Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to COVID-19. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
119 research outcomes, page 1 of 12
 • other research product . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  KALLDAL, HANNA; KARLKVIST, DANIEL; KHADEMI, THEODOR; LAM, CHARLIE; REPO WECKLAUF, ROBIN; WAHLBERG, ANDRÉ;
  Persistent Identifiers
  Country: Sweden

  Studier visar att internetanvändningen bland den svenska befolkningen fortsätter att växa varje år och har under de senaste tio åren ökat mest för den äldre målgruppen. Trots detta har de flesta applikationer som utvecklas inte tagit hänsyn till seniorer. Detta blir pro...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Possnert, Samuel; Rahmani, Baback;
  Persistent Identifiers
  Country: Sweden

  Bakgrund: Den krävande intensivvårdsmiljön utsätter intensivvårdssjuksköterskor för en hög stress och graden av utbrändhet hos intensivvårdssjuksköterskor är högre än annan vård-och omsorgspersonal. Indirekt exponering till trauma i dessa miljöer kopplat med utbrändhet ...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Klint, Emma;
  Persistent Identifiers
  Country: Sweden

  Violations of democratic standards and use of emergency power to curb the Covid-19 pandemic, has become routine for many of the world's countries during 2020. Excessive use of emergency powers or limiting media freedoms means that Covid-19 could potentially pose a threa...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Johansson, Tyra; Nässlander Örninge, My;
  Persistent Identifiers
  Country: Sweden

  The purpose of our study is to investigate social workers' experiences of the implementation of the UN Convention on the Rights of the Child (CRC) into Swedish law and how it affects their work. The study is based on the following two questions; 1) in what way do social...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Rogestedt, Josefina; Karlsson, Josefine;
  Persistent Identifiers
  Country: Sweden

  Det finns idag en utbredd miljömedvetenhet hos slutkonsumenter och företag vilket bidrar till förbättringar gällande näringslivets miljömässiga hållbarhet. En bransch som står för en stor del av Sveriges miljöpåverkan men som samtidigt är nödvändig för att möjliggöra gl...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2020
  Open Access Swedish
  Authors:
  Lundström, Martin;
  Persistent Identifiers
  Country: Sweden

  Regular quizzing is a common feature of all levels of education and with increasing digitalization of education, especially in the wake of the covid-19 pandemic, tools used to quiz and test students will inevitably have to catch up. This study attempted to explore the u...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Liljevall, Amanda; Martinsson, Malvina;
  Persistent Identifiers
  Country: Sweden

  This study examines whether ESG score has affected trading volume in Swedish stocks during the Covid-19 pandemic through a quantitative method. A growing importance for environment and social responsibilities has led to companies and investors embracing a more sustainab...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Oskarsson, Albin;
  Persistent Identifiers
  Country: Sweden

  Coronapandemin prövar hur förvaltningar klarar av att hantera en krissituation. Eftersom tidigare forskning är enig om att professionella förvaltningar är effektivare än politiserade under normala omständigheter, är det rimligt att vi intuitivt drar slutsatsen att det p...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Johansson, Ellen; Peterson, Renée;
  Persistent Identifiers
  Country: Sweden

  På grund av spridningen av Covid-19 viruset uppmanade Folkhälsomyndigheten den 17 mars 2020 universiteten att ställa om undervisningen till att bedrivas på distans. Redan innan coronapandemin präglades universitetslärarnas arbete av en relativt hög flexibilitet gällande...

  Add to ORCIDorcid
 • Till följd av digitaliseringens utveckling och Covid-19, så har introduceringen av digitala vårdapplikationer fått ett stort genomslag på den svenska marknaden. De privata aktörerna var bland de första att kunna erbjuda konsumenter vård via digitala vårdapplikationer oc...

  Add to ORCIDorcid
119 research outcomes, page 1 of 12