Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to COVID-19. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
119 Research products, page 1 of 12

 • COVID-19
 • Research software
 • Other research products
 • SE
 • Swedish
 • COVID-19

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access Swedish
  Authors: 
  Andersson, Joakim;
  Country: Sweden

  This thesis aims to explore and analyse the different ways in which handicraft [sloyd] teachers communicate when teaching action-based knowledge, and the consequences for communication of different forms of communication between teacher and student. This dissertation ha...

 • Open Access Swedish
  Authors: 
  Larsson, Josefine; Sager, Johanna;
  Country: Sweden

  The aim of this study was to examine employees' perceived work motivation and how it has changed when forced to telework instead of regular office work. The study is based on the Self-determination theory (SDT) and its psychological needs; autonomy, competence and relat...

 • Open Access Swedish
  Authors: 
  Finström, Aida; Lindgren, Felicia;
  Country: Sweden

  Syfte: Fallstudien ämnade undersöka hur konsekvenserna av Covid-19-pandemin har påverkat arbetsmiljön, främst den psykosociala, inom hotellbranschen. Mer specifikt har syftet varit att undersöka hur personalen påverkats av hotellens krishantering, med ett särskilt fokus...

 • Open Access Swedish
  Authors: 
  Kånge, Ebba; Olofsson, Isabell;
  Country: Sweden

  Covid-19 pandemin som bröt ut 2020 tvingade många organisationer att gå över till distansarbete. Övergången till distansarbete skedde fort vilket innebar liten möjlighet för att strategiskt planera hur det skulle gå till, hur verksamheten skulle arbeta eller hur chefer ...

 • Open Access Swedish
  Authors: 
  Larsson, Isabella; Nilsson, Julia;
  Country: Sweden

  BAKGRUND: Världshälsoorganisationen deklarerade covid-19 som en pandemi den 11 mars 2020. För att minska smittspridningen krävdes åtgärder för att utforma en säker vård. Säker vård ingår i den legitimerade sjuksköterskans kompetens och sjuksköterskan arbetar för att för...

 • Open Access Swedish
  Authors: 
  Axelsson, Emelie; Danielsson, Louise;
  Country: Sweden

  Bakgrund: Intensivvården är centralt under en krissituation orsakad av en pandemi. Kompetensen hos intensivvårdssjuksköterskan är vital för att kunna utföra övervakning, behandling och uppföljning av intensivvårdspatienter. Genom resiliens kan hälso- och sjukvården anpa...

 • Open Access Swedish
  Authors: 
  Axelin, Felicia; Nieminen, Juliana;
  Country: Sweden

  Bakgrund och problem: Under vintern 2019 upptäcktes ett nytt coronavirus som snabbt spred sig runt om i världen. Det klassades som en pandemi och företag tvingades att snabbt anpassa sig för att förhindra smittspridning och för att dämpa negativa effekter på ekonomin. F...

 • Open Access Swedish
  Authors: 
  Johansson, Elin; Baskarad, Katarina;
  Country: Sweden

  Kvinnor som utsätts för våld i nära relationer är en utsatt grupp som börjar bli allt mer prioriterad inom socialtjänsten i Sverige. Det yttersta ansvaret att ge dessa kvinnor det stöd de behöver ligger hos socialnämnden. Kvinnojourerna har en lång erfarenhet av att stö...

 • Open Access Swedish
  Authors: 
  Dahlgren, Petra; Kjellman, Vera;
  Country: Sweden

  Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur äldre representeras och gestaltas i dagspress under pandemin covid-19 samt huruvida det finns skillnader i hur morgonpress och kvällspress representerar och gestaltar äldre. Teori: Representationsteorin, gestaltningsteorin ...

 • Open Access Swedish
  Authors: 
  Ljungdahl, Ann-Christine;
  Country: Sweden

  Bakgrund: Intensivvårdssjuksköterskor arbetar i högteknologisk miljö och ansvarar för att vårda kritiskt sjuka patienter med svikt i ett eller flera organ, minimera risker samt förebygga komplikationer. Sverige saknar specialistsjuksköterskor, det råder platsbrist och e...