Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to COVID-19. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
25 Research products, page 1 of 3

 • COVID-19
 • Publications
 • Research data
 • Research software
 • Other research products
 • Restricted
 • DK
 • Danish
 • VBN

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Restricted Danish
  Authors: 
  Faber, Stine Thidemann; Hansen, Claus D.;
  Publisher: Hans Reitzels Forlag
  Country: Denmark

  Via en række empiriske og teoretiske nedslag belyser dette kapitel mønstre, tendenser og dynamikker af CoVID19 i et kønsperspektiv; herunder på de kønnede forskelle i sygdomsstatistikker, sundhedsadfærd, arbejdsmarked, familieliv, mental trivsel, vold, samt lederskab og krisehåndtering. Ærindet med kapitlet er ved hjælp af indsigter fra kønssociologien at illustrere, forklare og diskutere, hvordan denne virus på en lang række områder har haft forskellige udfald og konsekvenser for henholdsvis mænd og kvinder. Kapitlet har det udgangspunkt, at netop et kønsperspektiv på pandemien tilbyder ’en prisme’, som vi ikke bør overse; en prisme som både kan give os vigtige indsigter i, hvad køn og kønsnormer betyder i nuværende samfund samt hvor robust den nordiske ligestillingsudvikling egentlig er, men også om kriseberedskab og samfundsmæssige konsekvenser, som vil være nyttige at kende til, hvis samfundet igen kommer under et lignende pres ved fremtidige epidemier.

 • Publication . Article . 2020
  Restricted Danish
  Authors: 
  Jacobsen, Michael Hviid; Petersen, Anders;
  Country: Denmark
 • Restricted Danish
  Authors: 
  Varberg, Jeanette; Duedahl, Poul;
  Publisher: Gad
  Country: Denmark

  I begyndelsen af 2019 følte den 57-årige rejehandler Wei Guixian i Wuhan sig småsløj. Hun opsøgte en læge for at få hjælp til at dulme symptomerne og vendte derpå tilbage til sin stadeplads på dyremarkedet. Tre måneder senere var smitten ude af kontrol og spredt i hele verden.For langt de fleste af den moderne verdens indbyggere var det første gang, de så effekten af en verdensomspændende epidemi med den angst og destruktion, som følger i slipstrømmen. I et historisk perspektiv var den til gengæld forventelig.Frygten for epidemierne er ældgammel, og engang troede man, at de høstede deres ofre fra ryggen af en gustengul hest. Det er da også helt uden sammenligning sygdomme og ikke krige, der udgør verdenshistoriens største dræber. Adskillige gange har epidemier ændret historiens gang og været afgørende for, om imperier bestod eller bukkede under, ligesom de har givet nye muligheder for de overlevende.Denne bog fortæller hele historien, fra de første epidemier blandt de tidligste stenalderbønder, til hele verdens befolkning blev ramt af COVID-19.

 • Restricted Danish
  Authors: 
  Bredgaard, Thomas; Hansen, Claus D.; Larsen, Jeppe Fuglsang; Kylling, Anne-Birte; Hørby Jørgensen, Jens; Ibsgaard, Estrid;
  Publisher: Institut for Politik og Samfund, Aalborg Universitet
  Country: Denmark

  Projektet undersøger hvordan corona-perioden påvirker arbejdslivet og den mentale sundhed for udvalgte faggrupper på det danske arbejdsmarked (sygeplejersker, butiksansatte, skolelærere, advokater/ejendomsmæglere/revisorer og hotel- og restaurationsansatte). I denne anden rapport fra projekt undersøger vi arbejdslivet med corona, dvs. perioden imellem de to store nedlukninger, hvor de fleste faggrupper vendte tilbage til deres arbejdspladser.

 • Restricted Danish
  Authors: 
  Jensen, Christina Mohr; Sørensen, Juki Kataoka; Astorp, Marianne Yde; Kyneb, Lise-Lotte; Lorentzen, Britta Juul; Pedersen, Tine Mølholt; Ryom, Pia Køhler; Therkelsen, Mariane; Mainz, Jan;
  Publisher: Dansk Selskab for Patientsikkerhed med støtte fra Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedsvæsenet (DSKS)
  Country: Denmark
 • Restricted Danish
  Authors: 
  Jensen, Jens F.; Skovrup, Nanna Finne; Smed, Søren Graakjær;
  Country: Denmark

