Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to COVID-19. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
194 research outcomes, page 1 of 20
 • publication . Bachelor thesis . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Lundmark, Sara; Sällström, Linda;
  Publisher: Umeå universitet, Sociologiska institutionen
  Country: Sweden

  På grund av coronapandemin har biblioteken digitaliserats på en högre nivå än tidigare. Detta är något som påverkar bibliotekspersonalen och deras arbetsuppgifter. Vi vill därför undersöka hur bibliotekspersonalen uppfattar att deras arbetsuppgifter påverkats i och med ...

 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Swedish
  Authors:
  Gustafsson Nilsson, Lisa; Norén, Emma;
  Publisher: Umeå universitet, Logopedi
  Country: Sweden

  Bakgrund The Gugging Swallowing Screen - Intensive Care Unit (GUSS-ICU) är ett screeningtest med syfte att fånga upp indikationer på sväljsvårigheter efter långvarig intubering hos inneliggande patienter på intensivvårdsavdelningar (IVA). I dagsläget finns det inget sve...

 • publication . Bachelor thesis . 2022
  Open Access Swedish
  Authors:
  Rikner, William; Neijman, Daniel;
  Publisher: Umeå universitet, Företagsekonomi
  Country: Sweden

  Pandemin som bröt ut till följd av covid-19 var till stor del startskottet för organisationer att börja använda virtuella verktyg i en större grad för att kunna arbeta i fler arbetsmiljöer än i endast den traditionella, vilket har varit i organisationens lokaler. Många ...

 • publication . Bachelor thesis . 2022
  Open Access Swedish
  Authors:
  Larsson, Johanna;
  Publisher: Umeå universitet, Sociologiska institutionen
  Country: Sweden

  This study is a qualitative analysis that focuses on library staffs work with writing activities in Västerbotten and Västernorrland before, during and after the Covid-19 pandemic. It also focuses on the future of writing activities at the library and whether or not the ...

 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Swedish
  Authors:
  Vickström, Henric;
  Publisher: Umeå universitet, Pedagogiska institutionen
  Country: Sweden

  Spridning av Covid-19 viruset har lett till en pandemi i världen där olika organisationer behöver göra anpassningar för att hantera krisen. Syftet med den här studien är att ta reda på hur en HR-enhet arbetar under en kris inom en kommun. Studien utgår från följande frå...

 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Swedish
  Authors:
  Zachrisson, Nicole; Stolt, Astrid;
  Publisher: Umeå universitet, Institutionen för kost- och måltidsvetenskap
  Country: Sweden

  Att starta upp och driva ett mikrobryggeri är en pågående och växande trend i Sverige och har varit en trend under de senaste tio åren. Efterfrågan av lokal och hantverksmässig öl har aldrig varit så stor som den är idag. Syftet med det här arbetet är att undersöka och ...

 • publication . Bachelor thesis . 2022
  Open Access Swedish
  Authors:
  Holmgren, Johanna; Lageson, Signe; Johansson, Ellen;
  Publisher: Umeå universitet, Institutionen för informatik
  Country: Sweden

  The overall development of the digitalization of workplaces has led to an increase in telework. Additionally, the recent Covid-19 pandemic along with following societal lockdowns and social distancing rules has led to a significant escalation of teleworking since worker...

 • publication . Bachelor thesis . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Almaghoot, Nasr;
  Publisher: Umeå universitet, Statsvetenskapliga institutionen
  Country: Sweden

  Covid-19 har påverkat våra liv på många olika sätt. Ett stort antal människor dör, det har blivit allt mer svårare att hitta jobb, resa utomlands, träffa familjen och att det är oacceptable att umgås med kompisar. Krav på vårdpersonal har blivit högt och arbetsbelastnin...

 • publication . Bachelor thesis . 2022
  Open Access Swedish
  Authors:
  Levin, Johanna;
  Publisher: Umeå universitet, Institutionen för kultur- och medievetenskaper
  Country: Sweden

  Syftet med studien är att undersöka och analysera hur studenter vid Umeå universitet har upplevt den påtvingade ensamheten till följd av restriktionerna under covid-19 pandemin. Detta görs via informanters utsagor under samtal om subjektiva upplevelser av den sociala di...

 • publication . Bachelor thesis . 2022
  Open Access Swedish
  Authors:
  Jonsson, Sandra; Sarah, Bodsjö;
  Publisher: Umeå universitet, Institutionen för omvårdnad
  Country: Sweden

  Abstrakt Bakgrund: Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) innebär en förlängd stressreaktion och beteendeförändring hos en person. Riskfaktorer på IVA för utvecklandet av PTSD är bland andra vårdmiljö, läkemedel, lång vårdtid samt mekanisk ventilation. COVID-19 kan orsaka ...

194 research outcomes, page 1 of 20