Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to COVID-19. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
110 research outcomes, page 1 of 11
 • other research product . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Andersson, Joakim;
  Persistent Identifiers
  Country: Sweden

  This thesis aims to explore and analyse the different ways in which handicraft [sloyd] teachers communicate when teaching action-based knowledge, and the consequences for communication of different forms of communication between teacher and student. This dissertation ha...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2020
  Open Access Swedish
  Authors:
  Axelsson, Emelie; Danielsson, Louise;
  Persistent Identifiers
  Country: Sweden

  Bakgrund: Intensivvården är centralt under en krissituation orsakad av en pandemi. Kompetensen hos intensivvårdssjuksköterskan är vital för att kunna utföra övervakning, behandling och uppföljning av intensivvårdspatienter. Genom resiliens kan hälso- och sjukvården anpa...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2020
  Open Access Swedish
  Authors:
  Axelin, Felicia; Nieminen, Juliana;
  Persistent Identifiers
  Country: Sweden

  Bakgrund och problem: Under vintern 2019 upptäcktes ett nytt coronavirus som snabbt spred sig runt om i världen. Det klassades som en pandemi och företag tvingades att snabbt anpassa sig för att förhindra smittspridning och för att dämpa negativa effekter på ekonomin. F...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Kånge, Ebba; Olofsson, Isabell;
  Persistent Identifiers
  Country: Sweden

  Covid-19 pandemin som bröt ut 2020 tvingade många organisationer att gå över till distansarbete. Övergången till distansarbete skedde fort vilket innebar liten möjlighet för att strategiskt planera hur det skulle gå till, hur verksamheten skulle arbeta eller hur chefer ...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2020
  Open Access Swedish
  Authors:
  Larsson, Josefine; Sager, Johanna;
  Persistent Identifiers
  Country: Sweden

  The aim of this study was to examine employees' perceived work motivation and how it has changed when forced to telework instead of regular office work. The study is based on the Self-determination theory (SDT) and its psychological needs; autonomy, competence and relat...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2020
  Open Access Swedish
  Authors:
  Finström, Aida; Lindgren, Felicia;
  Persistent Identifiers
  Country: Sweden

  Syfte: Fallstudien ämnade undersöka hur konsekvenserna av Covid-19-pandemin har påverkat arbetsmiljön, främst den psykosociala, inom hotellbranschen. Mer specifikt har syftet varit att undersöka hur personalen påverkats av hotellens krishantering, med ett särskilt fokus...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Johansson, Elin; Baskarad, Katarina;
  Persistent Identifiers
  Country: Sweden

  Kvinnor som utsätts för våld i nära relationer är en utsatt grupp som börjar bli allt mer prioriterad inom socialtjänsten i Sverige. Det yttersta ansvaret att ge dessa kvinnor det stöd de behöver ligger hos socialnämnden. Kvinnojourerna har en lång erfarenhet av att stö...

  Add to ORCIDorcid
 • During the spring of 2020 upper secondary school of Sweden was affected by regulations to stop the spread of SARS-CoV-2, also known as the Corona-virus. Upper secondary school was recommended to start using of distance learning on the 17 of March 2020. Swedish schools w...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Gunner, Ellen; Ingels, Frida;
  Persistent Identifiers
  Country: Sweden
  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2020
  Open Access Swedish
  Authors:
  Dahlgren, Petra; Kjellman, Vera;
  Persistent Identifiers
  Country: Sweden

  Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur äldre representeras och gestaltas i dagspress under pandemin covid-19 samt huruvida det finns skillnader i hur morgonpress och kvällspress representerar och gestaltar äldre. Teori: Representationsteorin, gestaltningsteorin ...

  Add to ORCIDorcid
110 research outcomes, page 1 of 11