Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to COVID-19. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
1 research outcomes, page 1 of 1
  • other research product . Other ORP type . 2020
    Open Access Swedish
    Publisher: Energimyndigheten
    Country: Sweden

    Coronapandemi som kom i början på året 2020 har på många sätt förändrat användningen av den bebyggda miljön. En kunskapskartläggning har genomförts med syfte att synliggöra det specifika kunskapsläget om ventilation, uppvärmning och kyla av inomhusmiljön och behovet av ...

1 research outcomes, page 1 of 1