Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to COVID-19. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
195 Research products, page 1 of 20

 • COVID-19
 • Publications
 • Research software
 • Other research products
 • SE
 • Swedish
 • Publikationer från Umeå universitet
 • COVID-19

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access Swedish
  Authors: 
  Nilsson-Mård, Amanda; Lind, Ida;
  Publisher: Umeå universitet, Pedagogiska institutionen
  Country: Sweden

  Denna studie undersöker hur Idrott & hälsa- lärare på gymnasiet under hösten 2020 hanterar omställningen till växelvis distansundervisning i och med Covid-19. Fokus ligger på planering, genomförande samt teknik. Metoden som använts i denna studie är semi-strukturera...

 • Open Access Swedish
  Authors: 
  Åkesson, Louise; Levander, Hanna;
  Publisher: Umeå universitet, Sociologiska institutionen
  Country: Sweden

  Vi lever i en pågående pandemi som har påverkat människor över hela världen. I Sverige har det tillkommit både restriktioner och rekommendationer för att minska smittspridningen. Folkhälsomyndigheten rekommenderar de som har möjlighet att arbeta hemifrån, även kallat di...

 • Open Access Swedish
  Authors: 
  Nylén, Erik;
  Publisher: Umeå universitet, Sociologiska institutionen
  Country: Sweden

  Uppsatsens syfte var att undersöka hur kunskapsdelning inom en organisation påverkas när det fysiska mötet inte längre är tillgängligt. Datamaterialet för undersökningen bestod av semistrukturerade intervjuer med anställda som påbörjat sin anställning i samband med COVI...

 • Open Access Swedish
  Authors: 
  Flodin, Julia;
  Publisher: Umeå universitet, Institutionen för geografi
  Country: Sweden

  Tourism is a vital part of society today and is used as a way to achieve regional and local development. Since the demand for tourism is constantly changing based on what is happening in the world, destinations must be able to adjust to changes in a global context. For ...

 • Open Access Swedish
  Authors: 
  Furtenbach, Tim; Noori, Ammar;
  Publisher: Umeå universitet, Sociologiska institutionen
  Country: Sweden

  Corona pandemin har tagit världen med storm med många nedsättningar och omställningen i världen har varit en utmaning för alla människor och länder. Världshälsoorganisationen klassade Covid-19 virus som en pandemi och kort efter klassade den svenska Folkhälsomyndigheten...

 • Open Access Swedish
  Authors: 
  Henriksson, Karl; Hallesjö, Ludwig;
  Publisher: Umeå universitet, Företagsekonomi
  Country: Sweden

  Effekterna av covid-19 pandemin har ytterligare accelererat den utveckling som skett i samhället under en längre tid. Allt mer av den privata och yrkesmässiga vardagen sker numera digitalt, där distansarbete blivit normen för många. Arbetslivet är möjligen det område so...

 • Open Access Swedish
  Authors: 
  Andersson, Moa; Karlsson, Christopher;
  Publisher: Umeå universitet, Företagsekonomi
  Country: Sweden

  Tankesättet om att desto oftare en förändring i en verksamhet eller organisationer genomförs desto bättre har blivit allt mer vanligt vilket har medfört att organisationsförändringar sker allt oftare. Den ständiga utvecklingen av teknologi försvårar forskning...

 • Open Access Swedish
  Authors: 
  Ebba Holmström; Katarina Andersson;
  Publisher: Umeå universitet, Institutionen för socialt arbete
  Country: Sweden

  Bakgrund: Socionomer är en viktig profession i samhällets sociala skyddsnät och verksamma i många möten med sårbara grupper i kris. Den pågående globala coronapandemin är en stor kris som drabbat världen och speciellt äldre personer har drabbats hårt av pandemins konsek...

 • Open Access Swedish
  Authors: 
  Kauppi, Albin; Malm, Lydia;
  Publisher: Umeå universitet, Institutionen för kost- och måltidsvetenskap
  Country: Sweden

  Coronaviruset Covid-19 har haft en snabb spridning i Sverige och Europa framförallt. För att hantera krisen vidtas åtgärder nationellt som globalt med råd såsom att hålla personlig hygien, utöva social distansering och stanna hemma i den mån man kan. Detta har bidragit ...

 • Publication . Bachelor thesis . 2022
  Open Access Swedish
  Authors: 
  Sjödin, Alexandra; Näslund, Isabelle;
  Publisher: Umeå universitet, Institutionen för psykologi
  Country: Sweden

  I samband med Covid-19 pandemin har användningen av digitala videomöten ökat drastiskt. Till följd av detta har effekter såsom trötthet och utmattning uppstått. Den här studien syftade därmed till att studera zoomtrötthet hos studenter vid Umeå Universitet. Frågeställni...