Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to COVID-19. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
11 Research products, page 1 of 2

 • COVID-19
 • Research data
 • Research software
 • Other research products
 • 2022-2022
 • Turkish

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access Turkish
  Authors: 
  İstanbul Gelişim Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi;
  Publisher: İstanbul Gelişim Üniversitesi / Istanbul Gelisim University
  Country: Turkey

  İstanbul Gelişim Üniversitesi Havacılık Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sezer Cihan Günaydın Kesken’in danışmanı olduğu “Covid 19 Dönemi ve Sonrasında Havacılık Sektörü Çalışanlarının Psikolojik Sermayeleri ve Öznel İyi Oluşlarının Takım Performansına Etkisi Üzerine Bir...

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Başar, Özbür;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
  Country: Turkey

  Virtualization can be defined as software-based solutions of architectures that provide logical allocation of physical hardware resources. This can be done at different layers and for different purposes (servers, desktops, applications, storage and networking). Desktop ...

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Polat, Zeynep Ece Taştekin;
  Publisher: Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi
  Country: Turkey

  Amaç: Pediatrik COVID-19 hastalarında görüntüleme teknikleri ile klinik ve laboratuvar parametrelerin ilişkisinin değerlendirilmesi amaçlandı. Materyal-Metod: Çalışmamıza 18 yaş altında PCR testi ile COVID-19 tanısı doğrulanmış 187 hasta dahil edildi. Hastaların demogra...

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Akbulut, Ali Özmen;
  Publisher: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi
  Country: Turkey

  Bu çalışmadaki amacımız, sigara bırakma polikliniklerine başvuran tedavi arayışındaki tütün bağımlılarında COVID-19 pandemi sürecinin etkisini değerlendirmektir. Gereç ve yöntem: Bu kesitsel araştırmanın evrenini, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Aile ...

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Değirmenci, Ahmet;
  Publisher: Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi
  Country: Turkey

  Giriş ve Amaç: Covid-19 pandemisi 2019 yılı Aralık ayının sonlarında Çin'in Hubei Eyaleti, Vuhan Kentinde başlamış ve halen devam etmektedir. Çalışmamızda Covid-19 tanılı gebe hastaları D vitamini düzeylerine göre gruplandırarak D vitamini düzeyinin hastalığın kliniği, ...

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi;
  Publisher: İstanbul Gelişim Üniversitesi / Istanbul Gelisim University
  Country: Turkey

  Resmî olarak Covid-19 olarak bilinen Koronavirüs, ilk olarak Aralık 2019'da Çin'in Wuhan şehrinde tespit edildi. Bu tarih, iş dünyası için bu yüzyılın önemli kilometre taşlarından biri olarak kabul edilebilir. Ekonominin tüm sektörleri küresel salgının yıkıcı etkisinden...

 • Turkish
  Authors: 
  Ozen, Ilhan Can;
  Publisher: Literatür Yayınları
  Country: Turkey
 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Oğuz, Aysel;
  Publisher: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi
  Country: Turkey

  While vaccine and treatment studies for COVID-19, which is today's most important health problem and affecting millions of people all over the world, continue, studies on its long-term effects continue. Long-term sequelae are expected to affect countries health, social ...

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Türk, Ali Rıza;
  Publisher: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi
  Country: Turkey

  Objectives: In our study, it was aimed to evaluate the stress, burnout and life satisfaction levels of health personnel during the COVID-19 pandemic and the factors affecting them. Materials and methods: This cross-sectional study was carried out on approximately 3500 h...

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Küçük, Mehmet Yasin;
  Publisher: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi
  Country: Turkey

  Vaccination is one of the most important methods of preventing infectious diseases. Contrary to popular belief, vaccination is very important not only in childhood but also in adults. Health workers are also included in the scope of adult vaccination. Healthcare workers...