Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to COVID-19. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
24 Research products, page 1 of 3

 • COVID-19
 • Publications
 • Research software
 • Other research products
 • Open Access
 • Kütahya Dumlupınar University Institutional Repository

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access English
  Authors: 
  Turgut Karakose;
  Publisher: Universitepark
  Country: Turkey

  Background/purpose - Besides many psychological, sociocultural, political, and economic problems, the COVID-19 pandemic has also led to radical changes in education systems worldwide, and the current pandemic has probably revealed the biggest education crisis in human history The COVID-19 pandemic also offered significant opportunities to redesign higher education and to develop and implement effective teaching-learning strategies The purpose of this article is to discuss the effects of the COVID-19 pandemic on higher education from a global perspective Materials/methods - This paper is a review article;presenting a brief literature review on the COVID-19 pandemic and higher education Practical implications - This article is aimed at inspiring both researchers and practitioners with regards to future research perspectives on COVID-19 and higher education In this context, the responses of higher education institutions to the global education crisis caused by the current pandemic were examined, and some solution proposals were developed for policymakers and higher education professionals Conclusion - The COVID-19 pandemic resulted in the worldwide education community acknowledging the fact that urgent adoption of an online emergency remote teaching approach was both necessary and inevitable © 2021 by UNIVERSITEPARK Limited edupij com

 • Other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Aytun, Uğur; Özgüzel, Cem;
  Publisher: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
  Country: Turkey

  COVID-19 salgınının yaratacağı ekonomik tahribat ve politika yapıcılar tarafından ortaya atılan teşvik paketleri üzerine medyada oldukça yoğun bir tartışma söz konusu. Bir süredir gönüllü olarak evde kalma yoluyla çalışmalar sürüyor. Sosyal mesafelendirmenin salgının yayılmasının önlenmesi için en etkili yöntem olduğu göz önüne alındığında diğer birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de bu tedbirler sıkılaştırılarak sokağa çıkma yasağına gerek görülebilir. Temel gıda ve sağlık ihtiyaçlarını sağlayanlar dışında insanların evlerine kapanması durumunda, iktisadi işlerin de sekteye uğrayacağı aşikâr. Böyle bir durumda işlerin ne kadarı evden yürütülebilir? Biz bu yazıda virüsün yayılmasından sonra alınan sosyal mesafe tedbirleri (veya daha sıkı tedbirler) bağlamında Türkiye’de hangi mesleklerin evde yapılmaya müsait olduğunu, bunların bölgesel ve endüstriyel bazda nasıl farklılıklar gösterdiklerini ve ücretlerden aldıkları payları belirlemeye çalıştık. Bu çalışma mevcut şartların, meslek grupları, sektörler ve de bölgeler üstündeki olası etkileri hakkında bir fikir edinmeyi hedefledik.

 • Other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Aytun, Uğur; Özgüzel, Cem;
  Publisher: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
  Country: Turkey

  COVID-19 salgınının işgücü piyasasının genelini aynı şiddetle etkilemeyeceği, belirli kesimleri daha çok etkileyeceği konusunda yoğun bir tartışma -hatta bir konsensüs- söz konusu. Örneğin İngiltere ve ABD için yapılan bazı çalışmalar, özellikle düşük gelirli ve kısa dönemli iş kontratlarına sahip gençlerin daha çok etkileneceğini belirtiyor.[1] Yine başka bir çalışma da İngiltere’de küçük işletmelerde çalışan erkeklerin yaklaşık yüzde 8 civarında bir ücret kaybı yaşayacağını öngörüyor.[2] Türkiye’de ise genç işsizliğin yüzde 40’lara varacağı[3], halıhazırdaki gelir desteklerinin savunması düşük kesimleri korumaya yetmeyeceğini tahmin eden çalışmalar mevcut.[4] 12 Nisan 2020’de Sarkaç’ta yayınlanan önceki yazımızda[5] Türkiye’de mesleklerin ne kadarının evden yapılabildiğini, bu mesleklerin sektörel, bölgesel ve ana meslek kolları bazında incelemiş, eğitim düzeyi ile evden çalışabilme ilişkisine de kısaca değinmiştik. Bu yazıda ise eğitim boyutunu daha detaylı bir şekilde ele aldıktan sonra, evden çalışmanın gelir eşitsizlikleri ve kayıt dışı istihdam ile olan ilişkisini TÜİK’in 2018 yılına ait Hanehalkı İşgücü Araştırması Anketine dayalı olarak inceleyip yorumlamaya çalışacağız.

