Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to COVID-19. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
10 research outcomes, page 1 of 1
 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Emin Arslan; Hakan Kendir;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Tutad

  Küresel anlamda turizm sektörünü derinden etkileyen COVID-19 salgını, turist tercihlerinde büyük değişiklikleri beraberinde getirmiştir. Kitle turizminin daha az tercih edildiği, bireysel turizm aktivitelerinin tercihlerde daha fazla öne çıktığı bir döneme girilmiştir. ...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Alkan, Aybars; Tümbek Tekeoğlu, Aşkım Nurdan;
  Publisher: İstanbul Ticaret Üniversitesi
  Country: Turkey

  COVID-19 salgını sonrasında kültür sanat tüketim modelleri hızla değişmekte ve kendine yeni kanallar aramaktadır. Bu araştırmayla Dünya çapında dönüşüm yaşayan sanat pazarının güncel durumunu anlamak ve buradaki aktörlerin gelecekte var olabilmek için neler yapabilecekl...

 • publication . Doctoral thesis . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Erol, Rıza;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
  Country: Turkey

  Dünyamız hızlı bir şekilde değişiyor. İnternetin bulunması ve yaygınlaşması ile mesafeler kısalmış iletişim artmıştır. Çağımız bilgi ve bilgiye sahip olanların sektörlere yön vereceği dijital çağ olma yolunda hızla ilerlemektedir. Özellikle 2019 yılının sonlarında dünya...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Kurt, Şule;
  Publisher: İstanbul Ticaret Üniversitesi
  Country: Turkey

  Sanayi Devrimi ve sonrasında oluşan, endüstriyel ve teknolojik gelişmeleri sanatsal, kültürel, toplumsal ve politik perspektifte gözlemleyen ve üzerinde düşünüp fikir geliştiren flanör, 19. ve 20.yüzyıl kent karakteridir. Flanör; modernite ile yaşanan teknolojik gelişme...

 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Akın, Aliye; Akın, Adnan; Baş, Mehtap; Karakan, Halil İbrahim;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Gazi Üniversitesi- Turizm Fakültesi
  Country: Turkey

  TaTuTa projesi (Tarım Turizm Takas), ekolojik tarım ile geçimini sağlayan çiftçi ailelerine gönüllü olarak finans, işgücü ve bilgi gibi konularda destek sağlamak amacıyla kurulmuştur. Proje, ziyaretçilere doğa dostu tarımsal üretim alanlarında yaşama ve öğrenme fırsatı ...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Tutuncu, Done; Esen, Muhammet Fevzi;
  Publisher: DergiPark
  Country: Turkey

  Giriş ve Amaç: Çalışmada, COVID-19 salgın yönetiminde nesnelerin internetinden (NİT) hangi alanlarda faydalanıldığının nitel araştırma yöntemlerinden biri olan bilim haritalarıyla tespit edilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Sciencedirect ve Pubmed platformları kulla...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Turkish
  Authors:
  Karlı, Halil; Tanyaş, Mehmet;
  Publisher: İstanbul Ticaret Üniversitesi
  Country: Turkey

  Firmalar rekabetin yoğunlaşmasıyla birlikte çeşitli stratejiler kullanarak faaliyetlerine devam etmeye çalışmaktadırlar. Kullanılan bu stratejiler önemli avantajlar sunsa da bazı riskleri de beraberinde getirmektedir. Bu stratejilerden maksimum faydanın sağlanması için ...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Turkish
  Publisher: Anadolu Üniversitesi
  Country: Turkey

  In this research, how the roles of faculty members change in the process of digital transformation and technology integration of higher education institutions has been examined. Accordingly, the current situation on how the evolving and changing roles of the faculty mem...

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Turkish
  Authors:
  Karagöz, Abdulkadir;
  Publisher: İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
  Country: Turkey

  Tarım, insanlığın ilk ekonomik faaliyetidir. İnsanlık tarihinde tarım sektöründe zamanla değişimler yaşanmış, yöntemler, girdiler, çıktılar, ekipmanlar yenilenmiştir. Bu süreçte tarımın vazgeçilmezliği ise asla değişmemiştir. Dünya nüfusu arttıkça gıdaya olan talep de e...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Turkish
  Publisher: Anadolu Üniversitesi
  Country: Turkey

  The transformation process that has emerged with the Coronavirus epidemic and has an impact all over the world continues to develop rapidly. this transformation shows its impact in many different fields, especially in the fields of health and education, economy, shoppin...

10 research outcomes, page 1 of 1