eastern Mediterranean University, Faculty of Engineering, Dept. of Industrial Engineering, 2021. Supervisor: Assist. Prof. Dr. Sahand Daneshvar.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Eastern Mediterranea...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Eastern Mediterranea...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Jafari, Kaveh;

  The study sought to examine the impacts of COVID -19 on tourism in the case of Famagusta town, in North Cyprus. Via a qualitative research approach, data is collected through face-to-face interviews from direct and indirect tourism stakeholders operating in Famagusta. Famagusta one of the largest towns in North Cyprus is a attractive tourist destination, boasting some of the best pristine beaches for sun, sea and sand experience as we well as interesting historical sites. A judgmental sampling strategy was employed to collect data from tourism stakeholders on the impacts of COVID-19 on tourism. Descriptive data analysis is engaged to report the results. Results of the study showed that, the novel corona virus has hampered on the tourism sector in Famagusta, North Cyprus. Indeed, as the globe suffered its effects in terms of economic gains, business and business closure. It has been the same with Famagusta, while a few private sectors positively gained (Internet and Technology), all other tourism reliant sectors such as hotels, restaurants, travel agencies and the transport sector massively suffered as a result of the global lockdown due to COVID 19 pandemic. And, although restrictions have been eased off and it is back to business again, work has not been the same again. Evidently customers are less and there is reduced travel and tourist arrivals in the country. Tourism is an essential sector in the town and country at large, as such practical implications encourage all stakeholders to actively endorse precautionary measures in business. Furthermore, recommendations to ensure vaccines and strict quarantine measures are affected were made in thus study. Keywords: Tourism Planning, Covid-19 Impacts, Pandemics ÖZ: Çalışma, Kuzey Kıbrıs'ın Gazimağusa kasabası örneğinde COVID-19'un turizm üzerindeki etkilerini incelemeyi amaçladı. Nitel araştırma yaklaşımı ile veriler, Gazimağusa'da faaliyet gösteren doğrudan ve dolaylı turizm paydaşlarından yüz yüze görüşmeler yoluyla toplanmaktadır. Kuzey Kıbrıs'ın en büyük şehirlerinden biri olan Gazimağusa, güneş, deniz ve kum deneyimi için en iyi el değmemiş plajlardan bazılarının yanı sıra ilginç tarihi yerlere sahip çekici bir turizm merkezidir. Turizm paydaşlarından COVID-19'un turizm üzerindeki etkileri hakkında veri toplamak için yargılayıcı bir örnekleme stratejisi kullanıldı. Sonuçları rapor etmek için açıklayıcı veri analizi yapılır. Çalışmanın sonuçları, yeni korona virüsün Kuzey Kıbrıs'ın Gazimağusa kentinde turizm sektörünü engellediğini gösterdi. Nitekim, dünya ekonomik kazanımlar, iş ve işlerin kapanması açısından etkilerini yaşarken. Gazimağusa ile aynı durumdayken, birkaç özel sektör olumlu bir şekilde kazanırken (İnternet ve Teknoloji), oteller, restoranlar, seyahat acenteleri gibi diğer tüm turizme bağımlı sektörler ve ulaşım sektörü nedeniyle küresel kilitlenme nedeniyle büyük zarar gördü. Kovid-19 ve kısıtlamaların azaltılmasına ve tekrar faaliyete geçmesine rağmen, işler bir daha eskisi gibi olmadı. Anlaşılan, müşteriler daha az ve ülkeye seyahat ve turist girişleri azaldı. Bu tür pratik uygulamalar tüm paydaşları iş dünyasında ihtiyati tedbirleri aktif olarak kabul etmeye teşvik ettiğinden, turizm şehir ve ülke genelinde önemli bir sektördür. Ayrıca, bu çalışmada aşıların ve sıkı karantina önlemlerinin etkilenmesini sağlayacak öneriler yapılmıştır. Anahtar Kelimeler: Turizm Planlaması, Covid-19 Etkileri, Pandemiler Master of Science in Tourism Management. Institute of Graduate Studies and Research. Thesis (M.S.) - Eastern Mediterranean University, Faculty of Tourism, 2021. Supervisor: Asst. Prof. Dr. Ali Özduran.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Eastern Mediterranea...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Eastern Mediterranea...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Zahrae, Afellat Fatima;

