Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
Filters (2)
The following results are related to COVID-19. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
152 research outcomes, page 1 of 16
 • publication . Part of book or chapter of book . 2020
  Open Access Turkish
  Authors:
  Thomas, David Terence;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi
  Country: Turkey

  Dil, insanlar arasında gerek bireysel gerekse kitlesel iletişimi sağlayan bir araç olarak kullanılmaktadır. Dil, evrensel ve özgün nitelikleri ile çok farklı görünümler sayesinde insanların isteklerini anlatmak için kullandıkları çok sesli işaretler sistemidir. İnsanlar...

 • publication . Article . 2022
  Open Access Turkish
  Authors:
  Özdemir, Mehmet Emin; Akova, İrem; Ceylan, Ahmet;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi
  Country: Turkey

  Amaç: Bu çalışmada 112 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanları arasında aşı yaptırmama yüzdesini ve aşı yaptırmama nedenlerini belirlemek amaçlanmıştır. Materyal ve Metodlar: 197 sağlık çalışanının dosyası geriye doğru tarandı. Dosyalar taranarak çeşitli sosyodemografik ve d...

 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Karaibiş, Gamze;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
  Country: Turkey

  The aim of this research is to examine the experiences of village school administrators regarding distance education applied during the Covid-19 pandemic, which continues its impact in Turkey as well as the whole world. In this study, in which a qualitative research app...

 • other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access Turkish
  Authors:
  Karasar, Şahin;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi
  Country: Turkey

  Bayram demek; birlik beraberlik demektir, kardeşçe kucaklaşmak ve geleneklerimizi, iyiliği, merhameti, sevgiyi, saygıyı nesilden nesile aktarmak demektir. Covid-19 pandemisinin izolasyon sürecinin devam ettiği günlerde hem millî hem de dînî bayramlarımızı işte bu anlayı...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Turkish
  Authors:
  Akkurt, Kemal;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi
  Country: Turkey

  COVID-19 olarak bilinen ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından “pandemi’’ olarak ilân edilen, solunum yolu bulaşıcı hastalığı, evden veya uzaktan çalışan işçilerin özlük haklarına ilişkin olarak çözülmesi veya düzenlenmesi gereken birtakım sorunları da beraberinde getirmişti...

 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Yalım, Neyyire Yasemin;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi
  Country: Turkey

  Salgınlar insanlığın tarihinde belirleyici rol oynayan olgulardır. 1347-1351 “Büyük Veba Salgını”nın Ortaçağı bitiren en önemli olay olduğu, kilisenin otoritesini sarsarak Rönesans’ın ve Aydınlanma Çağı’nın önünü açtığı üzerinde yaygın bir uzlaşma vardır. Bugün yaşamakt...

 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Gülaydın, Eren Deniz;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
  Country: Turkey

  In this study, it is aimed to evaluate the attitudes and preferences of 18-21 and 22- 25 year-old late adolescents and emerging adults towards romantic relationships on social media platforms. Within the scope of the study, 200 university students in Malatya were asked ...

 • publication . Master thesis . 2022
  Open Access Turkish
  Authors:
  Tekin, Özlem;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
  Country: Turkey

  The Covid-19 epidemic, which emerged at the end of 2019, has had many effects in all areas of life, including health, social and economic, all over the world. One of the areas most affected by this epidemic has undoubtedly been education. As in the whole world, due to t...

 • publication . Book . 2021
  Open Access Turkish
  Publisher: Maltepe Üniversitesi
  Country: Turkey

  İfade özgürlüğü, Anayasamızın 25. Maddesinde, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ise 10. Maddesinde tanımlanmıştır. Buna ek olarak örgütlenme özgürlüğü ve basın yayın faaliyetine ilişkin anayasal ve sözleşmesel düzenlemelerin ifade özgürlüğünden bağımsız olarak ele alı...

 • publication . Article . 2021
  Open Access English
  Authors:
  Zeynep Akozlu; Tugce Kolukisa; Ozlem Ozturk Sahin; Aysel Topan;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Yeşilay
  Country: Turkey

  In this study, we aimed to examine the status of internet addiction in children and the stress factors causing it during the coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic. This study was a descriptive and cross-sectional study. The study sample included 154 parents of 7-...

  Add to ORCIDorcid
152 research outcomes, page 1 of 16