  Denne bog handler om oplevelseserhvervene – og især museer og kulturinstitutioner – under corona-pandemien, samt om hvordan institutionerne har mødt og håndteret corona-krisen på forskellige innovative måder. Efter et kort anekdotisk anslag i form af tre uventede konsekvenser af corona-pandemien og et ligeledes kort state-of-the-art afsnit om den foreliggende faglige littaretur om museer, corona og innovation ses der indledningsvist på, hvordan corona-nedlukningen generelt har påvirket oplevelseserhvervene og særligt museer og kulturarvsinstitutioner. Dernæst præsenteres firetre teoretiske frame works. Først præsenteres en række undersøgelser af oplevelseserhvervenes og museernes situation under corona-pandemien. For det andet gennemgås en række strukturelle træk ved oplevelseserhvervene, som har betydning for, hvordan corona-krisen specielt har påvirket disse erhverv. For det tredjeandet introduceresgennemgås 4 typologier for innovation, der inddeler innovationer i forhold til: 1) hvad det er, der innoveres; 2) hvad graden af innovationen er; 3) hvorfra innovationen trækker sin viden og sine ressourcer og drivkræfter; samt 4) i relation til hvilken kontekst, noget kan betragtes som innovativt. For det fjerdetredje præsenteres foreliggende såvel videnskabelige som mere faglige-formidlingsmæssige bidrag til behandlingen og forståelsen af komplekset mellem oplevelseserhvervene, corona-pandemien og innovation. Endelig gennemføres 5 case-studier blandt museer og kulturinstitutioner, der illustrerer og eksemplificerer de forskellige innovative tiltag, som institutionerne har mødt krisen med, belyst og analyseret gennem de tre præsenterede teoretiske frame works. Bogen afsluttes med en konklusion og en perspektivering

 • Publication . Book . 2020
  Restricted Danish
  Publisher: Hans Reitzels Forlag
  Country: Denmark

  Bogen analyserer det danske samfund ramt af epidemien og ser COVID-19 som en kraft, der forandrer samfundet. Bogen dækker emner som magt, krop, køn, klima, byliv, klasser, overvågning mm. Forfatterne er førende danske samfundsforskere.

 • Restricted Danish
  Authors: 
  Jacobsen, Michael Hviid; Petersen, Anders;
  Country: Denmark
 • Restricted Danish
  Authors: 
  Back, Tobias Boelt; Lindegaard, Laura Bang;
  Country: Denmark

  During the recent pandemic, new risk-related understandings of 'distance' have emerged and been embedded in the contextual configurations of shared, public spaces (Katila et al. 2020; Mondada et al. 2020). Indeed, across the world, various creative and culturally anchored measurement systems (see Sacks 1992) have been implemented to indicate a safe distance, e.g., one or two meters, the length of a kangaroo, a cow, a baby elephant, etc. (see Barry and Keane 2021 for more examples). Though, these new standards, including general confusion about whether they are guidelines, rules, directives, or something else, give rise to questions about how members, then, go about making their embodied practices "visible-and-reportable-for-all-practical-purposes", as those of a competent member without drawing attention to such membership competencies as anything out of the ordinary (Garfinkel 1967; Sacks 1984). The paper reports on the ongoing qualitative research project Travelling Together (2021-2023), and our data excerpts are from a 360-degree video collection of observable and reportable, pandemic-specific practices of people riding intercity trains in Northern Jutland, Denmark. It uses ethnomethodology and conversation analysis to explore in detail the specifics of how public transport users make sense of the strangeness of COVID-19 mobilities by adapting ad hoc new courses of (inter)action to their already existing, taken-for-granted travelling practices. We draw on insights from Foucault's (2010/1082-1983) studies of governmentality as we approach risk governance as constituted, maintained, and challenged in and through passengers’ work of establishing their train travelling practices as reasonable and appropriate for all practical purposes.The aim of this paper is then not to check if public transport users comply with pandemic-specific risk communication or not, but to consider 1) what 'appropriate distance' consist of as it is continually articulated and sustained as a materially and socially contexed members' phenomenon, and 2) how we can study the lived orderliness of risk governance practices as these become "progressively witnessable-and-discourse-able" (Garfinkel et al. 1981)?

 • Restricted Danish
  Authors: 
  Mette Mechlenborg; Toke Haunstrup Christensen;
  Country: Denmark

  Dette pilotprojekt har undersøgt, hvordan boliglivet forandrer sig, når arbejdet bliver en større del af hjemmelivet – sådan som det har været tilfældet for mange danskere under og efter covid-19 pandemien. Projektet har sat fokus på, hvilken konsekvens det har for boligens indretning, dets rumlige organisering, brug og rolle, og hvilket effekter det har for lokalsamfundet, at være mere derhjemme – for at arbejde.

Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to COVID-19. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
25 Research products, page 1 of 3
 • Restricted Danish
  Authors: 
  Faber, Stine Thidemann; Hansen, Claus D.;
  Publisher: Hans Reitzels Forlag
  Country: Denmark

  Via en række empiriske og teoretiske nedslag belyser dette kapitel mønstre, tendenser og dynamikker af CoVID19 i et kønsperspektiv; herunder på de kønnede forskelle i sygdomsstatistikker, sundhedsadfærd, arbejdsmarked, familieliv, mental trivsel, vold, samt lederskab og krisehåndtering. Ærindet med kapitlet er ved hjælp af indsigter fra kønssociologien at illustrere, forklare og diskutere, hvordan denne virus på en lang række områder har haft forskellige udfald og konsekvenser for henholdsvis mænd og kvinder. Kapitlet har det udgangspunkt, at netop et kønsperspektiv på pandemien tilbyder ’en prisme’, som vi ikke bør overse; en prisme som både kan give os vigtige indsigter i, hvad køn og kønsnormer betyder i nuværende samfund samt hvor robust den nordiske ligestillingsudvikling egentlig er, men også om kriseberedskab og samfundsmæssige konsekvenser, som vil være nyttige at kende til, hvis samfundet igen kommer under et lignende pres ved fremtidige epidemier.

 • Publication . Article . 2020
  Restricted Danish
  Authors: 
  Jacobsen, Michael Hviid; Petersen, Anders;
  Country: Denmark
 • Restricted Danish
  Authors: 
  Varberg, Jeanette; Duedahl, Poul;
  Publisher: Gad
  Country: Denmark

  I begyndelsen af 2019 følte den 57-årige rejehandler Wei Guixian i Wuhan sig småsløj. Hun opsøgte en læge for at få hjælp til at dulme symptomerne og vendte derpå tilbage til sin stadeplads på dyremarkedet. Tre måneder senere var smitten ude af kontrol og spredt i hele verden.For langt de fleste af den moderne verdens indbyggere var det første gang, de så effekten af en verdensomspændende epidemi med den angst og destruktion, som følger i slipstrømmen. I et historisk perspektiv var den til gengæld forventelig.Frygten for epidemierne er ældgammel, og engang troede man, at de høstede deres ofre fra ryggen af en gustengul hest. Det er da også helt uden sammenligning sygdomme og ikke krige, der udgør verdenshistoriens største dræber. Adskillige gange har epidemier ændret historiens gang og været afgørende for, om imperier bestod eller bukkede under, ligesom de har givet nye muligheder for de overlevende.Denne bog fortæller hele historien, fra de første epidemier blandt de tidligste stenalderbønder, til hele verdens befolkning blev ramt af COVID-19.

 • Restricted Danish
  Authors: 
  Bredgaard, Thomas; Hansen, Claus D.; Larsen, Jeppe Fuglsang; Kylling, Anne-Birte; Hørby Jørgensen, Jens; Ibsgaard, Estrid;
  Publisher: Institut for Politik og Samfund, Aalborg Universitet
  Country: Denmark

  Projektet undersøger hvordan corona-perioden påvirker arbejdslivet og den mentale sundhed for udvalgte faggrupper på det danske arbejdsmarked (sygeplejersker, butiksansatte, skolelærere, advokater/ejendomsmæglere/revisorer og hotel- og restaurationsansatte). I denne anden rapport fra projekt undersøger vi arbejdslivet med corona, dvs. perioden imellem de to store nedlukninger, hvor de fleste faggrupper vendte tilbage til deres arbejdspladser.

 • Restricted Danish
  Authors: 
  Jensen, Christina Mohr; Sørensen, Juki Kataoka; Astorp, Marianne Yde; Kyneb, Lise-Lotte; Lorentzen, Britta Juul; Pedersen, Tine Mølholt; Ryom, Pia Køhler; Therkelsen, Mariane; Mainz, Jan;
  Publisher: Dansk Selskab for Patientsikkerhed med støtte fra Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedsvæsenet (DSKS)
  Country: Denmark
 • Restricted Danish
  Authors: 
  Jensen, Jens F.; Skovrup, Nanna Finne; Smed, Søren Graakjær;
  Country: Denmark