  The sudden closure by universities’ campuses across the globe, amid the coronavirus outbreak, brought out several adverse effects on the Edu-tourism, including boredom. Delineated by the arousal and planned behaviour theories, this research developed a conceptual framework investigating the impact of boredom on attitude and behaviours and their indirect impacts through psychological distress among the international students at the Eastern Mediterranean University during the COVİD‐19 pandemic. Partial least square (PLS-SEM) was used to analyse data from a sample of 260 students to explore the fore-mentioned relationships. The multigroup analysis was run to assess different responses of the students based on their gender and age. The research findings underscored the significant negative effect of boredom on edu-tourists attitude and insignificant positive effects on behaviour. Equally, the results of the link between students attitude and behaviour did not show any significance. Also, the mediation results demonstrated that psychological distress does not have any mediation effects. On the other hand, the results of the multigroup analysis unearth different responses by students on COVID-19. The male and female, the young and older students, have different reactionstowards the coronavirus pandemic. The study provides practical and theoretical implications, limitations and areas for further research. Keywords: COVID-19, Edu-tourists, Edu-tourism, state of boredom, psychological distress, Edu-tourists attitude, Edu-tourists behaviour. ÖZ: Koronavirüs salgını sırasında dünyanın dört bir yanındaki üniversitelerin kampüslerinin aniden kapanması, eğitim turizmi üzerinde can sıkıntısı da dahil olmak üzere birçok olumsuz etki yarattı. Uyarılma ve planlı davranış teorileri ile tanımlanan bu araştırma, Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde COVİD-19 salgını sırasında uluslararası öğrencilerde can sıkıntısının tutum ve davranışlar üzerindeki etkisini ve psikolojik sıkıntı yoluyla dolaylı etkilerini araştıran kavramsal bir çerçeve geliştirdi. Yukarıda belirtilen ilişkileri keşfetmek için 260 öğrenciden oluşan bir örneklemden alınan verileri analiz etmek için kısmi en küçük kare (PLS-SEM) kullanılmıştır. Çoklu grup analizi, öğrencilerin cinsiyetlerine ve yaşlarına göre farklı tepkilerini değerlendirmek için yapılmıştır. Araştırma bulguları, can sıkıntısının eğitici turist tutumu üzerindeki önemli olumsuz etkisinin ve davranış üzerindeki önemsiz olumlu etkilerinin altını çizdi. Aynı şekilde, öğrencilerin tutumları ve davranışları arasındaki bağlantının sonuçları da herhangi bir anlam ifade etmemiştir. Ayrıca, arabuluculuk sonuçları, psikolojik sıkıntının herhangi bir arabuluculuk etkisi olmadığını gösterdi. Öte yandan, çoklu grup analizinin sonuçları, öğrencilerin COVID-19 üzerindeki farklı tepkilerini ortaya çıkardı. Erkek ve kadın, genç ve daha büyük öğrencilerin corona virüs salgınına karşı farklı tepkileri var. Çalışma, daha fazla araştırma için pratik ve teorik çıkarımlar, sınırlamalar ve alanlar sağlar. Anahtar kelimeler: COVID-19, Edu-turistler, Edu-turizm, can sıkıntısı durumu, psikolojik sıkıntı, Edu-turist tutumu, Edu-turist davranı Master of Science in Tourism Management. Institute of Graduate Studies and Research. Thesis (M.S.) - Eastern Mediterranean University, Faculty of Tourism, 2021. Supervisor: Prof. Dr. Habib Alipour.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Eastern Mediterranea...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert