Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to COVID-19. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
33 Research products, page 1 of 4

 • COVID-19
 • Publications
 • Research software
 • Other research products
 • 2014-2023
 • Open Access
 • Kütahya Dumlupınar University Institutional Repository

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access
  Authors: 
  Turgut Karakose;
  Publisher: Universitepark
  Country: Turkey

  Background/purpose - Besides many psychological, sociocultural, political, and economic problems, the COVID-19 pandemic has also led to radical changes in education systems worldwide, and the current pandemic has probably revealed the biggest education crisis in human history The COVID-19 pandemic also offered significant opportunities to redesign higher education and to develop and implement effective teaching-learning strategies The purpose of this article is to discuss the effects of the COVID-19 pandemic on higher education from a global perspective Materials/methods - This paper is a review article;presenting a brief literature review on the COVID-19 pandemic and higher education Practical implications - This article is aimed at inspiring both researchers and practitioners with regards to future research perspectives on COVID-19 and higher education In this context, the responses of higher education institutions to the global education crisis caused by the current pandemic were examined, and some solution proposals were developed for policymakers and higher education professionals Conclusion - The COVID-19 pandemic resulted in the worldwide education community acknowledging the fact that urgent adoption of an online emergency remote teaching approach was both necessary and inevitable © 2021 by UNIVERSITEPARK Limited edupij com

 • Other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Aytun, Uğur; Özgüzel, Cem;
  Publisher: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
  Country: Turkey

  COVID-19 salgınının yaratacağı ekonomik tahribat ve politika yapıcılar tarafından ortaya atılan teşvik paketleri üzerine medyada oldukça yoğun bir tartışma söz konusu. Bir süredir gönüllü olarak evde kalma yoluyla çalışmalar sürüyor. Sosyal mesafelendirmenin salgının yayılmasının önlenmesi için en etkili yöntem olduğu göz önüne alındığında diğer birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de bu tedbirler sıkılaştırılarak sokağa çıkma yasağına gerek görülebilir. Temel gıda ve sağlık ihtiyaçlarını sağlayanlar dışında insanların evlerine kapanması durumunda, iktisadi işlerin de sekteye uğrayacağı aşikâr. Böyle bir durumda işlerin ne kadarı evden yürütülebilir? Biz bu yazıda virüsün yayılmasından sonra alınan sosyal mesafe tedbirleri (veya daha sıkı tedbirler) bağlamında Türkiye’de hangi mesleklerin evde yapılmaya müsait olduğunu, bunların bölgesel ve endüstriyel bazda nasıl farklılıklar gösterdiklerini ve ücretlerden aldıkları payları belirlemeye çalıştık. Bu çalışma mevcut şartların, meslek grupları, sektörler ve de bölgeler üstündeki olası etkileri hakkında bir fikir edinmeyi hedefledik.

 • Other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Aytun, Uğur; Özgüzel, Cem;
  Publisher: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
  Country: Turkey

  COVID-19 salgınının işgücü piyasasının genelini aynı şiddetle etkilemeyeceği, belirli kesimleri daha çok etkileyeceği konusunda yoğun bir tartışma -hatta bir konsensüs- söz konusu. Örneğin İngiltere ve ABD için yapılan bazı çalışmalar, özellikle düşük gelirli ve kısa dönemli iş kontratlarına sahip gençlerin daha çok etkileneceğini belirtiyor.[1] Yine başka bir çalışma da İngiltere’de küçük işletmelerde çalışan erkeklerin yaklaşık yüzde 8 civarında bir ücret kaybı yaşayacağını öngörüyor.[2] Türkiye’de ise genç işsizliğin yüzde 40’lara varacağı[3], halıhazırdaki gelir desteklerinin savunması düşük kesimleri korumaya yetmeyeceğini tahmin eden çalışmalar mevcut.[4] 12 Nisan 2020’de Sarkaç’ta yayınlanan önceki yazımızda[5] Türkiye’de mesleklerin ne kadarının evden yapılabildiğini, bu mesleklerin sektörel, bölgesel ve ana meslek kolları bazında incelemiş, eğitim düzeyi ile evden çalışabilme ilişkisine de kısaca değinmiştik. Bu yazıda ise eğitim boyutunu daha detaylı bir şekilde ele aldıktan sonra, evden çalışmanın gelir eşitsizlikleri ve kayıt dışı istihdam ile olan ilişkisini TÜİK’in 2018 yılına ait Hanehalkı İşgücü Araştırması Anketine dayalı olarak inceleyip yorumlamaya çalışacağız.

 • Open Access
  Authors: 
  Turgut Karakose; Nedim Malkoc;
  Publisher: Scientific Journal Publishers Ltd
  Country: Turkey

  We explored the psychological effects of the COVID-19 pandemic on medical doctors working in hospitals assigned to treat COVID-19 patients. An exploratory, descriptive, qualitative research design was applied with a group of 204 medical doctors working within 40 different hospitals across 15 provinces of Turkey. Results reveal that medical doctors experienced various psychological problems, such as personal stress, anxiety, fear, panic attacks, depressive tendencies, and sleep disturbances, during the pandemic period. To cope with the pandemic, the medical doctors exhibited behaviors such as religious prayer, using antidepressants, undertaking different hobbies, paying attention to social distancing and hygiene rules and guidelines, and having a balanced and healthy diet. Our findings demonstrate that COVID-19 increased medical doctors psychological pressure and associated physical symptoms. © 2021 Scientific Journal Publishers. All rights reserved.

 • Open Access English
  Authors: 
  Turgut Karakose; Murat Demirkol;
  Publisher: ÜNİVERSİTEPARK Limited
  Country: Turkey

  Background/purpose The current study aims to analyze the thematic structures and trends of scientific publications that examine the relationship between the COVID-19 pandemic and education, while presenting a roadmap for future research on this topic. Materials/methods-The data were obtained from the Web of Science Core Collection (WoSCC) bibliographic database by identifying the publications that examine the relationship between the COVID-19 pandemic and education, then were analyzed using bibliometric methodology and content analysis. VOSviewer, GraphPad softwares, and visualization maps were used to analyze the data and to present the findings. Results-The results of the study show that publications examining the relationship between the COVID-19 pandemic and education focused on "online education" and "teacher education," while the countries that contributed the most to publications on this issue were USA, United Kingdom, Canada, and Spain. It was determined that most publications preferred the "theoretical model" and the majority of the research data were obtained through "scale/interview forms." Furthermore, the findings of this study revealed that during the COVID-19 pandemic period, the editorial/refereeing processes of the articles submitted to academic journals were carried out very quickly and the articles were published unusually quickly. Conclusion-This study indicated that the majority of scientific studies on COVID-19 are focused on the field of health, and that there is limited edition research on COVID-19-related education. To the best of the authors knowledge, the current study is the first research article in the international literature to examine the thematic structures and trends of scientific publications on the relationship between solely education and COVID-19 through bibliometric and content analysis; and contributes to the knowledge base on COVID-19-related education by mapping the existing knowledge. © 2021 Universitepark. All rights reserved.

 • Open Access
  Authors: 
  Turgut Karakose; Ramazan Yirci; Stamatios Papadakis; Tuncay Yavuz Özdemir; Murat Demirkol; Hakan Polat;
  Publisher: MDPI AG
  Country: Turkey

  The pandemic caused by the COVID-19 virus has resulted in inevitable radical changes across almost all areas of daily life, with the pandemic having revealed perhaps the greatest crisis humanity has faced in modern history. This study aims to provide thematic and methodological recommendations for future sustainable research programs through a bibliometric analysis of publications focused on management, leadership, and administration related to COVID-19. The data for the study were obtained from the Web of Science Core Collection (WoSCC) bibliographic database and then analyzed according to thematic content analysis and bibliometric methodology. The study’s units of analysis include countries, journals, keywords, research models, sample/study group, and time to publication. VOSviewer software and visualization maps were used to report the findings obtained from the analyzed data. When the study’s results are evaluated regarding the number of related publications and total citations, it can be revealed that Anglo-American-, Chinese-, and European-centered dominance continues in COVID-19-related studies. The vast majority of publications on this subject area are concentrated in the field of health. In addition, the study’s findings revealed that the examined articles were generally published in journals considered as prestigious, have high impact factors, are published in the English language, and with articles published in a short time after a much-reduced editorial/review and publishing process. Unlike previous bibliometric reviews, this research comprehensively analyzed the management-, leadership-, and administration-oriented publications related to COVID-19 with a holistic approach, providing essential findings and recommendations for future sustainable thematic research opportunities. © 2021 by the authors. Licensee MDPI, Basel, Switzerland.

 • Open Access English
  Authors: 
  Altuner, Elif Esra; Bekmezci, Muhammed; Tiri, Rima Nour Elhouda; Aygün, Ayşenur; Şen, Fatih;
  Publisher: Kütahya Dumlupinar University
  Country: Turkey

  In 2019, a new type of coronavirus, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus (SARS CoV 2) (COVID-19), emerged in Wuhan, China, and this virus spread all over the world and seriously threatened human life. In this review article, the drug and vaccine treatment methods applied against the COVID-19 virus, which seriously threatens the whole world and takes human health to fatal cases, are examined in detail. In some of the applied drug and vaccine treatments and negative effects can be seen as well as positive effects. Due to this reason, the application of some treatment methods has been stopped. Drug and vaccine studies vary from country to country. For this reason, this study aimed to discuss the examples of treatment practices of countries and explain the treatment process. In 2019, a new type of coronavirus, SARS CoV 2, emerged in Wuhan, China, and this virus spread all over the world, seriously threatening human life. In this review article, we have compiled international drug treatments and studies, vaccine treatments and studies, and various studies against COVID 19 disease. Some products are still in the working phase. However, some drugs are very effective against the COVID 19 virus. Besides, the world has started vaccine treatment. Medicine and vaccine studies vary from country to country. For this reason, in this study, examples of treatment practices of countries are given and treatment processes are explained.

 • Open Access English
  Authors: 
  Kadir Gök; Akil Birkan Selçuk; Arif Gök;
  Publisher: Springer
  Country: Turkey

  The Covid-19 virus has been recognized by the World Health Organization to be creating Pandemic worldwide. It has been determined that the virus spreads very quickly and has a fatal risk in people with chronic disease. As the virus vaccine and medications to be used for treatment are not fully developed, alternative ways to protect human being from the virus are being investigated. In this study, a custom-made mask design was developed to prevent infection of the virus and computer-aided simulations were performed. Three-dimensional model of the custom-made face mask was created with the SolidWorks software. The analyses were performed using Ansys Workbench Explicit Dynamics module. The load, boundary conditions and material were defined in the Ansys Workbench. As a result of the simulations, it has been determined that custom-made designed masks have a much lower risk of virus infection than conventional masks. © 2021, The Indian Institute of Metals - IIM.

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Özkaral, Metin; Çalışkan, İbrahim;
  Publisher: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
  Country: Turkey

  Bulaşıcı Covid-19 hastalığı ile mücadele kapsamında en büyüğünden en küçüğüne kadar tüm yönetim birimlerine ciddi görevler düşmüştür. Bu yönetim birimlerinin en küçüğü köydür. Köy idareleri de bu süreçte çeşitli görevler üstlenmiş ve virüsün yayılımını kontrol altında tutmak için çabalamışlardır. Bu araştırma, Covid-19 ile mücadelede köy idarelerinin neler yaptığını ortaya koymak, bu birimin yöneticilerinin isteklerini duyurmak ve Covid-19 ile mücadelede yeni idari öneriler sunmayı amaçlamaktadır. Çalışmanın ana temasını köy muhtarları ile yapılan mülakatlar oluşturmaktadır. Karabük ili Eflani ilçesinde yer alan 7 köy muhtarı ile yapılan mülakatlar üzerinden köy idarelerinin işlevselliği irdelenmiştir. Buna göre yetkilerin yeterliliği konusunda muhtarlar hem fikirdir. Ancak sağlık çalışanı, köy korucusu ve bütçenin geliştirilmesi gibi unsurların geliştirilmesinin afet ve salgın durumları için önemli olduğunu düşünmektedirler. Çalışmanın sonuçlarına göre köy idareleri hâlen kamu yönetimi örgütlenmesi için önemli birer alt unsur olmaya devam etmektedir.

 • Open Access
  Authors: 
  Mehmet Akif Guler; Kutay Guler; Meryem Guneser Gulec; Elif Ozdoglar;
  Country: Turkey

  OBJECTIVE: To determine ergonomic problems when working from home during the COVID-19 pandemic with regard to musculoskeletal pain, sleep conditions, physical activity, resting, equipment, and productivity. METHODS: In this cross-sectional study, office workers who switched to working from home during the COVID-19 pandemic participated in an online survey (n = 194). The data were interpreted using descriptive and multivariate regression analysis. RESULTS: A significant increase in back pain was revealed (P < 0.001). Significant weight gain was observed (P < 0.001) connected to a decrease in physical activity and an increase in the consumption of junk food. Despite the negative health impact, participants self-reported an increase in productivity. CONCLUSION: The self-reported productivity was higher during the working from home, but a declining trend in employee health can be observed including low back pain and weight gain. Copyright © 2021 American College of Occupational and Environmental Medicine.

Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to COVID-19. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
33 Research products, page 1 of 4
 • Open Access
  Authors: 
  Turgut Karakose;
  Publisher: Universitepark
  Country: Turkey

  Background/purpose - Besides many psychological, sociocultural, political, and economic problems, the COVID-19 pandemic has also led to radical changes in education systems worldwide, and the current pandemic has probably revealed the biggest education crisis in human history The COVID-19 pandemic also offered significant opportunities to redesign higher education and to develop and implement effective teaching-learning strategies The purpose of this article is to discuss the effects of the COVID-19 pandemic on higher education from a global perspective Materials/methods - This paper is a review article;presenting a brief literature review on the COVID-19 pandemic and higher education Practical implications - This article is aimed at inspiring both researchers and practitioners with regards to future research perspectives on COVID-19 and higher education In this context, the responses of higher education institutions to the global education crisis caused by the current pandemic were examined, and some solution proposals were developed for policymakers and higher education professionals Conclusion - The COVID-19 pandemic resulted in the worldwide education community acknowledging the fact that urgent adoption of an online emergency remote teaching approach was both necessary and inevitable © 2021 by UNIVERSITEPARK Limited edupij com

 • Other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Aytun, Uğur; Özgüzel, Cem;
  Publisher: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
  Country: Turkey

  COVID-19 salgınının yaratacağı ekonomik tahribat ve politika yapıcılar tarafından ortaya atılan teşvik paketleri üzerine medyada oldukça yoğun bir tartışma söz konusu. Bir süredir gönüllü olarak evde kalma yoluyla çalışmalar sürüyor. Sosyal mesafelendirmenin salgının yayılmasının önlenmesi için en etkili yöntem olduğu göz önüne alındığında diğer birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de bu tedbirler sıkılaştırılarak sokağa çıkma yasağına gerek görülebilir. Temel gıda ve sağlık ihtiyaçlarını sağlayanlar dışında insanların evlerine kapanması durumunda, iktisadi işlerin de sekteye uğrayacağı aşikâr. Böyle bir durumda işlerin ne kadarı evden yürütülebilir? Biz bu yazıda virüsün yayılmasından sonra alınan sosyal mesafe tedbirleri (veya daha sıkı tedbirler) bağlamında Türkiye’de hangi mesleklerin evde yapılmaya müsait olduğunu, bunların bölgesel ve endüstriyel bazda nasıl farklılıklar gösterdiklerini ve ücretlerden aldıkları payları belirlemeye çalıştık. Bu çalışma mevcut şartların, meslek grupları, sektörler ve de bölgeler üstündeki olası etkileri hakkında bir fikir edinmeyi hedefledik.

 • Other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Aytun, Uğur; Özgüzel, Cem;
  Publisher: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
  Country: Turkey

  COVID-19 salgınının işgücü piyasasının genelini aynı şiddetle etkilemeyeceği, belirli kesimleri daha çok etkileyeceği konusunda yoğun bir tartışma -hatta bir konsensüs- söz konusu. Örneğin İngiltere ve ABD için yapılan bazı çalışmalar, özellikle düşük gelirli ve kısa dönemli iş kontratlarına sahip gençlerin daha çok etkileneceğini belirtiyor.[1] Yine başka bir çalışma da İngiltere’de küçük işletmelerde çalışan erkeklerin yaklaşık yüzde 8 civarında bir ücret kaybı yaşayacağını öngörüyor.[2] Türkiye’de ise genç işsizliğin yüzde 40’lara varacağı[3], halıhazırdaki gelir desteklerinin savunması düşük kesimleri korumaya yetmeyeceğini tahmin eden çalışmalar mevcut.[4] 12 Nisan 2020’de Sarkaç’ta yayınlanan önceki yazımızda[5] Türkiye’de mesleklerin ne kadarının evden yapılabildiğini, bu mesleklerin sektörel, bölgesel ve ana meslek kolları bazında incelemiş, eğitim düzeyi ile evden çalışabilme ilişkisine de kısaca değinmiştik. Bu yazıda ise eğitim boyutunu daha detaylı bir şekilde ele aldıktan sonra, evden çalışmanın gelir eşitsizlikleri ve kayıt dışı istihdam ile olan ilişkisini TÜİK’in 2018 yılına ait Hanehalkı İşgücü Araştırması Anketine dayalı olarak inceleyip yorumlamaya çalışacağız.

