Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to COVID-19. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
220 research outcomes, page 1 of 22
 • other research product . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Patrik, Lahti;
  Country: Finland

  Blankning är en form av investering där man säljer ett värdepapper som man från början inte äger. Denna form av investering delar åsikter. Vissa tycker att det är svindleri och oetiskt, medan andra tycker det är en giltig form av investering som gynnar aktiemarknaderna....

 • other research product . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Kånge, Ebba; Olofsson, Isabell;
  Persistent Identifiers
  Country: Sweden

  Covid-19 pandemin som bröt ut 2020 tvingade många organisationer att gå över till distansarbete. Övergången till distansarbete skedde fort vilket innebar liten möjlighet för att strategiskt planera hur det skulle gå till, hur verksamheten skulle arbeta eller hur chefer ...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Danielsson, Lilly; Nylund, Linn; Engblom, Sofie;
  Country: Finland

  Detta arbete är en del av Arcadas projekt Pandemins konsekvenser. Projektets syfte är att undersöka hur epidemier och pandemier påverkar människor, hur man förebygger sjukdomar och hur man genom olika metoder kan främja hälsa. Detta lärdomsprov fokuserar på högskolestud...

 • other research product . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Antas, Mathias; Donner, Katharina;
  Country: Finland

  Detta lärdomsprov är ett samarbete mellan Arcada och Esbo stad. Lärdomsprovet är skrivet under projektet ”Nordiskt perspektiv” och under temat pandemi. Syftet med detta arbete var att studera vad bristfällig tillhörighet i en gemenskap kan ha för konsekvenser för de bar...

 • other research product . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Modig, Conny;
  Country: Finland

  I mitt examensarbete skriver jag om hur arbetsresor har sett ut för sjöfarare under corona pandemin. Reserestriktionerna till följd av pandemin har orsakat stora bekymmer för sjöfarare när det är dags för dom att åka hem från sin arbetsplats och för dem som skall resa f...

 • other research product . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Andersson, Joakim;
  Persistent Identifiers
  Country: Sweden

  This thesis aims to explore and analyse the different ways in which handicraft [sloyd] teachers communicate when teaching action-based knowledge, and the consequences for communication of different forms of communication between teacher and student. This dissertation ha...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2020
  Open Access Swedish
  Authors:
  Larsson, Josefine; Sager, Johanna;
  Persistent Identifiers
  Country: Sweden

  The aim of this study was to examine employees' perceived work motivation and how it has changed when forced to telework instead of regular office work. The study is based on the Self-determination theory (SDT) and its psychological needs; autonomy, competence and relat...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2020
  Open Access Swedish
  Authors:
  Finström, Aida; Lindgren, Felicia;
  Persistent Identifiers
  Country: Sweden

  Syfte: Fallstudien ämnade undersöka hur konsekvenserna av Covid-19-pandemin har påverkat arbetsmiljön, främst den psykosociala, inom hotellbranschen. Mer specifikt har syftet varit att undersöka hur personalen påverkats av hotellens krishantering, med ett särskilt fokus...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2020
  Open Access Swedish
  Authors:
  Axelin, Felicia; Nieminen, Juliana;
  Persistent Identifiers
  Country: Sweden

  Bakgrund och problem: Under vintern 2019 upptäcktes ett nytt coronavirus som snabbt spred sig runt om i världen. Det klassades som en pandemi och företag tvingades att snabbt anpassa sig för att förhindra smittspridning och för att dämpa negativa effekter på ekonomin. F...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2020
  Open Access Swedish
  Authors:
  Axelsson, Emelie; Danielsson, Louise;
  Persistent Identifiers
  Country: Sweden

  Bakgrund: Intensivvården är centralt under en krissituation orsakad av en pandemi. Kompetensen hos intensivvårdssjuksköterskan är vital för att kunna utföra övervakning, behandling och uppföljning av intensivvårdspatienter. Genom resiliens kan hälso- och sjukvården anpa...

  Add to ORCIDorcid
220 research outcomes, page 1 of 22