 • Open Access
  Authors: 
  Turgut Karakose; Nedim Malkoc;
  Publisher: Scientific Journal Publishers Ltd
  Country: Turkey

  We explored the psychological effects of the COVID-19 pandemic on medical doctors working in hospitals assigned to treat COVID-19 patients. An exploratory, descriptive, qualitative research design was applied with a group of 204 medical doctors working within 40 different hospitals across 15 provinces of Turkey. Results reveal that medical doctors experienced various psychological problems, such as personal stress, anxiety, fear, panic attacks, depressive tendencies, and sleep disturbances, during the pandemic period. To cope with the pandemic, the medical doctors exhibited behaviors such as religious prayer, using antidepressants, undertaking different hobbies, paying attention to social distancing and hygiene rules and guidelines, and having a balanced and healthy diet. Our findings demonstrate that COVID-19 increased medical doctors psychological pressure and associated physical symptoms. © 2021 Scientific Journal Publishers. All rights reserved.

 • Open Access English
  Authors: 
  Turgut Karakose; Murat Demirkol;
  Publisher: Universitepark
  Country: Turkey

  Background/purpose The current study aims to analyze the thematic structures and trends of scientific publications that examine the relationship between the COVID-19 pandemic and education, while presenting a roadmap for future research on this topic. Materials/methods-The data were obtained from the Web of Science Core Collection (WoSCC) bibliographic database by identifying the publications that examine the relationship between the COVID-19 pandemic and education, then were analyzed using bibliometric methodology and content analysis. VOSviewer, GraphPad softwares, and visualization maps were used to analyze the data and to present the findings. Results-The results of the study show that publications examining the relationship between the COVID-19 pandemic and education focused on "online education" and "teacher education," while the countries that contributed the most to publications on this issue were USA, United Kingdom, Canada, and Spain. It was determined that most publications preferred the "theoretical model" and the majority of the research data were obtained through "scale/interview forms." Furthermore, the findings of this study revealed that during the COVID-19 pandemic period, the editorial/refereeing processes of the articles submitted to academic journals were carried out very quickly and the articles were published unusually quickly. Conclusion-This study indicated that the majority of scientific studies on COVID-19 are focused on the field of health, and that there is limited edition research on COVID-19-related education. To the best of the authors knowledge, the current study is the first research article in the international literature to examine the thematic structures and trends of scientific publications on the relationship between solely education and COVID-19 through bibliometric and content analysis; and contributes to the knowledge base on COVID-19-related education by mapping the existing knowledge. © 2021 Universitepark. All rights reserved.

 • Open Access English
  Authors: 
  Turgut Karakose; Ramazan Yirci; Stamatios Papadakis; Tuncay Yavuz Özdemir; Murat Demirkol; Hakan Polat;
  Publisher: Multidisciplinary Digital Publishing Institute
  Country: Turkey

  The pandemic caused by the COVID-19 virus has resulted in inevitable radical changes across almost all areas of daily life, with the pandemic having revealed perhaps the greatest crisis humanity has faced in modern history. This study aims to provide thematic and methodological recommendations for future sustainable research programs through a bibliometric analysis of publications focused on management, leadership, and administration related to COVID-19. The data for the study were obtained from the Web of Science Core Collection (WoSCC) bibliographic database and then analyzed according to thematic content analysis and bibliometric methodology. The study’s units of analysis include countries, journals, keywords, research models, sample/study group, and time to publication. VOSviewer software and visualization maps were used to report the findings obtained from the analyzed data. When the study’s results are evaluated regarding the number of related publications and total citations, it can be revealed that Anglo-American-, Chinese-, and European-centered dominance continues in COVID-19-related studies. The vast majority of publications on this subject area are concentrated in the field of health. In addition, the study’s findings revealed that the examined articles were generally published in journals considered as prestigious, have high impact factors, are published in the English language, and with articles published in a short time after a much-reduced editorial/review and publishing process. Unlike previous bibliometric reviews, this research comprehensively analyzed the management-, leadership-, and administration-oriented publications related to COVID-19 with a holistic approach, providing essential findings and recommendations for future sustainable thematic research opportunities. © 2021 by the authors. Licensee MDPI, Basel, Switzerland.

 • Open Access
  Authors: 
  Kadir Gök; Akil Birkan Selçuk; Arif Gök;
  Publisher: Springer Science and Business Media LLC
  Country: Turkey

  The Covid-19 virus has been recognized by the World Health Organization to be creating Pandemic worldwide. It has been determined that the virus spreads very quickly and has a fatal risk in people with chronic disease. As the virus vaccine and medications to be used for treatment are not fully developed, alternative ways to protect human being from the virus are being investigated. In this study, a custom-made mask design was developed to prevent infection of the virus and computer-aided simulations were performed. Three-dimensional model of the custom-made face mask was created with the SolidWorks software. The analyses were performed using Ansys Workbench Explicit Dynamics module. The load, boundary conditions and material were defined in the Ansys Workbench. As a result of the simulations, it has been determined that custom-made designed masks have a much lower risk of virus infection than conventional masks. © 2021, The Indian Institute of Metals - IIM.

 • Open Access English
  Authors: 
  Mehmet Akif Guler; Kutay Guler; Meryem Guneser Gulec; Elif Ozdoglar;
  Publisher: NLM (Medline)
  Country: Turkey

  OBJECTIVE: To determine ergonomic problems when working from home during the COVID-19 pandemic with regard to musculoskeletal pain, sleep conditions, physical activity, resting, equipment, and productivity. METHODS: In this cross-sectional study, office workers who switched to working from home during the COVID-19 pandemic participated in an online survey (n = 194). The data were interpreted using descriptive and multivariate regression analysis. RESULTS: A significant increase in back pain was revealed (P < 0.001). Significant weight gain was observed (P < 0.001) connected to a decrease in physical activity and an increase in the consumption of junk food. Despite the negative health impact, participants self-reported an increase in productivity. CONCLUSION: The self-reported productivity was higher during the working from home, but a declining trend in employee health can be observed including low back pain and weight gain. Copyright © 2021 American College of Occupational and Environmental Medicine.

 • Open Access English
  Authors: 
  Turgut Karakose; Ramazan Yirci; Stamatios Papadakis;
  Publisher: Multidisciplinary Digital Publishing Institute
  Country: Turkey

  This study aims to investigate the relationships between the COVID-19 phobia experienced by school administrators and their work–family conflict, family–work conflict, and life satisfaction. This descriptive research, designed according to the relational survey model, was conducted with the participation of 356 school administrators. The study data were collected through online questionnaires, and then t-test, ANOVA, correlation analysis, and simple linear regression analysis were employed for the statistical analyses. The results revealed that female school administrators experienced greater levels of COVID-19 phobia than their male peers and that COVID-19 phobia is felt more intensely in the psychological and social sub-dimensions. However, female school administrators’ life satisfaction levels were significantly higher than those of male school administrators. In the current study, it was determined that school administrators in the younger age group experienced greater levels of COVID-19 phobia and family–work/work–family conflict than their peers from other age groups. The results of this study revealed a positive and moderate relationship between school administrators’ COVID-19 phobia and their levels of both work–family and family–work conflict. The findings of the study offer significant implications for policy makers in education, showing the importance of developing strategies that will reduce the effects of the pandemic for a more sustainable and efficient employee performance. © 2021 by the authors. Licensee MDPI, Basel, Switzerland.

 • Open Access
  Authors: 
  Stamatios Papadakis; Turgut Karakose; Ramazan Yirci;
  Country: Turkey

  This study aims to investigate the relationships between COVID-19-related psychological distress, social media addiction, COVID-19-related burnout, and depression. The research, which was designed according to the relational survey model, was conducted with the participation of 332 school principals and teachers who received graduate education in the field of educational administration. Research data were collected through online surveys and then structural equation modeling (SEM) was used to test and analyze the proposed hypotheses. The study’s findings revealed that COVID-19-related psychological distress strongly predicted COVID-19-related burnout. In this context, as the psychological distress associated with COVID-19 increased, the sense of burnout associated with COVID-19 also increased. However, it was found that burnout associated with COVID-19 significantly and positively predicted depression. SEM results revealed that COVID-19-related psychological distress directly affected COVID-19-related burnout, depression, and social media addiction. In addition, it was determined that an indirect effect of COVID-19-related burnout and social media addiction exists in the relationship between COVID-19-related psychological distress and depression. © 2022 by the authors. Licensee MDPI, Basel, Switzerland.

Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to COVID-19. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
24 Research products, page 1 of 3
 • Open Access English
  Authors: 
  Turgut Karakose;
  Publisher: Universitepark
  Country: Turkey

  Background/purpose - Besides many psychological, sociocultural, political, and economic problems, the COVID-19 pandemic has also led to radical changes in education systems worldwide, and the current pandemic has probably revealed the biggest education crisis in human history The COVID-19 pandemic also offered significant opportunities to redesign higher education and to develop and implement effective teaching-learning strategies The purpose of this article is to discuss the effects of the COVID-19 pandemic on higher education from a global perspective Materials/methods - This paper is a review article;presenting a brief literature review on the COVID-19 pandemic and higher education Practical implications - This article is aimed at inspiring both researchers and practitioners with regards to future research perspectives on COVID-19 and higher education In this context, the responses of higher education institutions to the global education crisis caused by the current pandemic were examined, and some solution proposals were developed for policymakers and higher education professionals Conclusion - The COVID-19 pandemic resulted in the worldwide education community acknowledging the fact that urgent adoption of an online emergency remote teaching approach was both necessary and inevitable © 2021 by UNIVERSITEPARK Limited edupij com

 • Other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Aytun, Uğur; Özgüzel, Cem;
  Publisher: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
  Country: Turkey

  COVID-19 salgınının yaratacağı ekonomik tahribat ve politika yapıcılar tarafından ortaya atılan teşvik paketleri üzerine medyada oldukça yoğun bir tartışma söz konusu. Bir süredir gönüllü olarak evde kalma yoluyla çalışmalar sürüyor. Sosyal mesafelendirmenin salgının yayılmasının önlenmesi için en etkili yöntem olduğu göz önüne alındığında diğer birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de bu tedbirler sıkılaştırılarak sokağa çıkma yasağına gerek görülebilir. Temel gıda ve sağlık ihtiyaçlarını sağlayanlar dışında insanların evlerine kapanması durumunda, iktisadi işlerin de sekteye uğrayacağı aşikâr. Böyle bir durumda işlerin ne kadarı evden yürütülebilir? Biz bu yazıda virüsün yayılmasından sonra alınan sosyal mesafe tedbirleri (veya daha sıkı tedbirler) bağlamında Türkiye’de hangi mesleklerin evde yapılmaya müsait olduğunu, bunların bölgesel ve endüstriyel bazda nasıl farklılıklar gösterdiklerini ve ücretlerden aldıkları payları belirlemeye çalıştık. Bu çalışma mevcut şartların, meslek grupları, sektörler ve de bölgeler üstündeki olası etkileri hakkında bir fikir edinmeyi hedefledik.

 • Other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Aytun, Uğur; Özgüzel, Cem;
  Publisher: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
  Country: Turkey

  COVID-19 salgınının işgücü piyasasının genelini aynı şiddetle etkilemeyeceği, belirli kesimleri daha çok etkileyeceği konusunda yoğun bir tartışma -hatta bir konsensüs- söz konusu. Örneğin İngiltere ve ABD için yapılan bazı çalışmalar, özellikle düşük gelirli ve kısa dönemli iş kontratlarına sahip gençlerin daha çok etkileneceğini belirtiyor.[1] Yine başka bir çalışma da İngiltere’de küçük işletmelerde çalışan erkeklerin yaklaşık yüzde 8 civarında bir ücret kaybı yaşayacağını öngörüyor.[2] Türkiye’de ise genç işsizliğin yüzde 40’lara varacağı[3], halıhazırdaki gelir desteklerinin savunması düşük kesimleri korumaya yetmeyeceğini tahmin eden çalışmalar mevcut.[4] 12 Nisan 2020’de Sarkaç’ta yayınlanan önceki yazımızda[5] Türkiye’de mesleklerin ne kadarının evden yapılabildiğini, bu mesleklerin sektörel, bölgesel ve ana meslek kolları bazında incelemiş, eğitim düzeyi ile evden çalışabilme ilişkisine de kısaca değinmiştik. Bu yazıda ise eğitim boyutunu daha detaylı bir şekilde ele aldıktan sonra, evden çalışmanın gelir eşitsizlikleri ve kayıt dışı istihdam ile olan ilişkisini TÜİK’in 2018 yılına ait Hanehalkı İşgücü Araştırması Anketine dayalı olarak inceleyip yorumlamaya çalışacağız.

 • Open Access
  Authors: 
  Turgut Karakose; Nedim Malkoc;
  Publisher: Scientific Journal Publishers Ltd
  Country: Turkey

  We explored the psychological effects of the COVID-19 pandemic on medical doctors working in hospitals assigned to treat COVID-19 patients. An exploratory, descriptive, qualitative research design was applied with a group of 204 medical doctors working within 40 different hospitals across 15 provinces of Turkey. Results reveal that medical doctors experienced various psychological problems, such as personal stress, anxiety, fear, panic attacks, depressive tendencies, and sleep disturbances, during the pandemic period. To cope with the pandemic, the medical doctors exhibited behaviors such as religious prayer, using antidepressants, undertaking different hobbies, paying attention to social distancing and hygiene rules and guidelines, and having a balanced and healthy diet. Our findings demonstrate that COVID-19 increased medical doctors psychological pressure and associated physical symptoms. © 2021 Scientific Journal Publishers. All rights reserved.

 • Open Access English
  Authors: 
  Turgut Karakose; Murat Demirkol;
  Publisher: Universitepark
  Country: Turkey

  Background/purpose The current study aims to analyze the thematic structures and trends of scientific publications that examine the relationship between the COVID-19 pandemic and education, while presenting a roadmap for future research on this topic. Materials/methods-The data were obtained from the Web of Science Core Collection (WoSCC) bibliographic database by identifying the publications that examine the relationship between the COVID-19 pandemic and education, then were analyzed using bibliometric methodology and content analysis. VOSviewer, GraphPad softwares, and visualization maps were used to analyze the data and to present the findings. Results-The results of the study show that publications examining the relationship between the COVID-19 pandemic and education focused on "online education" and "teacher education," while the countries that contributed the most to publications on this issue were USA, United Kingdom, Canada, and Spain. It was determined that most publications preferred the "theoretical model" and the majority of the research data were obtained through "scale/interview forms." Furthermore, the findings of this study revealed that during the COVID-19 pandemic period, the editorial/refereeing processes of the articles submitted to academic journals were carried out very quickly and the articles were published unusually quickly. Conclusion-This study indicated that the majority of scientific studies on COVID-19 are focused on the field of health, and that there is limited edition research on COVID-19-related education. To the best of the authors knowledge, the current study is the first research article in the international literature to examine the thematic structures and trends of scientific publications on the relationship between solely education and COVID-19 through bibliometric and content analysis; and contributes to the knowledge base on COVID-19-related education by mapping the existing knowledge. © 2021 Universitepark. All rights reserved.

 • Open Access English
  Authors: 
  Turgut Karakose; Ramazan Yirci; Stamatios Papadakis; Tuncay Yavuz Özdemir; Murat Demirkol; Hakan Polat;
  Publisher: Multidisciplinary Digital Publishing Institute
  Country: Turkey

  The pandemic caused by the COVID-19 virus has resulted in inevitable radical changes across almost all areas of daily life, with the pandemic having revealed perhaps the greatest crisis humanity has faced in modern history. This study aims to provide thematic and methodological recommendations for future sustainable research programs through a bibliometric analysis of publications focused on management, leadership, and administration related to COVID-19. The data for the study were obtained from the Web of Science Core Collection (WoSCC) bibliographic database and then analyzed according to thematic content analysis and bibliometric methodology. The study’s units of analysis include countries, journals, keywords, research models, sample/study group, and time to publication. VOSviewer software and visualization maps were used to report the findings obtained from the analyzed data. When the study’s results are evaluated regarding the number of related publications and total citations, it can be revealed that Anglo-American-, Chinese-, and European-centered dominance continues in COVID-19-related studies. The vast majority of publications on this subject area are concentrated in the field of health. In addition, the study’s findings revealed that the examined articles were generally published in journals considered as prestigious, have high impact factors, are published in the English language, and with articles published in a short time after a much-reduced editorial/review and publishing process. Unlike previous bibliometric reviews, this research comprehensively analyzed the management-, leadership-, and administration-oriented publications related to COVID-19 with a holistic approach, providing essential findings and recommendations for future sustainable thematic research opportunities. © 2021 by the authors. Licensee MDPI, Basel, Switzerland.