 • Open Access
  Authors: 
  Turgut Karakose; Nedim Malkoc;
  Publisher: Scientific Journal Publishers Ltd
  Country: Turkey

  We explored the psychological effects of the COVID-19 pandemic on medical doctors working in hospitals assigned to treat COVID-19 patients. An exploratory, descriptive, qualitative research design was applied with a group of 204 medical doctors working within 40 different hospitals across 15 provinces of Turkey. Results reveal that medical doctors experienced various psychological problems, such as personal stress, anxiety, fear, panic attacks, depressive tendencies, and sleep disturbances, during the pandemic period. To cope with the pandemic, the medical doctors exhibited behaviors such as religious prayer, using antidepressants, undertaking different hobbies, paying attention to social distancing and hygiene rules and guidelines, and having a balanced and healthy diet. Our findings demonstrate that COVID-19 increased medical doctors psychological pressure and associated physical symptoms. © 2021 Scientific Journal Publishers. All rights reserved.

 • Open Access English
  Authors: 
  Turgut Karakose; Murat Demirkol;
  Publisher: ÜNİVERSİTEPARK Limited
  Country: Turkey

  Background/purpose The current study aims to analyze the thematic structures and trends of scientific publications that examine the relationship between the COVID-19 pandemic and education, while presenting a roadmap for future research on this topic. Materials/methods-The data were obtained from the Web of Science Core Collection (WoSCC) bibliographic database by identifying the publications that examine the relationship between the COVID-19 pandemic and education, then were analyzed using bibliometric methodology and content analysis. VOSviewer, GraphPad softwares, and visualization maps were used to analyze the data and to present the findings. Results-The results of the study show that publications examining the relationship between the COVID-19 pandemic and education focused on "online education" and "teacher education," while the countries that contributed the most to publications on this issue were USA, United Kingdom, Canada, and Spain. It was determined that most publications preferred the "theoretical model" and the majority of the research data were obtained through "scale/interview forms." Furthermore, the findings of this study revealed that during the COVID-19 pandemic period, the editorial/refereeing processes of the articles submitted to academic journals were carried out very quickly and the articles were published unusually quickly. Conclusion-This study indicated that the majority of scientific studies on COVID-19 are focused on the field of health, and that there is limited edition research on COVID-19-related education. To the best of the authors knowledge, the current study is the first research article in the international literature to examine the thematic structures and trends of scientific publications on the relationship between solely education and COVID-19 through bibliometric and content analysis; and contributes to the knowledge base on COVID-19-related education by mapping the existing knowledge. © 2021 Universitepark. All rights reserved.

 • Open Access
  Authors: 
  Turgut Karakose; Ramazan Yirci; Stamatios Papadakis; Tuncay Yavuz Özdemir; Murat Demirkol; Hakan Polat;
  Publisher: MDPI AG
  Country: Turkey

  The pandemic caused by the COVID-19 virus has resulted in inevitable radical changes across almost all areas of daily life, with the pandemic having revealed perhaps the greatest crisis humanity has faced in modern history. This study aims to provide thematic and methodological recommendations for future sustainable research programs through a bibliometric analysis of publications focused on management, leadership, and administration related to COVID-19. The data for the study were obtained from the Web of Science Core Collection (WoSCC) bibliographic database and then analyzed according to thematic content analysis and bibliometric methodology. The study’s units of analysis include countries, journals, keywords, research models, sample/study group, and time to publication. VOSviewer software and visualization maps were used to report the findings obtained from the analyzed data. When the study’s results are evaluated regarding the number of related publications and total citations, it can be revealed that Anglo-American-, Chinese-, and European-centered dominance continues in COVID-19-related studies. The vast majority of publications on this subject area are concentrated in the field of health. In addition, the study’s findings revealed that the examined articles were generally published in journals considered as prestigious, have high impact factors, are published in the English language, and with articles published in a short time after a much-reduced editorial/review and publishing process. Unlike previous bibliometric reviews, this research comprehensively analyzed the management-, leadership-, and administration-oriented publications related to COVID-19 with a holistic approach, providing essential findings and recommendations for future sustainable thematic research opportunities. © 2021 by the authors. Licensee MDPI, Basel, Switzerland.

