Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to COVID-19. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
138 research outcomes, page 1 of 14
 • publication . Bachelor thesis . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Lundmark, Sara; Sällström, Linda;
  Publisher: Umeå universitet, Sociologiska institutionen
  Country: Sweden

  På grund av coronapandemin har biblioteken digitaliserats på en högre nivå än tidigare. Detta är något som påverkar bibliotekspersonalen och deras arbetsuppgifter. Vi vill därför undersöka hur bibliotekspersonalen uppfattar att deras arbetsuppgifter påverkats i och med ...

 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Swedish
  Authors:
  Gustafsson Nilsson, Lisa; Norén, Emma;
  Publisher: Umeå universitet, Logopedi
  Country: Sweden

  Bakgrund The Gugging Swallowing Screen - Intensive Care Unit (GUSS-ICU) är ett screeningtest med syfte att fånga upp indikationer på sväljsvårigheter efter långvarig intubering hos inneliggande patienter på intensivvårdsavdelningar (IVA). I dagsläget finns det inget sve...

 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Swedish
  Authors:
  Vickström, Henric;
  Publisher: Umeå universitet, Pedagogiska institutionen
  Country: Sweden

  Spridning av Covid-19 viruset har lett till en pandemi i världen där olika organisationer behöver göra anpassningar för att hantera krisen. Syftet med den här studien är att ta reda på hur en HR-enhet arbetar under en kris inom en kommun. Studien utgår från följande frå...

 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Swedish
  Authors:
  Zachrisson, Nicole; Stolt, Astrid;
  Publisher: Umeå universitet, Institutionen för kost- och måltidsvetenskap
  Country: Sweden

  Att starta upp och driva ett mikrobryggeri är en pågående och växande trend i Sverige och har varit en trend under de senaste tio åren. Efterfrågan av lokal och hantverksmässig öl har aldrig varit så stor som den är idag. Syftet med det här arbetet är att undersöka och ...

 • publication . Bachelor thesis . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Almaghoot, Nasr;
  Publisher: Umeå universitet, Statsvetenskapliga institutionen
  Country: Sweden

  Covid-19 har påverkat våra liv på många olika sätt. Ett stort antal människor dör, det har blivit allt mer svårare att hitta jobb, resa utomlands, träffa familjen och att det är oacceptable att umgås med kompisar. Krav på vårdpersonal har blivit högt och arbetsbelastnin...

 • publication . Bachelor thesis . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Pitkänen, Christa; Tomasdotter Tranfelt, Paulina;
  Publisher: Umeå universitet, Institutionen för psykologi
  Country: Sweden

  Forskning har visat att adaptivt ledarskap och kommunikation ger goda förutsättningar för framgångsrik krishantering samt att ledarens roll är central för hur verksamheter tar sig igenom krissituationer likt en pandemi. Syftet med denna studie var att undersöka primärvå...

 • publication . Bachelor thesis . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Olgarsson, Petra;
  Publisher: Umeå universitet, Institutionen för kultur- och medievetenskaper
  Country: Sweden

  The aim of the research conducted in To Reach Everyone – The Regional Councils’ Communication to Foreign-Born During the COVID-19 Pandemic is to explore how communications officers on Swedish regional councils have thought and resonated about the strategies used to reac...

 • publication . Bachelor thesis . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Amer, Khozama;
  Publisher: Umeå universitet, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
  Country: Sweden

  Under 2019 drabbade covid 19 hela världen och även skolan har drabbats av pandemin liksom andra verksamheter i Sverige. Universitet, Folkhögskolor och gymnasieskolor har omvandlat klassrumsundervisning till distans/fjärrundervisning. Syftet med studien är att öka kunska...

 • publication . Bachelor thesis . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Johansson Lundblad, Paulina;
  Publisher: Umeå universitet, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
  Country: Sweden

  Det här är en studie vars syfte är att öka kunskapen om elevers gymnasieval under en pågående pandemi och särskilt hur stor osäkerhet de känner och vad som påverkar dem i sina val. I studien ges en bakgrund om ungdomars övergång till gymnasieskolan med avseende på olika...

 • publication . Bachelor thesis . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Salomonsson, Annika; Andersson, Elin;
  Publisher: Umeå universitet, Institutionen för informatik
  Country: Sweden

  Information security is a crucial part of every organization. The abrupt transitionto remote work caused by the pandemic Covid-19 forced organizations to adjusttheir routines and information systems so that work could continue at remote. Thischallenge affects the compan...

138 research outcomes, page 1 of 14