  Denne bog handler om oplevelseserhvervene – og især museer og kulturinstitutioner – under corona-pandemien, samt om hvordan institutionerne har mødt og håndteret corona-krisen på forskellige innovative måder. Efter et kort anekdotisk anslag i form af tre uventede konsekvenser af corona-pandemien og et ligeledes kort state-of-the-art afsnit om den foreliggende faglige littaretur om museer, corona og innovation ses der indledningsvist på, hvordan corona-nedlukningen generelt har påvirket oplevelseserhvervene og særligt museer og kulturarvsinstitutioner. Dernæst præsenteres firetre teoretiske frame works. Først præsenteres en række undersøgelser af oplevelseserhvervenes og museernes situation under corona-pandemien. For det andet gennemgås en række strukturelle træk ved oplevelseserhvervene, som har betydning for, hvordan corona-krisen specielt har påvirket disse erhverv. For det tredjeandet introduceresgennemgås 4 typologier for innovation, der inddeler innovationer i forhold til: 1) hvad det er, der innoveres; 2) hvad graden af innovationen er; 3) hvorfra innovationen trækker sin viden og sine ressourcer og drivkræfter; samt 4) i relation til hvilken kontekst, noget kan betragtes som innovativt. For det fjerdetredje præsenteres foreliggende såvel videnskabelige som mere faglige-formidlingsmæssige bidrag til behandlingen og forståelsen af komplekset mellem oplevelseserhvervene, corona-pandemien og innovation. Endelig gennemføres 5 case-studier blandt museer og kulturinstitutioner, der illustrerer og eksemplificerer de forskellige innovative tiltag, som institutionerne har mødt krisen med, belyst og analyseret gennem de tre præsenterede teoretiske frame works. Bogen afsluttes med en konklusion og en perspektivering

 • Publication . Book . 2020
  Restricted Danish
  Publisher: Hans Reitzels Forlag
  Country: Denmark

  Bogen analyserer det danske samfund ramt af epidemien og ser COVID-19 som en kraft, der forandrer samfundet. Bogen dækker emner som magt, krop, køn, klima, byliv, klasser, overvågning mm. Forfatterne er førende danske samfundsforskere.

 • Restricted Danish
  Authors: 
  Jacobsen, Michael Hviid; Petersen, Anders;
  Country: Denmark
 • Restricted Danish
  Authors: 
  Back, Tobias Boelt; Lindegaard, Laura Bang;
  Country: Denmark

  During the recent pandemic, new risk-related understandings of 'distance' have emerged and been embedded in the contextual configurations of shared, public spaces (Katila et al. 2020; Mondada et al. 2020). Indeed, across the world, various creative and culturally anchored measurement systems (see Sacks 1992) have been implemented to indicate a safe distance, e.g., one or two meters, the length of a kangaroo, a cow, a baby elephant, etc. (see Barry and Keane 2021 for more examples). Though, these new standards, including general confusion about whether they are guidelines, rules, directives, or something else, give rise to questions about how members, then, go about making their embodied practices "visible-and-reportable-for-all-practical-purposes", as those of a competent member without drawing attention to such membership competencies as anything out of the ordinary (Garfinkel 1967; Sacks 1984). The paper reports on the ongoing qualitative research project Travelling Together (2021-2023), and our data excerpts are from a 360-degree video collection of observable and reportable, pandemic-specific practices of people riding intercity trains in Northern Jutland, Denmark. It uses ethnomethodology and conversation analysis to explore in detail the specifics of how public transport users make sense of the strangeness of COVID-19 mobilities by adapting ad hoc new courses of (inter)action to their already existing, taken-for-granted travelling practices. We draw on insights from Foucault's (2010/1082-1983) studies of governmentality as we approach risk governance as constituted, maintained, and challenged in and through passengers’ work of establishing their train travelling practices as reasonable and appropriate for all practical purposes.The aim of this paper is then not to check if public transport users comply with pandemic-specific risk communication or not, but to consider 1) what 'appropriate distance' consist of as it is continually articulated and sustained as a materially and socially contexed members' phenomenon, and 2) how we can study the lived orderliness of risk governance practices as these become "progressively witnessable-and-discourse-able" (Garfinkel et al. 1981)?

 • Restricted Danish
  Authors: 
  Mette Mechlenborg; Toke Haunstrup Christensen;
  Country: Denmark

  Dette pilotprojekt har undersøgt, hvordan boliglivet forandrer sig, når arbejdet bliver en større del af hjemmelivet – sådan som det har været tilfældet for mange danskere under og efter covid-19 pandemien. Projektet har sat fokus på, hvilken konsekvens det har for boligens indretning, dets rumlige organisering, brug og rolle, og hvilket effekter det har for lokalsamfundet, at være mere derhjemme – for at arbejde.