 • Open Access
  Authors: 
  Kadir Gök; Akil Birkan Selçuk; Arif Gök;
  Publisher: Springer Science and Business Media LLC
  Country: Turkey

  The Covid-19 virus has been recognized by the World Health Organization to be creating Pandemic worldwide. It has been determined that the virus spreads very quickly and has a fatal risk in people with chronic disease. As the virus vaccine and medications to be used for treatment are not fully developed, alternative ways to protect human being from the virus are being investigated. In this study, a custom-made mask design was developed to prevent infection of the virus and computer-aided simulations were performed. Three-dimensional model of the custom-made face mask was created with the SolidWorks software. The analyses were performed using Ansys Workbench Explicit Dynamics module. The load, boundary conditions and material were defined in the Ansys Workbench. As a result of the simulations, it has been determined that custom-made designed masks have a much lower risk of virus infection than conventional masks. © 2021, The Indian Institute of Metals - IIM.

 • Open Access English
  Authors: 
  Mehmet Akif Guler; Kutay Guler; Meryem Guneser Gulec; Elif Ozdoglar;
  Publisher: NLM (Medline)
  Country: Turkey

  OBJECTIVE: To determine ergonomic problems when working from home during the COVID-19 pandemic with regard to musculoskeletal pain, sleep conditions, physical activity, resting, equipment, and productivity. METHODS: In this cross-sectional study, office workers who switched to working from home during the COVID-19 pandemic participated in an online survey (n = 194). The data were interpreted using descriptive and multivariate regression analysis. RESULTS: A significant increase in back pain was revealed (P < 0.001). Significant weight gain was observed (P < 0.001) connected to a decrease in physical activity and an increase in the consumption of junk food. Despite the negative health impact, participants self-reported an increase in productivity. CONCLUSION: The self-reported productivity was higher during the working from home, but a declining trend in employee health can be observed including low back pain and weight gain. Copyright © 2021 American College of Occupational and Environmental Medicine.

 • Open Access English
  Authors: 
  Turgut Karakose; Ramazan Yirci; Stamatios Papadakis;
  Publisher: Multidisciplinary Digital Publishing Institute
  Country: Turkey

  This study aims to investigate the relationships between the COVID-19 phobia experienced by school administrators and their work–family conflict, family–work conflict, and life satisfaction. This descriptive research, designed according to the relational survey model, was conducted with the participation of 356 school administrators. The study data were collected through online questionnaires, and then t-test, ANOVA, correlation analysis, and simple linear regression analysis were employed for the statistical analyses. The results revealed that female school administrators experienced greater levels of COVID-19 phobia than their male peers and that COVID-19 phobia is felt more intensely in the psychological and social sub-dimensions. However, female school administrators’ life satisfaction levels were significantly higher than those of male school administrators. In the current study, it was determined that school administrators in the younger age group experienced greater levels of COVID-19 phobia and family–work/work–family conflict than their peers from other age groups. The results of this study revealed a positive and moderate relationship between school administrators’ COVID-19 phobia and their levels of both work–family and family–work conflict. The findings of the study offer significant implications for policy makers in education, showing the importance of developing strategies that will reduce the effects of the pandemic for a more sustainable and efficient employee performance. © 2021 by the authors. Licensee MDPI, Basel, Switzerland.

 • Open Access
  Authors: 
  Stamatios Papadakis; Turgut Karakose; Ramazan Yirci;
  Country: Turkey

  This study aims to investigate the relationships between COVID-19-related psychological distress, social media addiction, COVID-19-related burnout, and depression. The research, which was designed according to the relational survey model, was conducted with the participation of 332 school principals and teachers who received graduate education in the field of educational administration. Research data were collected through online surveys and then structural equation modeling (SEM) was used to test and analyze the proposed hypotheses. The study’s findings revealed that COVID-19-related psychological distress strongly predicted COVID-19-related burnout. In this context, as the psychological distress associated with COVID-19 increased, the sense of burnout associated with COVID-19 also increased. However, it was found that burnout associated with COVID-19 significantly and positively predicted depression. SEM results revealed that COVID-19-related psychological distress directly affected COVID-19-related burnout, depression, and social media addiction. In addition, it was determined that an indirect effect of COVID-19-related burnout and social media addiction exists in the relationship between COVID-19-related psychological distress and depression. © 2022 by the authors. Licensee MDPI, Basel, Switzerland.