 • Open Access English
  Authors: 
  Altuner, Elif Esra; Bekmezci, Muhammed; Tiri, Rima Nour Elhouda; Aygün, Ayşenur; Şen, Fatih;
  Publisher: Kütahya Dumlupinar University
  Country: Turkey

  In 2019, a new type of coronavirus, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus (SARS CoV 2) (COVID-19), emerged in Wuhan, China, and this virus spread all over the world and seriously threatened human life. In this review article, the drug and vaccine treatment methods applied against the COVID-19 virus, which seriously threatens the whole world and takes human health to fatal cases, are examined in detail. In some of the applied drug and vaccine treatments and negative effects can be seen as well as positive effects. Due to this reason, the application of some treatment methods has been stopped. Drug and vaccine studies vary from country to country. For this reason, this study aimed to discuss the examples of treatment practices of countries and explain the treatment process. In 2019, a new type of coronavirus, SARS CoV 2, emerged in Wuhan, China, and this virus spread all over the world, seriously threatening human life. In this review article, we have compiled international drug treatments and studies, vaccine treatments and studies, and various studies against COVID 19 disease. Some products are still in the working phase. However, some drugs are very effective against the COVID 19 virus. Besides, the world has started vaccine treatment. Medicine and vaccine studies vary from country to country. For this reason, in this study, examples of treatment practices of countries are given and treatment processes are explained.

 • Open Access English
  Authors: 
  Kadir Gök; Akil Birkan Selçuk; Arif Gök;
  Publisher: Springer
  Country: Turkey

  The Covid-19 virus has been recognized by the World Health Organization to be creating Pandemic worldwide. It has been determined that the virus spreads very quickly and has a fatal risk in people with chronic disease. As the virus vaccine and medications to be used for treatment are not fully developed, alternative ways to protect human being from the virus are being investigated. In this study, a custom-made mask design was developed to prevent infection of the virus and computer-aided simulations were performed. Three-dimensional model of the custom-made face mask was created with the SolidWorks software. The analyses were performed using Ansys Workbench Explicit Dynamics module. The load, boundary conditions and material were defined in the Ansys Workbench. As a result of the simulations, it has been determined that custom-made designed masks have a much lower risk of virus infection than conventional masks. © 2021, The Indian Institute of Metals - IIM.

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Özkaral, Metin; Çalışkan, İbrahim;
  Publisher: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
  Country: Turkey

  Bulaşıcı Covid-19 hastalığı ile mücadele kapsamında en büyüğünden en küçüğüne kadar tüm yönetim birimlerine ciddi görevler düşmüştür. Bu yönetim birimlerinin en küçüğü köydür. Köy idareleri de bu süreçte çeşitli görevler üstlenmiş ve virüsün yayılımını kontrol altında tutmak için çabalamışlardır. Bu araştırma, Covid-19 ile mücadelede köy idarelerinin neler yaptığını ortaya koymak, bu birimin yöneticilerinin isteklerini duyurmak ve Covid-19 ile mücadelede yeni idari öneriler sunmayı amaçlamaktadır. Çalışmanın ana temasını köy muhtarları ile yapılan mülakatlar oluşturmaktadır. Karabük ili Eflani ilçesinde yer alan 7 köy muhtarı ile yapılan mülakatlar üzerinden köy idarelerinin işlevselliği irdelenmiştir. Buna göre yetkilerin yeterliliği konusunda muhtarlar hem fikirdir. Ancak sağlık çalışanı, köy korucusu ve bütçenin geliştirilmesi gibi unsurların geliştirilmesinin afet ve salgın durumları için önemli olduğunu düşünmektedirler. Çalışmanın sonuçlarına göre köy idareleri hâlen kamu yönetimi örgütlenmesi için önemli birer alt unsur olmaya devam etmektedir.

 • Open Access
  Authors: 
  Mehmet Akif Guler; Kutay Guler; Meryem Guneser Gulec; Elif Ozdoglar;
  Country: Turkey

  OBJECTIVE: To determine ergonomic problems when working from home during the COVID-19 pandemic with regard to musculoskeletal pain, sleep conditions, physical activity, resting, equipment, and productivity. METHODS: In this cross-sectional study, office workers who switched to working from home during the COVID-19 pandemic participated in an online survey (n = 194). The data were interpreted using descriptive and multivariate regression analysis. RESULTS: A significant increase in back pain was revealed (P < 0.001). Significant weight gain was observed (P < 0.001) connected to a decrease in physical activity and an increase in the consumption of junk food. Despite the negative health impact, participants self-reported an increase in productivity. CONCLUSION: The self-reported productivity was higher during the working from home, but a declining trend in employee health can be observed including low back pain and weight gain. Copyright © 2021 American College of Occupational and Environmental Medicine.